De vergoedingen van financiële adviseurs begrijpen


De vergoeding van een financieel adviseur vormt een belangrijk onderdeel van de relatie tussen de adviseur en zijn cliënten. Net als bij elke andere dienstverlening moet u zich ervan verzekeren dat u waar voor uw geld krijgt. Als u bijvoorbeeld in een goedkoop fastfoodrestaurant gaat eten, zal u waarschijnlijk niet dezelfde service verwachten als in een vijfsterrenrestaurant. Bij het kiezen van een adviseur is het van essentieel belang om te begrijpen in welk opzicht de dienstverlening van elk type financieel adviseur kan verschillen.

In dit artikel bespreken we een aantal vergoedingsstructuren voor financiële adviesverlening.

Kosten voor financieel advies begrijpen

Sinds 3 januari 2018 moeten in de EER gevestigde beleggingsmaatschappijen alle kosten en lasten met betrekking tot beleggingsproducten en -diensten bekendmaken aan de belegger. Aangezien er verschillende kosten- en vergoedingsstructuren bestaan, moet u de tijd nemen om erachter te komen hoe adviseurs hun cliënten kosten in rekening kunnen brengen. Zo kunt u de verschillende mogelijkheden onderzoeken en de voor u meest geschikte optie kiezen.

Hier volgen een aantal manieren waarop een adviseur zijn advies- en vermogensbeheerkosten aan u in rekening zou kunnen brengen:

  • Een vaste vergoeding voor een bepaalde taak
  • Op uurbasis
  • Op maandbasis
  • Op doorlopende basis

Hoewel facturering op uurbasis in sommige gevallen zinvol kan zijn, is Fisher Investments Nederland van mening dat vermogensbeheerders regelmatig contact moeten opnemen met een cliënt om na te gaan of zijn beleggingsstrategieën nog steeds aansluiten op zijn actuele situatie en financiële doelstellingen op lange termijn. Een uurtarief kan cliënten ervan weerhouden om in moeilijke tijden, bijvoorbeeld in perioden van hoge kortetermijnvolatiliteit, hun adviseur om raad te vragen. Als cliënten aarzelen om een afspraak te maken met hun adviseur vanwege de extra kosten, bestaat de mogelijkheid dat de adviseur hen niet op doelmatige wijze kan helpen bij het behalen van hun langetermijndoelstellingen.

Wat uw financieel advies ook kost, u dient van begin af aan duidelijk inzicht te hebben in de aard en de omvang van de totale kosten, zodat u kunt nagaan of de doelstellingen van uw adviseur aansluiten op uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn.

Proactieve, hoogwaardige dienstverlening aan onze cliënten

Fisher Investments Nederland biedt zijn cliënten het vermogensbeheer en -advies van Fisher Investments Europe.[i] Aan het begin van het proces verstrekt Fisher Investments Europe u een gepersonaliseerde eerste portefeuilleaanbeveling en brengt hiervoor eenmalig een vergoeding in rekening. Als u besluit om door te gaan, zal Fisher Investments Europe u een doorlopende beheervergoeding in rekening brengen die gebaseerd is op de waarde van de beheerde activa. Bij deze doorlopende vergoedingsstructuur kunt u, in tegenstelling tot een tariefstructuur op uurbasis, bij vragen of problemen altijd contact opnemen met uw persoonlijke beleggingsadviseur, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Fisher Investments zal ook regelmatig en op proactieve wijze contact met u opnemen om uw huidige portefeuillestrategie te bespreken, uw eventuele vragen te beantwoorden en te controleren of uw doelstellingen niet zijn veranderd.

Fisher Investments Europe is van mening dat deze hoogwaardige dienstverlening bijdraagt aan een hechte vertrouwensrelatie met de cliënt en dat de cliënt hierdoor ook meer vertrouwen krijgt in zijn algemene beleggingsstrategie. Als een adviseur u op uurbasis factureert, heeft u misschien geen zin om hem op te bellen uit angst voor extra kosten. Wanneer de markten volatiel zijn en de emoties hoog oplopen, kan dat gevaarlijk zijn. Fisher Investments Europe en Fisher Investments Nederland vinden dat u in dergelijke perioden van toenemende onzekerheid uw adviseur moet kunnen bellen om een eind te maken aan uw angsten en zorgen. Vaak kan met dergelijke gesprekken worden voorkomen dat beleggers onverstandige en door emoties ingegeven transacties uitvoeren.

Vergoedingen – Slechts een onderdeel van een groter geheel

De vergoedingen van een financieel adviseur vormen een belangrijke factor bij het kiezen van een vermogensbeheerder, maar niet de enige. Het hoogste prijskaartje verwijst niet automatisch naar de beste kwaliteit en het goedkoopste alternatief biedt niet automatisch de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Er zijn andere belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden als u een beleggingsadviseur wilt kiezen die past bij uw persoonlijke eigenschappen, financiële doelstellingen en individuele omstandigheden. Klantenservice is bijvoorbeeld een integraal onderdeel van elke relatie op het gebied van financiële adviesverlening. Uiteindelijk vertrouwt u uw financieel adviseur waarschijnlijk uw beleggingsportefeuille toe, evenals uw toekomstige inkomsten en, als gevolg daarvan, uw financiële zekerheid en voorspoed in de toekomst. Het is voor u van essentieel belang dat uw financieel adviseur uw emoties begrijpt en er op de juiste manier mee omgaat, zodat u gericht blijft op uw financiële doelstellingen op lange termijn. Hoewel indexfondsen en robotadviseurs aantrekkelijk kunnen zijn vanwege de lage kosten, kan een deskundig adviseur veel waarde toevoegen door u te helpen om tijdens volatiele periodes gedisciplineerd te blijven en u een gerust gevoel te geven.

Bovendien staat ook goede communicatie aan de basis van een succesvolle adviseur-cliëntrelatie. Het is veel makkelijker om vast te houden aan een bepaald plan als u uw beleggingsstrategie begrijpt en over een persoonlijke adviseur beschikt die uw vragen beantwoordt en eventuele angsten wegneemt. Bij Fisher Investments Europe is een doorlopende, proactieve communicatie van essentieel belang om cliënten op doeltreffende wijze dienstverlening en voorlichting te kunnen bieden.

Daarnaast dient een goede financieel adviseur zijn cliënten voor te lichten over de markten en over de manier waarop bepaalde ontwikkelingen al dan niet van invloed kunnen zijn op de langetermijnstrategie van hun portefeuille en op hun vermogen om hun doelstellingen te behalen. Fisher Investments Europe heeft van cliëntenvoorlichting een prioriteit gemaakt, zodat u uw portefeuille en de manier waarop deze belegd is beter begrijpt.

Een ander aspect dat u in overweging moet nemen bij het kiezen van een financieel adviseur is zijn reputatie wat betreft performance. Dat betekent niet dat u bewezen wilt zien dat hij elk jaar fantastische resultaten behaalt – paradoxaal genoeg zou dat namelijk een waarschuwingssignaal kunnen zijn dat duidt op het nemen van veel onhoudbare risico's. In plaats daarvan kunt u beter kijken naar de ontwikkeling van de portefeuilles van zijn cliënten over een aantal economische cycli. Heeft de adviseur geprobeerd een bearmarkt te voorspellen voor zijn cliënten, en zo ja, hoe vaak had hij gelijk?

Hoewel er geen prijskaartje kan worden gehangen aan deze afweging, kan een goede adviseur van onschatbare waarde zijn. Bij het beoordelen van verschillende vergoedingen voor financieel advies is het dus de moeite waard om de omvang van de service en de voorlichting die een financieel adviseur verleent in overweging te nemen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland kan u helpen om uw inzicht in de financiële markten, adviseurs en vergoedingen voor financieel advies te vergroten. We streven ernaar beleggers voor te lichten en ze te helpen bij het bepalen en bereiken van hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Voor meer informatie kunt u een van onze beleggingsgidsen downloaden of vandaag nog contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.