Klantenservice

Bij Fisher Investments Europe kunt u rekenen op de uitstekende dienstverlening van onze klantenservice. Ons primaire doel is u te helpen uw beleggingsdoelen te bereiken.


Jochem Tielkemeijer, Investment Counsellor Team Leader | Onze service


Als onderdeel van onze excellente klantenservice bieden wij u:

Een eigen beleggingsadviseur

U krijgt een proactieve service van uw eigen beleggingsadviseur (Investment Counsellor), uw eerste aanspreekpunt en persoonlijke liaison met het Investment Policy Committee van Fisher Investments, de belangrijkste besluitvormers voor uw portefeuille. Uw Investment Counsellor kent u bij naam en evalueert op gezette tijden uw doelen en doelstellingen, geeft toelichting op de portefeuille en de marktactiviteit en handelt uw administratieve kwesties snel af.

Communicatie op verzoek

Onze Investment Counsellors nemen zo vaak (of zo weinig) contact met u op als u wilt. U hoort regelmatig van hen, niet omdat ze u een nieuw product willen verkopen, maar omdat service hun enige verantwoordelijkheid is. Hun doel is om u te helpen begrijpen wat er precies gaande is op uw rekening en waarom, zodat u nooit aan uw portefeuille hoeft te twijfelen. En wat even belangrijk is, uw Investment Counsellor helpt u om gedisciplineerd te blijven, op weg naar uw financiële doelen voor de langere termijn.

Kwartaalrapportages

U ontvangt elk kwartaal een rapportage met daarin de inzichten van de Investment Policee Committee. Hierin geeft Fisher Investments een terugblik op de rendementen en de economische en marktomstandigheden. Daarnaast worden de verwachtingen voor de toekomst en andere relevante onderwerpen besproken.

Ander informatiemateriaal

U krijgt toegang tot een door Fisher Investments ontwikkeld pakket educatief materiaal. Hierin vindt u boeken over beleggen, vermogensbeheer, financiële gidsen en actuele artikelen. Ook kunt u de dagelijkse commentaren via de website MarketMinder.com volgen. Alle artikelen, boeken en gidsen zijn verkrijgbaar via uw eigen beleggingsadviseur.

Rekeningafschriften en kwartaalverslagen

Alle activiteiten op uw rekening worden uitgevoerd door een externe bewaarbank, die ook regelmatig rekeningafschriften zal verstrekken. Uw bewaarbank is een nationaal bank van goede reputatie in Nederland. Overzichten en portefeuille-analyses van uw beleggingen worden verstrekt door Fisher Investments Europe.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.