Veelgestelde vragen

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

Fisher Investments Nederland is een particuliere, onafhankelijke wereldwijde vermogensbeheerder en een dochteronderneming van Fisher Investments. Per 31/03/2022 beheren Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan € 177 miljard aan vermogen wereldwijd, waarvan ruim € 140 miljard voor particuliere beleggers, € 35 miljard voor institutionele beleggers en € 2 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS.

Fisher Investments Nederland biedt vermogende particulieren een vermogensbeheer op maat, aangeboden door Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe delegeert portefeuillebeheer aan haar moederbedrijf, Fisher Investments. Fisher Investments Europe en Fisher Investment houden zich niet bezig met investment-banking-activiteiten, een sector waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Veel beleggingsspecialisten houden van een specifieke beleggingsmethode, met een statische aanpak van stijl- en vermogensallocatie. Daardoor doen deze managers het meestal goed wanneer hun stijl in de smaak valt en slecht wanneer dat niet meer het geval is. Op termijn levert dit een gemiddeld rendement op. Fisher Investments gelooft in een variabele aanpak bij het bepalen van stijl- en vermogensallocatie. Fisher Investments wil met actief beheer van toegevoegde waarde zijn, door algemeen bekende informatie anders (en juist) te interpreteren dan andere marktpartijen en vervolgens te profiteren van de mogelijkheden die deze aanpak biedt.

Fisher Investments werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om een beter inzicht te krijgen in de kapitaalmarkten en loopt al 20 jaar voorop als het gaat om (diverse) financiële innovaties. De uitgangspunten van Fisher zijn gebaseerd op een fundamenteel geloof in het kapitalisme, de werking van de vrije kapitaalmarkt en dat kapitaalmarkten alle bekende informatie relatief efficiënt kunnen inprijzen. Om van toegevoegde waarde te zijn voor actief portefeuillebeheer, moet men bekende informatie anders (en juist) interpreteren dan andere marktpartijen.

Fisher Investments kent een gecentraliseerd besluitvormingsproces. Het Investment Policy Committee bestaat uit vijf top functionarissen uit het bedrijf die gezamenlijk alle strategische besluiten nemen over de portefeuilles van cliënten. Het IPC bestaat uit: Ken Fisher (oprichter, bestuursvoorzitter en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments); Jeff Silk (Vice Chairman en Co-Chief Investment Officer); Bill Glaser (Executive Vice President van Portfolio Management en Co-Chief Investment Officer); Michael Hanson (Senior Vice President van Research) en Aaron Anderson (Senior Vice President van Research). Deze vijf personen brengen samen meer dan 150 jaar ervaring binnen de sector met zich mee.

Fisher Investments Europe is trots op haar proactieve en persoonlijke dienstverlening aan haar cliënten. Elke cliënt heeft een eigen Investment Counsellor. Cliënten kunnen direct contact opnemen met hun Investment Counsellor al naargelang hun behoefte. Een Investment Counsellor is dé verbindingspersoon met het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher Investments dat verantwoordelijk is voor de strategische beslissingen van de cliëntenportefeuilles. Fisher Investments Europe communiceert regelmatig met haar cliënten, onder andere door elk kwartaal een actuele marktanalyse te versturen. 

Door de geschiedenis heen is Fisher Investments kapitaalmarkttechnologieën blijven ontwikkelen met als doel meer rendement te behalen dan de benchmarkportefeuilles. Door de jaren heen heeft Fisher Investments een reputatie opgebouwd waar veel andere vermogensbeheerders jaloers op kunnen zijn. Neem contact op met Fisher Investments Nederland, die u graag onze beleggingsfilosofie en de meest geschikte referentieportefeuilles zullen presenteren om uw persoonlijke doelen te behalen.

Fisher Investments Nederland werkt op provisiebasis en brengt, naast een éénmalige initiële fee, een vergoeding in rekening die gebaseerd is op een percentage van het beheerd vermogen van de cliënt. Fisher Investments ontvangt een deel van dit bedrag voor haar adviesdiensten. De prestaties van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments zijn direct gelieerd aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt. Dit in tegenstelling tot sommige op commissie gebaseerde methodes bij andere beleggingsondernemingen. De provisie is volledig afhankelijk van de omvang van het vermogen, maar kan over het algemeen concurreren met de alternatieven die beschikbaar zijn voor vermogende particulieren. Neem contact op met Fisher Investments Nederland en een van onze medewerkers bespreekt graag uw specifieke situatie en de daarmee verbonden provisies.

Voor onze direct marketingactiviteiten huren wij lijsten met contactgegevens, voor éénmalig gebruik, van diverse leveranciers, enkel voor marketingdoeleinden. Ondanks dat wij soms lijsten huren met gegevens van potentiële cliënten op basis van bepaalde demografische kenmerken, ontvangen wij geen toegang tot specifieke informatie over de personen op de lijst, met uitzondering van de contactgegevens. Tevens verkopen of verhuren wij geen gegevens aan derden.

Afmelden

Als u zich wilt afmelden voor toekomstige marketing e-mails van Fisher Investments Nederland, klik dan hier.