Veelgestelde vragen

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Fisher Investments Nederland is een vestiging van Fisher Investments Europe, een vermogensbeheerder in particuliere handen. Wij bieden vermogensbeheerstrategieën op basis van een specifiek, op iedere individuele cliënt afgestemd beleggingsplan.

Fisher Investments Europe besteedt haar portefeuillebeheertaken uit aan haar moedermaatschappij Fisher Investments, een onafhankelijke vermogensbeheerder in de Verenigde Staten met meer dan € 103 miljard euro* vermogen onder beheer.

* Per 30/09/2019.

Fisher Investments Nederland biedt cliënten met een vrij belegbaar vermogen van meer dan € 350.000 persoonlijke dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer verzorgd door Fisher Investments Europe. Daarbij wordt elke cliënt geadviseerd door een persoonlijke Investment Counsellor van Fisher Investments Europe die de cliënt met periodieke en individuele rapportages goed op de hoogte houdt. Elk kwartaal worden, naast periodieke rapportages, uitgebreide marktanalyses gepubliceerd. Deze analyses geven de visie weer van het Investment Policy Committee van Fisher Investments over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van economieën, markten en politiek. Fisher Investments heeft een brede institutionele klantenkring, waaronder grote bedrijfs- en overheidspensioenfondsen en stichtingen.

Veel vermogensbeheerders hebben weinig contact met individuele beleggers. Fisher Investments Nederland doet dat anders. Wij willen vermogende particuliere cliënten een dienstverlening van institutioneel niveau bieden. Met deze aanpak kunt u als particuliere belegger profiteren van onze beleggingsfilosofie die kan bijdragen om uw specifieke doelstellingen te realiseren.

Persoonlijke service

Bij ons krijgt u uw eigen team van beleggingsprofessionals tot uw beschikking. Zij houden zich bezig met het inrichten en onderhouden van uw beleggingsportefeuille die kan worden aangepast aan uw individuele behoeften. Daarnaast heeft u een persoonlijke Investment Counsellor bij Fisher Investments Europe. Deze adviseur is uw vaste aanspreekpunt.

Heldere communicatie

Bij een goede dienstverlening hoort een heldere informatieverstrekking over uw beleggingen. Fisher Investments Europe houdt u mondeling op de hoogte en door middel van schriftelijke marktanalyses. Het bewaarbedrijf biedt u daarnaast online toegang tot uw rekening.

Geavanceerde technologie

Technologie is een essentieel onderdeel van de dienstverlening van Fisher Investments Europe. De ultramoderne handelsfaciliteiten en geavanceerde tools voor onder andere maatwerkrapportages en eigen research van Fisher Investments zijn ontworpen om waarde toe te voegen aan portefeuilles van cliënten.  

Acceptabele kosten

Het belang van lage kosten voor goed portefeuillebeheer wordt onderschat. Met elke euro die u bespaart, heeft u meer geld beschikbaar om uw vermogen te laten groeien. Hoge kosten vormen een belangrijke reden waarom zo veel beleggers de aandelenmarkt niet verslaan: met elke euro die verloren gaat aan kosten moet de vermogensbeheerder meer risico's nemen om de markt bij te houden. Daarom houden wij de kosten binnen redelijke grenzen, zodat we cliënten daadwerkelijk kunnen helpen om een bepaalde performance te realiseren.

Een belangrijk uitgangspunt van de financiële theorie is dat kapitaalmarkten relatief efficiënt zijn. Veel beleggers handelen aan de hand van allerlei nieuwtjes, geruchten en speculaties die de ronde doen. Maar aangezien kapitaalmarkten algemeen bekende informatie in hun waarderingen verdisconteren of verwerken, verdwijnen de meest evidente kansen vrijwel onmiddellijk zodra ze zich voordoen. Daarbij komt dat nieuws snel oud is als alle kennis en verwachtingen van beleggers net zo snel door de markt verwerkt worden zodra ze worden opgemerkt.

Als markten volledig efficiënt werken, is het dan onmogelijk om de markt te verslaan? Wij geloven van niet. Wij denken dat het mogelijk is om waarde toe te voegen door algemeen bekende informatie op een andere manier en correct te interpreteren. We hebben in eigen beheer tools ontwikkeld om ons een unieke invalshoek te geven om te analyseren en voorspellingen en beslissingen te verbeteren. Hiermee transformeren we informatie tot betekenisvolle kennis die we inzetten voor ons actieve beheer.

Op grond van een outsourcingovereenkomst tussen Fisher Investments Europe en moedermaatschappij Fisher Investments is het portefeuillebeheer gedelegeerd aan Fisher Investments. De innovatieve aanpak van Fisher Investments wordt ondersteund door gedegen expertise. Het Investment Policy Committee (IPC) ontwikkelt de beleggingsstrategie van de onderneming op basis van research, de beleggingsfilosofie van Fisher Investments, en de visie op de huidige marktomstandigheden.

Het IPC neemt gezamenlijk strategische en tactische beleggingsbeslissingen voor portefeuilles van cliënten met ondersteuning van een groot researchteam. De leden van het IPC hebben samen meer dan 130 jaar ervaring in de beleggingswereld.

Fisher Investments en Fisher Investments Europe rekenen veel vermogende particulieren in Amerika en Europa tot zijn klantenkring. Toch zien veel van onze cliënten zichzelf als 'gewone vermogende individuen' die waarde hechten aan professioneel vermogensbeheer. Sommigen zijn gepensioneerd en leven van hun beleggingsinkomsten, anderen zijn nog volop aan het werk en bouwen ondertussen hun vermogen op.

De Fisher Groep biedt vermogensbeheerdiensten en advies aan meer dan 60.000 particuliere cliënten. Meer dan 175 grote instellingen over de hele wereld hebben een deel van het beheer van hun institutionele vermogen toevertrouwd aan de Fisher Groep.*

* Per 07/01/2018.

Fisher Investments, het moederbedrijf van Fisher Investments Europe, is voor het vierde opeenvolgende jaar opgenomen in de Financial Times Top 300 van geregistreerde vermogensbeheerders. Deze lijst erkent volgens de Financial Times de Top 300 Amerikaanse geregistreerde vermogensbeheerders, ook wel ‘Registered Investment Advisors’ (RIA's). Dit is de tweede Top 300 die onafhankelijk is opgesteld door de Financial Times in samenwerking met Ignites Research, een dochteronderneming van de Financial Times die business intelligence ontwikkelt over de beleggingssector. Volgens de Financial Times is deze lijst een kwantificeerbare en objectieve manier om uitzonderlijke vermogensbeheerders weer te geven.

Investment Advisor

Ken Fisher, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fisher Investments Nederland, is verkozen door Investment Advisor tot één van de 30 meest invloedrijke mensen in de beleggingswereld van de afgelopen 30 jaar (“Thirty for Thirty”, Investment Advisor, 1 Mei 2010).

ADVFN International Financial Awards

Fisher Investments Europe heeft in 2017 voor de derde opeenvolgende keer de ADVFN International Financial Award ontvangen. De ADVFN International Financial Awards erkennen en benoemen de beste producten en diensten van de financiële sector, zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal.

Als u meer informatie wilt over de diensten die wij bieden, dan kunt u contact opnemen met Fisher Investments Nederland op 0800 023 5201 of stuur een e-mail naar info@fisherinvestments.nl.

Zie de volledige contactgegevens van Fisher Investments Nederland

Voor onze direct marketingactiviteiten huren wij lijsten met contactgegevens, voor éénmalig gebruik, van diverse leveranciers, enkel voor marketingdoeleinden. Ondanks dat wij soms lijsten huren met gegevens van potentiële klanten op basis van bepaalde demografische kenmerken, ontvangen wij geen toegang tot specifieke informatie over de personen op de lijst, met uitzondering van de contactgegevens. Tevens verkopen of verhuren wij geen gegevens aan derden.

Afmelden

Als u zich wilt afmelden voor marketing e-mails, klik hier.