Fisher Investments Nederland over vergoedingen en prestaties

Als het gaat om het kiezen van een financieel adviseur, doen veel beleggers uitgebreid onderzoek om zoveel mogelijk te weten te komen over de potentiële adviseur die helpt om hun behoeften op lange termijn te verwezenlijken. In deze situaties, vragen veel beleggers informatie over de vergoedingen en de prestaties van de adviseur. Hoewel het logisch lijkt om te proberen een consulent te vinden dat de laagste vergoedingen vraagt en de beste prestaties levert, is het eveneens belangrijk om te kijken naar wat u krijgt voor de betaalde vergoedingen en welke criteria worden gebruikt om de prestaties te berekenen. Enkele oppervlakkige cijfers laten niet het hele verhaal zien. Deze bieden geen duidelijkheid over de prestaties van uw individuele portefeuille en ook niet over welke prestaties er in de toekomst kunnen worden geleverd.

Fisher Investments Nederland biedt een alternatief voor veel van de standaard beleggingsmogelijkheden die op de Nederlandse markt worden aangeboden. In dit artikel willen we een aantal veelvoorkomende misverstanden over de vergoedingen en prestaties van financieel adviseurs bespreken. Zo kunt u een betere, meer gefundeerde beslissing nemen wanneer u een financieel adviseur aanstelt voor het beheer van uw beleggingen.

Fisher Investments Nederland over prestaties

Veel financieel adviseurs scheppen op over de resultaten die ze in het verleden hebben behaald. Ze hebben blijkbaar fantastisch werk afgeleverd en hun beleggers een hoog netto-rendement bezorgd. Maar hoe komen die cijfers over hun prestaties tot stand? Op de kapitaalmarkt weet iedereen dat resultaten uit het verleden geen indicatie geven over rendement in de toekomst. Dus zodra iemand iets anders beweert, kunt u vraagtekens plaatsen bij de geloofwaardigheid van die persoon. Bovendien lijkt het eenvoudig om achteraf portefeuilles met een hoog rendement te identificeren, maar die informatie geeft de belegger zeer weinig, of helemaal geen houvast over toekomstig rendement. Stel bijvoorbeeld dat u een modelportefeuille wordt getoond die een hoog rendement heeft gegenereerd. Maar op wat voor portefeuille is het getoonde rendement gebaseerd? Bestond die modelportefeuille uit één enkele portefeuille, meerdere portefeuilles, de helft van een portefeuille of de best presterende portefeuille? En dit over de laatste maanden of de afgelopen vijf jaar? Zal de modelportefeuille in staat zijn om de successen uit het verleden in de toekomst te herhalen? Er kunnen talloze vragen gesteld worden over rendement. Bovendien, als het rendement van een portefeuille alleen op deze manier wordt beoordeeld, krijgt u waarschijnlijk geen volledig beeld van de situatie.

Fisher Investments Nederland biedt een portefeuillestrategie die is afgestemd op uw behoeften op lange termijn. We nemen de tijd om te praten over uw specifieke beleggingsdoelstellingen zoals uw behoefte aan onttrekkingen, fiscale overwegingen en eventuele specifieke mandaten . Al deze factoren spelen een rol bij het behalen van uw doelstellingen op lange termijn. Uw portefeuille zal waarschijnlijk een internationaal karakter hebben en blootgesteld zijn aan de wereldwijde financiële markten. Op deze manier wordt uw portefeuille afgestemd om beter te presteren dan de toegewezen benchmark, door de focus te leggen op uw langetermijndoelstellingen, in plaats van de volatiliteit op korte termijn proberen te overtreffen.

Fisher Investments Nederland over vergoedingen

Net zoals rendement, vinden beleggers het ook belangrijk om een adviseur te vinden die redelijke vergoedingen vraagt. Laten we eens kijken naar de vergoedingen van de meeste instellingen actief op de Nederlandse markt.

Eerst en vooral, de banken. Hier volgt een lijst van de vergoedingen die u waarschijnlijk zult tegenkomen als u bij een bank belegt (en wat ze in werkelijkheid betekenen):

 • Inschrijvingsvergoedingen:
  • In het algemeen brengen banken en onafhankelijke vermogensbeheerders instap- en opstartkosten in rekening.
 • Beheervergoedingen:
  • Deze vergoeding dekt de algemene operationele kosten, zoals administratief personeel, kantoorbenodigdheden, licenties en andere essentiële zaken die onmisbaar zijn voor de consulent bij het uitvoeren van zijn taken. De hoogte van de vergoeding en de frequentie waarmee deze in rekening wordt gebracht, kan sterk verschillen van instelling tot instelling.
 • Transactievergoedingen:
  • Dit zijn vergoedingen die bij elke aan- of verkoop van een effect in rekening worden gebracht.
 • Prestatievergoedingen:
  • De vergoeding die u eventueel moet betalen als uw adviseur zijn benchmark verslaat met een verschil groter dan het vooropgesteld doel (bijvoorbeeld 15% als de doelstelling 10% was).

Laten we vervolgens kijken naar adviseurs die externe beleggingsfondsen verkopen. Deze personen of bedrijven prijzen zichzelf aan als een goedkoop alternatief. Echter als u zich in de details verdiept, zult u opvallend veel kostenposten tegenkomen. Bij sommige adviseurs speelt de verkoper tijdens het beleggingsproces in hoge mate een sturende rol bij de besluitvorming, met het risico dat er een dure en slecht gecoördineerde portefeuille van eigen producten en producten van derden wordt aanbevolen. Bovendien maken sommige adviseurs gebruik van 3 of 4 tussenpersonen voor het selecteren van producten en het samenstellen van de modelportefeuille, die allemaal hun eigen vergoedingen en kosten in rekening brengen. Hier volgt een lijst van vergoedingen die u waarschijnlijk zult tegenkomen als u belegt via een adviseur die externe beleggingsfondsen verkoopt. Hierbij kunnen meerdere tussenpersonen betrokken zijn, zodat de totaalsom van de vergoedingen een complex geheel vormen.

 • Adviesvergoedingen:
  • Meestal bestaan deze vergoedingen uit een initiële adviesvergoeding, doorlopende adviesvergoedingen en administratievergoedingen.
 • Vergoedingen voor tussenpersonen:
  • Vergoedingen voor tussenpersonen bestaan uit een jaarlijkse beheervergoeding, vergoedingen voor het aanhouden van een rekening en transactievergoedingen.
 • Beheermaatschappij:
  • Deze vergoedingen bestaan uit de jaarlijkse beheerkosten en administratievergoedingen.
 • Fondsvergoeding:
  • Fondsvergoedingen bestaan uit instap- en terugkoopvergoedingen, prestatievergoedingen en administratievergoedingen.

Vragen die aan een adviseur kunnen worden gesteld

Hieronder volgen enkele vragen die u zou kunnen gebruiken als u een adviseur beoordeelt en meer te weten wilt komen over hun vergoedingenstructuur:

 • Kunt u een overzicht geven van alle vergoedingen die u in rekening brengt?
      U moet precies weten wat er bij de betaalde vergoedingen is inbegrepen.

 • Worden de portefeuilles actief of passief beheerd? Anders geformuleerd: hoe vaak brengt u wijzigingen aan in een portefeuille en hoe bepaalt u of de allocatie/strategie moet worden gewijzigd?
      Worden de portefeuilles actief beheerd door de adviseur of de beheerder, of wordt er een passieve strategie toegepast waarbij de beheerder of adviseur zo weinig mogelijk in actie hoeft te komen?

 • Zijn de vergoedingen gebaseerd op assetallocatie?
      Is bijvoorbeeld het beleggen in fondsen die hoofdzakelijk uit aandelen bestaan duurder dan het beleggen in fondsen die hoofdzakelijk uit obligaties bestaan?

 • Wie selecteert de fondsen? Is degene die de beslissingen neemt over mijn activa dezelfde persoon als degene die mij de producten heeft verkocht?
      Wie beslist uiteindelijk welke fondsen voor u worden aangekocht en hebben ze veel ervaring op het gebied van marktprognoses?

 • Wat gebeurt er als mijn beleggingsdoelstellingen veranderen als gevolg van onvoorziene omstandigheden?
      Hoe wordt er ten aanzien van uw beleggingen rekening gehouden met een wijziging in uw langetermijndoelstellingen?

Fisher Investments Nederland biedt een alternatief dat u niet vaak zult tegenkomen op de huidige Nederlandse markt. Wij stellen ons ten doel een gepersonaliseerde oplossing te bieden die aansluit op uw behoeften. Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland om meer informatie over onze diensten aan te vragen.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.