Het Fisher-verschil – Hoe het is ontstaan

Fisher Investments heeft in de Verenigde Staten in 1979 zijn deuren geopend voor particuliere cliënten en is sindsdien wereldwijd gegroeid. Ontdek meer over de achtergrond van dit innovatieve bedrijf.

Fisher Investments Nederland is een filiaal van Fisher Investment Europe, een dochter van de in de VS gevestigde beleggingsmaatschappij Fisher Investments. Fisher Investments werd in 1979 door Ken Fisher in de VS opgericht en begon met het ondersteunen van institutionele cliënten in de VS om hun financiële doelstellingen te bereiken. Vanaf het prille begin is de filosofie van Fisher Investments gebaseerd op een fundamenteel geloof in het kapitalisme en in vrije kapitaalmarkten. De aanpak van de maatschappij ten aanzien van beleggingsbeheer stoelt op de eenvoudige gedachte dat koersen uitsluitend worden bepaald door de vraag naar en het aanbod van effecten.

Fisher Investments is van mening dat een adviseur maar op twee manieren via een actief beheer waarde kan toevoegen aan een portefeuille:

  • door informatie in te winnen die nog niet algemeen bekend is bij andere beleggers;
  • door algemeen bekende informatie anders en nauwkeuriger te interpreteren dan andere beleggers.

Deze fundamentele overtuigingen vormen van begin af aan de basis van het bedrijf en van de hele Fisher-groep.

Een geschiedenis in het teken van innovatie

Het theoretisch onderzoek van Ken Fisher in de jaren zeventig zorgde voor een popularisering van het gebruik van de Price-to-Sales Ratio (koers-omzetverhouding) en toonde duidelijk aan dat het een relevant hulpmiddel is bij beleggingsanalyse. Met dit hulpmiddel, dat de aandelenkoers van een bedrijf vergelijkt met zijn omzet, kan worden beoordeeld of een bepaald aandeel over- of ondergewaardeerd is. Fisher Investments gebruikte dit hulpmiddel eerst als adviseur, om institutionele beleggers te ondersteunen bij het beheer van hun portefeuilles. In de jaren tachtig speelde Fisher Investments een sleutelrol bij het definiëren van afzonderlijke beleggingsstijlen. Het bedrijf gebruikte deze vorderingen als uitgangspunt voor een nieuwe reeks van beleggingsstrategieën, waaronder Global Total Return, US Total Return en Foreign Equity.

In het midden van de jaren negentig stelde Fisher Investments zijn adviserende diensten ook beschikbaar aan vermogende cliënten in de VS door via zijn Private Client Group aparte diensten op het gebied van portefeuillebeheer en financieel advies aan te bieden. Begin 2000 breidde Fisher Investments zijn dienstenaanbod uit naar Canada en het Verenigd Koninkrijk. In 2007 ging Fisher Investments een joint venture aan met Grüner Fisher Investments GmbH – tegenwoordig een volle dochteronderneming van Fisher Investments – dat beleggingsdiensten aanbood op de Duitse markt. In 2012 begon Fisher Investments Europe – een dochteronderneming van Fisher Investments – zaken te doen in andere Europese landen.  

Op 01/07/2018 bedroeg het beheerd vermogen van Fisher Investments en zijn dochterondernemingen meer dan EUR 85 miljard, waarvan meer dan EUR 46 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, meer dan EUR 32 miljard voor institutionele beleggers en ruim EUR 6 miljard voor Europese particuliere beleggers.

Het Fisher-verschil

Fisher Investments Nederland en moedermaatschappij Fisher Investments Europe stellen zich ten doel cliënten te ondersteunen bij het behalen van hun financiële doelen op lange termijn door ze hoogwaardige diensten en financieel advies te verlenen, in combinatie met een flexibele aanpak van wereldwijd beleggen. De aanpak van ons bedrijf is gericht op het beoordelen van uw huidige activa, het verzamelen van informatie over uw huidige financiële situatie en uw doelen op lange termijn. Vervolgens doen we een eerste aanbeveling voor een voor u optimale assetallocatie – de mix van aandelen, obligaties, cash en andere effecten – om u te helpen bij het behalen van die doelen. Door ons op die manier te richten op onze cliënten en hun doelen, zijn wij van mening dat we ons als adviseur onderscheiden in de financiële sector.

Beleggingsadviseurs met een andere aanpak

Als cliënt van Fisher Investments Europe krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur die uw persoonlijke situatie, uw pensioen- en financiële doelen op lange termijn en uw bezorgdheid over de marktrisico's begrijpt. Uw beleggingsadviseur zal regelmatig, op proactieve wijze contact met u opnemen om zich ervan te verzekeren dat uw situatie niet is gewijzigd en om u te informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot uw rekening.

Fisher Investments verleent diensten op het gebied van portefeuillebeheer en de vijf leden van het Investment Policy Committee (IPC) hebben samen meer dan 150 jaar ervaring in de sector. Het IPC doet permanent voorspellingen over de ontwikkeling van de markt en wordt daarbij ondersteund door de omvangrijke onderzoeksafdeling van Fisher Investments. Als cliënt wordt u door uw beleggingsadviseur geïnformeerd over de marktprognose van het IPC en uw huidige portefeuillestrategie.

Bijdragen aan de beleggingssector

Ken Fisher, Executive Chairman en Director van Fisher Investments Europe, publiceert in een groot aantal financiële vakbladen, waaronder de Financial Analysts Journal en de Journal of Portfolio Management. In 1984 begon Ken Fisher met zijn maandelijkse column "Portfolio Strategy" in het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Deze column zou meer dan 30 jaar lang verschijnen. Ken schrijft momenteel weekcolumns in USA Today, de Britse Financial Times en een aantal andere Europese bladen. Daarnaast behoorden diverse boeken van Ken tot de bestsellers van de New York Times, zoals Debunkery (2010), How to Smell a Rat: The Five Signs of Financial Fraud (2009), The Ten Roads to Riches (2008) en The Only Three Questions That Count (2006).

Ontvang vandaag nog meer informatie over Fisher Investments Nederland

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of download een van onze informatieve beleggingsgidsen. Of het nu gaat om uw pensioenplanning, uw financiële planning of meer om algemeen financieel advies over het financieren, nu en tijdens uw hele pensioen, van uw toekomstplannen: we denken dat we u daarbij van dienst kunnen zijn. Leg vandaag nog het eerste contact.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.