Uw pensioeninkomen plannen

Een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding van uw pensioen is inkomensplanning. Fisher Investments Nederland voorziet in een kader van factoren waar u rekening mee moet houden wanneer u bepaalt hoeveel inkomen u nodig zult hebben.

Hoewel pensioendoelstellingen per persoon kunnen verschillen, volgt elke belegger tijdens het proces van pensioenplanning vergelijkbare stappen. Zo moeten de meeste beleggers hun pensioeninkomen op een of andere manier plannen, d.w.z. ervoor zorgen dat ze tijdens hun pensioen over de noodzakelijke inkomsten beschikken. Hier volgen een aantal factoren waar u rekening mee moet houden als u uw persoonlijke pensioenplan opstelt of opnieuw beoordeelt.

Geplande en niet-geplande uitgaven

Een van de eerste stappen van een succesvolle pensioenplanning is het onder de loep nemen van uw uitgaven zoals die nu zijn voor uw huidige levensstijl, dus vóór uw pensioen, en het uitrekenen van wat er zou kunnen veranderen als u stopt met werken. Uw geplande pensioenuitgaven zouden kunnen bestaan uit:

 • Kosten voor levensonderhoud: Kosten voor huisvesting, levensmiddelen en basisvoorzieningen
 • Schulden: Hypotheken, autoleningen en andere leningen
 • Belastingen: Inkomstenbelasting, belasting op onroerende bezittingen, vermogenswinstbelasting en andere belastingen
 • Verzekeringen: Levensverzekering en andere polissen
 • Discretionaire uitgaven: Reizen, luxe-artikelen, hobby's en uitgaven voor familieleden

Afhankelijk van de situatie, vergeten gepensioneerden soms om genoeg geld te sparen voor ongeplande uitgaven. Hoewel het soms lastig is om ongeplande uitgaven te kwantificeren, kan het verstandig zijn om in uw pensioenplanning rekening te houden met eventuele onvoorziene kosten en daar extra reserves voor aan te leggen, voor het geval dat. Hier volgt een aantal voorbeelden van ongeplande uitgaven die tijdens uw pensioen nodig kunnen zijn. 

 • Ongeplande reizen: Onverwacht op bezoek gaan bij familie of vrienden
 • Aanpassingen aan uw huis: Eenvoudige reparaties, trapliften of andere medische liften
 • Uitgaven voor familieleden: Financiële ondersteuning van kinderen of kleinkinderen, of noodsituaties in de familie

Er bestaat natuurlijk geen perfecte formule om te berekenen hoe uw werkelijke pensioenuitgaven eruit zullen zien, maar sommige omstandigheden en scenario's zijn waarschijnlijker dan andere. Als u daarop let, bent u beter in staat om een ruwe schatting te maken van uw pensioenuitgaven.

Gevolgen voor uw portefeuille op termijn

Als u nadenkt over uw beleggingshorizon – die wij definiëren als het aantal jaren dat u uw beleggingsportefeuille nodig zult hebben – vergeet dan niet dat u langer zou kunnen leven dan verwacht. De medische vooruitgang heeft er voor gezorgd dat veel beleggers ouder zijn geworden dan ze hadden verwacht. Als u uw beleggingshorizon onderschat, loopt u misschien meer risico dat u tijdens uw pensioen zonder geld komt te zitten. Houd in gedachten dat de gemiddelde levensverwachting van uw land niet meer dan een gemiddelde is. Misschien leeft u 5, 10 of zelfs 20 jaar langer dan de ramingen, vooral als u gezond bent en uw ouders en grootouders een hoge leeftijd hebben bereikt. Praktisch gezien betekent dit dat u in uw pensioenplanning ervan uit moet gaan dat uw activa en pensioeninkomen langer mee moeten gaan dan uw meest optimistische verwachtingen.

Inflatie is een ander aspect van pensioenplanning dat vaak over het hoofd wordt gezien. Onthoud dat uw financiële behoeften in de loop der tijd hoogstwaarschijnlijk zullen toenemen omdat uw koopkracht daalt door inflatie. In uw pensioenplanning moet u rekening houden met inflatie en met het streven naar voldoende groei om op lange termijn over voldoende liquiditeiten te kunnen beschikken.

Als u in het kader van uw pensioenstrategie vooral kiest voor beleggingen met een laag risico en een laag rendement, is het van cruciaal belang te onthouden dat de reële koopkracht van uw opnames in contanten op termijn waarschijnlijk zal dalen. Wanneer de inflatie stijgt, kan de rente volgen. Beleggers in vastrentende waarden lopen dan twee risico's: een daling van de koopkracht van hun huidige coupons en een daling van de obligatiekoersen ten gevolge van de stijgende rente. Inflatie kan ook andere bronnen van pensioenfinanciering aanvreten – u moet wellicht nagaan of uw plan voorziet in voldoende groei van uw inkomen.

Uw bronnen van niet-beleggingsinkomen beoordelen

Bij het plannen van uw pensioeninkomen moet u ook rekening houden met eventuele bronnen van niet-beleggingsinkomen tijdens uw pensioen. Er zijn allerlei mogelijke bronnen van niet-beleggingsinkomen, maar dit zijn de meest gangbare:

 • Salaris: Veel mensen kiezen ervoor om tijdens hun pensioen te werken, in dienstverband of als zelfstandige. Als u van plan bent te blijven werken, hoeveel denkt u dan te zullen verdienen?
 • Pensioenregelingen: Als u een pensioenregeling hebt afgesloten, hoeveel zult u dan ontvangen? Hoe zal dat bedrag zich ontwikkelen tijdens uw pensioen?
 • Bedrijfsinkomsten: Als u eigenaar bent van een kleinschalig bedrijf of er aandelen van bezit, dient u ook daarmee rekening te houden. Hoeveel inkomsten verwacht u van het bedrijf te ontvangen tijdens uw pensioen?

Inkomen uit beleggingen

Een van de meer ingewikkelde aspecten van pensioenplanning is bepalen hoeveel inkomen uit beleggingen u kunt verwachten tijdens uw hele pensioen. Het is belangrijk dit grondig te bespreken met een deskundige op het gebied van financiële planning. U moet daarbij rekening houden met de volgende factoren:

 • Hoeveel jaar zult u uw portefeuille nodig hebben?
 • Zal uw koopkracht worden aangetast door inflatie?
 • Welke activaklassen zijn het meest geschikt voor het bereiken van uw langetermijndoelstellingen?
 • Is uw portefeuille voldoende gediversifieerd?
 • Als het nodig is, kunt u dan een positie verkopen om op korte termijn over contanten te beschikken?

Bij het opstellen van uw pensioenplanning moet u rekening houden met uw langetermijndoelstellingen. Dat houdt in dat u moet weten wat de nadelen zijn van emotionele kortetermijnbeslissingen – bijvoorbeeld als u afwijkt van uw langetermijnstrategie om te beleggen in effecten die "hot" zijn, of aandelen in de uitverkoop doet als de kortetermijnvolatiliteit toeneemt.

Dit betekent niet dat u overdreven voorzichtig moet zijn – om de voor een hoger rendement vereiste groei te realiseren, zult u misschien de hogere kortetermijnvolatiliteit waarmee een dergelijk rendement gepaard gaat, moeten accepteren. Als u te behoudend belegt en een te laag rendement realiseert, loopt u misschien het risico dat u een van de grootste fouten op het gebied van pensioenplanning maakt: zonder geld komen te zitten.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland kan u van dienst zijn met het starten van een pensioenplanning. Als u een gekwalificeerd belegger bent met ten minste EUR 350.000 aan belegbare activa, kunnen onze specialisten u mogelijk helpen bij het evalueren van uw portefeuille, uw assetallocatie en uw beleggingsstrategie.

Neem vandaag nog contact met ons op voor aanvullende informatie of vraag een gratis informatiegids aan over pensioeninkomen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.