Schat en bepaal uw vermogen

Weet u of u op schema zit voor uw pensioen? Het kan zinvol zijn om nu uw vermogen te bepalen.

Belangrijkste conclusies:

 • Het schatten van uw nettovermogen kan u helpen te beoordelen of u uw pensioendoelstellingen kunt bereiken.
 • Om uw nettovermogen te berekenen neemt u alles wat u bezit (uw activa) en u trekt daar alles van af dat u verschuldigd bent (uw passiva).
 • Deze berekening kan nuttig zijn voor uw pensioenplanning, maar het is misschien niet zo verstandig om hier obsessief mee bezig te zijn.

Het is belangrijk voor uw financiële toekomst dat u vandaag uw nettovermogen berekent, omdat dit u kan helpen om uw huidige vermogen en uw toekomstige behoeften te ramen. Uw nettovermogen kan ook een goed uitgangspunt zijn voor uw pensioenplanning.

Uw huidige vermogen kan uw pensioenplanning beïnvloeden, want het kan u helpen om vast te stellen wat u hebt gespaard, hoeveel u kunt opnemen en welk pensioeninkomen u zou kunnen verwachten na uw pensionering. Uw huidige vermogen kan ook uw fiscale planning beïnvloeden. Zo kan het onder meer bepalen in hoeverre u tijdens uw pensionering in staat zult zijn om belastingen te betalen over uw inkomsten uit pensioenen of andere rekeningen. Het bepalen van uw vermogen kan u ook helpen bij de planning van uw beleggingshorizon (hoelang moet uw portefeuille meegaan?) en de keuze van een assetallocatie voor uw portefeuille (de mix van aandelen, obligaties en andere effecten). Zo zou inflatie bijvoorbeeld kunnen beïnvloeden hoelang u toe kunt met uw geld en uw inkomsten. Hebt u rekening gehouden met deze extra kosten? Het zou ook kunnen dat u veel langer leeft dan u verwachtte of dan eenvoudige mortaliteitstabellen suggereren. Bent u hierop voorbereid? Uzelf deze belangrijke vragen stellen terwijl u uw vermogen bepaalt kan een doorslaggevende stap in dat proces zijn.

Uw vermogen en schulden

Gelukkig kunt u voor het schatten van uw vermogen starten met het berekenen van uw nettovermogen. Het nettovermogen is in essentie de economische waarde van wat u bezit minus wat u verschuldigd bent (nettovermogen = activa - passiva). Dat zou u kunnen helpen om ervoor te zorgen dat u voldoende geld en spaargeld hebt om in de toekomst te leven van uw inkomsten uit pensioen en opnames.

Verzamel om te beginnen uw rekeningafschriften – of zorg dat u een goed en gedetailleerd overzicht van uw rekeningen hebt. Tel dan de waarde van al uw activa op om uw vermogen te bepalen. Denk onder meer, maar niet uitsluitend, aan de volgende activaklassen:

Liquide activa. Deze activa en bankproducten worden vaak dicht bij hun marktwaarde gewaardeerd en ze kunnen vaak sneller in contant geld worden omgezet dan niet-liquide activa. Uw liquide activa kunnen onder meer zijn:

 • contanten;
 • kortlopend schuldpapier;
 • aandelen;
 • obligaties;
 • pensioenuitkeringen en andere pensioenrekeningen.

Niet-liquide activa. De economische waarde van deze activa is doorgaans ingewikkelder te bepalen en het kan soms moeilijk zijn om deze activa te verkopen. Echter, u zou hun waarde kunnen schatten door ze te vergelijken met de waarde van vergelijkbare activa. Niet-liquide activa kunnen onder meer zijn:

 • vastgoed;
 • particuliere beleggingen;
 • verzamelobjecten.

Zodra u de waarde van uw activa en uw vermogen hebt opgeteld, trekt u daar het bedrag van uw passiva van af. Het kan hier gaan om:

 • woningleningen;
 • studieleningen;
 • autoleningen;
 • niet-betaalde creditcardrekeningen;
 • andere schulden (bijvoorbeeld niet-betaalde belastingen, persoonlijke leningen, enz.).

Uw nettovermogen kan as is berekend worden of met inbegrip van de geschatte belastingen die u in de toekomst misschien moet betalen.  Afhankelijk van uw situatie zou u uw nettovermogen na aftrek van geschatte belastingen kunnen bepalen. Als u dat niet doet, vergeet dan niet om te sparen voor die mogelijke extra kosten.

Plannen is goed, maar piekeren is ongezond

Als u over uw nettovermogen piekert of uw vermogen vaak opnieuw bepaalt, kan dat lastig lijken omdat de economische waarde van uw activa en verplichtingen soms verandert. Het is normaal dat de totale waarde van uw vermogen samen met verschillende kortetermijnschommelingen van de waarde van activa en passiva fluctueert. Maar u hoeft zich niet elke dag, week of zelfs maand zorgen te maken over uw vermogen zolang u beschikt over een gezonde beleggingsstrategie op lange termijn en een financieel plan.

Zodra u klaar bent met het bepalen van uw vermogen of nettovermogen, dient u zichzelf enkele vragen te stellen om de doelstellingen voor uw activa te kunnen bepalen:

 • Wat zijn uw financiële doelstellingen op lange termijn? Wilt u de langetermijnwaarde van uw portefeuille optimaliseren of behoudt u liever gewoon uw huidige koopkracht?
 • En geldopnames? Hoe vaak bent u van plan tijdens uw pensioen geld op te nemen en hoeveel? Staan u nieuwe uitgaven te wachten?
 • Wat is uw beleggingshorizon? Belegt u uiteindelijk voor uzelf of wilt u nog iets nalaten aan uw dierbaren zoals uw partner of uw kinderen?

U wilt van uw pensioenjaren genieten, maar niet voortijdig zonder geld komen te zitten. Verschillen in beleggingshorizon kunnen een enorme invloed hebben op uw ideale assetallocatie.

Fisher Investments Nederland kan u hierbij van dienst zijn

Bij Fisher Investments Nederland begrijpen wij dat pensioenplanning een intimiderend en complex proces is. Wellicht kunnen wij u bijstaan in uw streven naar een comfortabel leven als gepensioneerde. Fisher Investments Nederland heeft al vele beleggers geholpen bij de schatting van hun huidige vermogen en het opstellen van een plan voor hun pensioen. Voor meer informatie over onze aanpak en methoden kunt u vandaag nog telefonisch contact opnemen om met een van onze gekwalificeerde beleggingsadviseurs te spreken of een van onze informatiegidsen over pensioenen downloaden. Wij hopen spoedig iets van u te vernemen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.