Sparen en beleggen voor uw pensioen

Sparen vs. Beleggen. Als u het voor u tijd is om met pensioen te gaan, betekent dat niet automatisch dat uw vermogen ook met pensioen kan.

Met uw pensionering breekt een fantastische tijd aan. U kunt nieuwe hobby's ontdekken, reizen, meer tijd doorbrengen met de mensen waar u het meest om geeft of gewoon relaxen. Hoewel veel beleggers op een of andere manier sparen voor hun pensioen - bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsspaarplan, een persoonlijk spaarplan of een pensioenregeling - denkt niet iedereen eraan om ook tijdens het pensioen te beleggen en een doorlopend pensioenplan op te stellen.

U moet na uw pensionering misschien nog decennialang beleggen om er zeker van te zijn dat u een comfortabel leven kunt leiden en uw pensioendoelstellingen op lange termijn kunt bereiken. Beleggers gaan er vaak van uit dat ze tijdens hun pensioen naar hartenlust kunnen relaxen. Maar voor veel beleggers is het van cruciaal belang dat ze na hun pensioen blijven beleggen, willen ze hun langetermijndoelstellingen bereiken.

Hoe moet u beleggen?

Zonder geld komen te zitten is een veel voorkomende zorg onder gepensioneerden. Nadat u uw leven lang heeft gespaard voor uw pensioen, is het bijna een automatisme geworden om al het geld dat u overhoudt opzij te zetten. Hoewel vermogensgroei niet voor alle beleggers noodzakelijk is, afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden, moeten sommigen hun spaargeld ook na hun pensioen laten renderen.

Beleggen als u met pensioen bent kan, afhankelijk van uw situatie, bijdragen aan het bereiken van uw pensioendoelstellingen op lange termijn. Een spaarrekening is een uitstekende oplossing voor tegoeden die u op korte termijn wilt kunnen opnemen. Onverwachte medische kosten, reparaties aan uw woning of zelfs met vakantie gaan: het zijn allemaal gevallen waarin u er baat bij heeft als u over enige contanten beschikt. Maar als u langetermijngroei nodig heeft om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken en te veel contanten aanhoudt, moet u misschien uw prioriteiten opnieuw stellen om te voorkomen dat u tijdens uw pensioen zonder geld komt te zitten.

Risico's verbonden aan het aanhouden van contanten    

Sommige beleggers lijken het logisch te vinden om na hun pensionering hun beleggingen te verschuiven naar minder volatiele activa. Maar het feit dat u met pensioen gaat, betekent niet automatisch dat u heeft voorzien in uw financiële behoeften op langere termijn en kunt stoppen met beleggen. Misschien moet u tijdens uw pensioen nog decennialang blijven beleggen om uw huidige levensstandaard te behouden zodra u eenmaal met pensioen bent.

Beleggers die ervoor kiezen om hun geld op een spaarrekening te zetten, zouden rekening moeten houden met onder andere de volgende factoren:

Inflatie: De impact van inflatie moet niet worden onderschat. Inflatie leidt ertoe dat uw koopkracht - de hoeveelheid goederen en diensten die u met uw geld kunt kopen - in de loop der tijd afneemt, dat uw spaartegoeden in waarde kunnen dalen en het rendement van beleggingen terugloopt. U zou uw groeidoelstellingen moeten vaststellen en moeten bepalen wat de waarde van uw portefeuille moet zijn aan het einde van uw beleggingshorizon. Daarna moet u zich ervan verzekeren dat uw beleggingsstrategie rekening houdt met de invloed van inflatie.

Als uw portefeuille jaarlijks groeit met bijvoorbeeld 5% en de inflatie bedraagt 4%, dan beschikt u over een reëel jaarrendement van slechts 1% (voor belasting). Uw behoefte aan vermogensgroei kan gevolgen hebben voor de door u gewenste blootstelling aan volatiliteit, die u wellicht nog steeds nodig heeft om de aanhoudende inflatie het hoofd te bieden.

Beleggingshorizon: Uw beleggingshorizon is het tijdsbestek waarin uw activa belegd moeten blijven. Door de medische vooruitgang en de hogere algemene levensstandaard is de levensverwachting toegenomen. Omdat mensen steeds ouder worden, zou ook uw pensioen langer kunnen duren dan u denkt.

Sommige beleggers onderschatten helaas hun verwachte levensduur, en verhogen daarmee dus het risico dat ze te snel interen op hun pensioenvermogen. De leeftijd waarop u met pensioen gaat, is minder belangrijk dan de vraag hoe lang uw geld mee moet gaan. Het is belangrijker om uw beleggingshorizon te bepalen. Dit hoeft niet alleen betrekking te hebben op uw eigen levensverwachting, maar ook op die van uw partner of van andere mensen die mogelijk afhankelijk zijn van uw pensioentegoeden.

Twee veel voorkomende fouten bij pensioenbeleggen

We zien vaak dat beleggers beslissingen nemen die niet aansluiten op hun situatie en behoeften. Dergelijke fouten worden maar al te vaak veroorzaakt door bepaalde normen of mythen in de beleggingssector die geen rekening houden met persoonlijke factoren. Hier volgen twee fouten die we regelmatig tegenkomen:

Geen inzicht in de risico-rendementsverhouding. Hoewel factoren als risicotolerantie belangrijk zijn, kunt u in bepaalde gevallen uw vermogen om in uw pensioenbehoeften te voorzien, in gevaar brengen door te veel nadruk te leggen op uw risicotolerantie. Soms zijn risicotolerantie en financiële behoeften met elkaar in strijd. Als er een discrepantie is tussen uw risicotolerantie en het rendement dat u nodig heeft om in uw behoeften te voorzien, kan een gesprek met een adviseur over de risico-rendementsverhouding van uw beleggingen verhelderend werken.

Teveel focus op uw leeftijd. U bent misschien gefocust op het genereren van inkomsten, op vermogensgroei of op beide. De assetallocatie die u nodig heeft om uw financiële doelstellingen te bereiken, hangt af van uw specifieke situatie, beleggingshorizon, behoefte aan cashflow en financiële doelstellingen. Als u uw portefeuille tijdens uw pensioen gebruikt als bron van inkomsten om uw uitgaven te dekken, zou niet alleen uw leeftijd, maar ook uw persoonlijke doelstellingen en omstandigheden bepalend moeten zijn voor de activaklassen waarin u belegt. Leeftijd is maar een van de factoren, en als u een secundaire doelstelling heeft - bijvoorbeeld geld nalaten aan uw partner of erfgenamen - is uw leeftijd misschien minder relevant.

In welk opzicht zullen uw uitgaven veranderen tijdens uw pensioen?

Hoewel sommige aspecten van uw pensioenuitgaven misschien moeilijk te voorspellen zijn, kunnen andere makkelijker worden ingeschat. Het is een goed idee om een schatting te maken van uw toekomstige uitgaven, zodat u een idee krijgt waarop u kunt besparen en welke uitgaven onverwacht hoger zouden kunnen uitvallen.

Niet-discretionaire uitgaven, om te beginnen, zijn noodzakelijk voor het dagelijkse leven en vaak niet te vermijden. U heeft er weinig controle over. Deze kosten omvatten in de regel:

  • Kosten voor levensonderhoud: Kosten voor levensonderhoud omvatten levensmiddelen, benzine en nutsdiensten. Hoewel deze kosten tijdens uw pensioen kunnen veranderen, zou u moeten kunnen inschatten of u meer of minder zal uitgeven, afhankelijk van de door u gekozen levensstijl. De vraag of u van plan bent om te verhuizen of niet, is van invloed op dergelijke kosten. Als u van plan bent om na uw pensionering in uw huidige woning te blijven, hebt u waarschijnlijk al een aardig idee van de hoogte van deze uitgaven. Als u van plan bent om ergens anders te gaan wonen, kan dit tot gevolg hebben dat dergelijke uitgaven tijdens uw pensioen hoger of lager uitvallen.
  • Schuld: Heeft u creditcardschulden? Of een hypotheek, of een autolening? Bij het plannen van uw pensioenuitgaven dient u rekening te houden met al uw schulden.
  • Belastingen: Als u stopt met werken, gaan uw uitgaven in deze categorie waarschijnlijk omlaag. Maar u zult misschien wel enige inkomstenbelasting en vermogenswinstbelasting moeten betalen. Het is dus belangrijk om te weten wat de impact van uw inkomsten- en vermogenswinstbelasting zal zijn.

Discretionaire uitgaven bestaan uit niet-essentiële kosten, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor de mate waarin u van uw pensioen geniet. Maar als u ziet dat u misschien een budget moet opstellen of uw uitgaven moet verlagen, zouden deze kosten als eerste in aanmerking kunnen komen om op te besparen. Discretionaire uitgaven kunnen bestaan uit:

  • Reizen: Veel mensen kijken er naar uit om te gaan reizen tijdens hun pensioen. Ze hebben het voornemen om de reis van hun dromen te maken, lange en luxueuze vakanties te boeken of vaker bij de kleinkinderen op bezoek te gaan. Afhankelijk van hoe vaak u reisde voordat u met pensioen ging, zult u wellicht merken dat uw uitgavenpatroon in deze categorie na uw pensionering verandert.
  • Hobby's: Als u extra tijd kunt besteden aan uw hobby's of aan nieuwe hobby's, is het mogelijk dat u hier tijdens uw pensioen meer tijd en geld aan spendeert.
  • Luxegoederen: Wie wil er niet eens af en toe kunnen genieten van iets luxueus? Uw pensioen kan een geweldige tijd zijn om dat te doen als u er de middelen voor hebt. Misschien wilt u vaker uit eten gaan, theater bezoeken of genieten van goede wijn? Wat ook uw idee van luxe is, u dient rekening te houden met de kosten als u uw plannen wilt kunnen uitvoeren.
  • Kinderen of kleinkinderen: Deze categorie omvat een aantal kosten die we al eerder hebben vermeld. Gaat u tijdens uw pensioen vaker reizen om uw familie te bezoeken? Of wilt u geld schenken aan uw kinderen of kleinkinderen? Wilt u zich na uw pensionering meer op uw familie richten, dan kan uw budget schommelen afhankelijk van deze kosten.

Dit zijn slechts enkele belangrijke zaken die u moet overwegen als u spaart en belegt voor uw pensioen, en het kan moeilijk zijn om voldoende te plannen als u daar alleen voorstaat.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Voor meer informatie over Fisher Investments Nederland of over de beste manier om uw pensioenspaargeld aan te wenden, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken. U kunt ook onze informatieve beleggingsgidsen downloaden om meer te weten te komen over hoe u op de juiste wijze doelen kunt stellen, het plannen van pensioen en nog veel meer.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.