Financiële planning voor uw pensioen

Hoe zullen uw behoeften aan financiële planning veranderen als u met pensioen gaat? Fisher Investments Nederland neemt u mee door de basisprincipes.

Pensioenplanning is heel wat meer dan gewoon intekenen op een pensioenspaarplan en dan wachten tot uw pensioen aanbreekt. Het gaat om het begrijpen van uw huidige financiële situatie en nadenken over hoe u een pensioen met rust en zekerheid er uitziet voor u. Dat kunt u doen door uw situatie allesomvattend te bekijken, inzicht te krijgen in uw pensioendoelstellingen en uit te maken met welke beleggingsstrategie u die kunt verwezenlijken. Als u weinig ervaring hebt met beleggingsplanning of liever bezig bent met andere aspecten van uw pensionering, kunt u ook uw voordeel doen met professioneel financieel advies.

In dit artikel bespreken we enkele tips die u op weg kunnen helpen bij uw planning.

Aan uw pensioenplanning beginnen

Om financiële zekerheid te bereiken tegen de tijd dat u met pensioen gaat, moet u zo vroeg mogelijk langetermijnstrategieën voor sparen en beleggen opstellen. Dit proces omvat het plannen van uw eigen pensionering, die van uw echtgeno(o)t(e) en van een eventuele nalatenschap of bezittingen die u wilt overdragen na uw overlijden.

U moet ook nadenken over uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Als u wilt dat de aangroei van uw beleggingen tijdens uw pensioen voldoet aan uw doelstellingen, moet u misschien beleggen in categorieën die voor een hoger rendement zorgen op lange termijn. Vergeet niet om ook op het onverwachte voorbereid te zijn. Uw plannen kunnen gaandeweg veranderen; uw huis kan dringende onderhoudswerkzaamheden nodig hebben, of iemand in de familie – zoals een kind of kleinkind – kan financiële steun nodig hebben. In dergelijke omstandigheden zult u wellicht beter af zijn als u meer beleggingsgroei op lange termijn hebt gepland; dat hangt af van uw situatie.

Allereerst zult u uit moeten maken wat uw beleggingsdoelen op lange termijn zijn. Hieronder vindt u enkele mogelijke doelen:

  • Kapitaalbehoud – Dat het geld kan opraken, is een bekende zorg van mensen die voor hun pensioen beleggen. Als u uw geld echter hoofdzakelijk op een spaarrekening zet of in obligaties steekt, zult u wellicht niet de groei halen waarmee u gedurende uw pensioenjaren verzekerd bent van voldoende inkomen.
  • Koopkrachtbehoud – Wilt u uw koopkracht op termijn kunnen behouden of vergroten, dan moet uw portefeuille genoeg kunnen groeien om de inflatiekosten te dekken. Afhankelijk van uw situatie, kan uw pensioenregeling hiervoor mogelijk niet voldoende zijn. Om uw pensioenkosten te dekken, voorbereid te zijn op onverwachte uitgaven en de inflatie te compenseren, moet uw portefeuille misschien meer groei realiseren dan u beseft.
  • Vermogensgroei – Als u later over meer vermogen beschikt, kunt u flexibeler omgaan met uw bestedingen en desgewenst meer nalatenschap opbouwen. Hiervoor moet u veelal gericht zijn op portefeuillegroei en moet uw assetallocatie afgestemd zijn op een hoger langetermijnrendement. Zult u genoeg ontvangen uit uw pensioenfonds(en)?
  • Alles uitgeven – Sommige pensioenspaarders maken zich geen zorgen over geldgebrek en willen geen erfenis nalaten. Integendeel: zij zijn van plan hun hele portefeuille op te maken. Deze keuze heeft zo haar risico's, bijvoorbeeld dat uw geld op is vóór het einde van uw beleggingshorizon. Het kan een ramp zijn als tijdens uw pensioen uw geld opraakt; een zorgvuldige financiële planning is dus van cruciaal belang.

Uw beleggingshorizon berekenen

Hoe lang moet u met uw pensioenen en spaargeld voort kunnen? Of, anders gezegd, hoeveel zal uw pensioen u kosten? Het gaat over meer dan levensverwachting, al is die factor niet te verwaarlozen. Mensen leven doorgaans langer dan in de voorgaande decennia; plannen op basis van de gemiddelde levensverwachting zou dus het risico vergroten dat u zonder geld komt te zitten omdat u langer leeft. Juist omdat deze cijfers alleen maar gemiddelden zijn, zou u langer kunnen leven, misschien zelfs veel langer. Voorts moet u ook de levensverwachting van uw echtgeno(o)t(e) of andere verwanten meenemen in uw pensioenplannen en in al uw plannen om een erfenis na te laten aan verwanten of liefdadigheid.

Hoeveel groei?

Om uit te maken met hoeveel groei u uw doelstellingen op lange termijn kunt verwezenlijken, moet u allereerst uw huidige financiële situatie bekijken. Dat kan u een eerste idee geven van waar u staat ten opzichte van de verwezenlijking van uw financiële langetermijndoelen. Vervolgens kunt u grofweg bepalen hoeveel portefeuillegroei u nodig hebt om uw langetermijndoelen voor uw pensioen te halen, en een strategie uitstippelen om deze doelen te verwezenlijken.

Hoe Fisher Investments Nederland u hierbij van dienst kan zijn

Bij Fisher Investments Nederland weten we dat de situatie van elke cliënt anders is. Wij begrijpen ook dat beleggers een strategie voor pensioensparen op lange termijn nodig hebben die is toegesneden op hun persoonlijke behoeften om zo hun kansen op een comfortabele en gelukkige oude dag te maximaliseren. We denken dat hoe eerder u begint met plannen en sparen, hoe groter de kans is dat u uw doelstellingen op lange termijn bereikt.

Fisher Investments Nederland verschaft grondige beleggersinformatie en kan u wellicht bijstaan bij uw pensioenplanning en financiële planning. Download voor meer informatie vandaag nog een van onze beleggingsgidsen, of neem contact met ons op voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.