De dienstverlening aan onze cliënten

Waar moet u rekening mee houden wanneer u een beleggingsstrategie opstelt? Fisher Investments Nederland en zijn moederbedrijf Fisher Investments Europe bespreken enkele belangrijke aspecten, waaronder voorlichting aan beleggers, risicobeoordeling en meer.

Fisher Investments Nederland verschaft diensten die worden verstrekt door Fisher Investments, het moederbedrijf in de Verenigde Staten. We bieden beleggers een eerste beoordeling van hun bestaande portefeuille en geven advies over of het wenselijk is om deze te wijzigen. Daarna volgt advies over hun financiële planning. Dit kan bestaan uit zowel een aantal aanbevolen beleggingsstrategieën als een aanbeveling voor discretionaire, door Fisher Investments te verlenen vermogensbeheerdiensten.

Vanaf het moment dat u met ons in contact treedt, kunt u rekenen op een hoogwaardige dienstverlening om u te ondersteunen bij het bepalen van uw financiële doelstellingen, beleggingshorizon, assetallocatie en beheerdiensten voor uw vermogen en effecten. Of u nu sinds een week of al 40 jaar cliënt bent van Fisher Investments, u krijgt hetzelfde niveau van dienstverlening, de hele langetermijnrelatie lang.

Als cliënt krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur, wiens taak het is om u persoonlijk aandacht te geven en u gepersonaliseerde dienstverlening te bieden als en wanneer u die nodig heeft.

Uw persoonlijke beleggingsadviseur

Uw beleggingsadviseur is uw eerste aanspreekpunt en persoonlijke verbinding tussen u en het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher Investments, de belangrijkste besluitvormers die het beheer van uw portefeuille ondersteunen. Uw beleggingsadviseur neemt de tijd om u te leren kennen en om uw financiële doelstellingen te begrijpen, zodat er een vermogensbeheerstrategie kan worden ontworpen die gericht is op het bereiken van die doelstellingen.

Uw beleggingsadviseur zal, afhankelijk van uw wensen, vaak of weinig contact met u hebben, maar zal altijd de tijd nemen om:

  • regelmatig en op proactieve wijze uw beleggings- en financiële doelstellingen onder de loep te nemen;
  • contact met u op te nemen zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen op uw rekening en in geval van andere belangrijke ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op uw beleggingsfondsen, activa, vermogen, inkomsten en algemene beleggingsstrategie;
  • de dagelijkse administratieve taken in verband met het beheer van uw vermogen snel en efficiënt uit te voeren;
  • u te helpen om gedisciplineerd te blijven, zodat u zich ondanks de volatiliteit op de markt blijft richten op uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Dit houdt in dat u geen emotionele, drastische wijzigingen in uw portefeuille aanbrengt als reactie op schommelingen in de markt.

In tegenstelling tot veel andere beleggingsmaatschappijen, heeft uw beleggingsadviseur van Fisher Investments tot taak om u van actuele informatie te voorzien in plaats van om u nieuwe producten te verkopen – wij streven ernaar uw doelstellingen te bereiken.

Kwartaalverslagen

Uw beleggingsadviseur zal u ook kwartaalverslagen bezorgen, die zijn opgesteld door het IPC. Deze gedetailleerde verslagen bevatten het volgende:

  • een prognose en de manier waarop uw portefeuille is geoptimaliseerd met het oog op verwachte veranderingen, waaronder relevante factoren op het vlak van economie, politiek en beleggerssentiment die naar onze mening de komende maanden de markten zullen beïnvloeden;
  • een bespreking van de prestaties van de markt en de portefeuille in het verleden en van de economische en marktomstandigheden;
  • gedetailleerde uitleg over de visie van Fisher Investments op de huidige wereldwijde economische omstandigheden.

Uw beleggingsadviseur staat ook in direct contact met de externe bewaarbank die uw activa aanhoudt. Hij zal u voorzien van een periodieke waardering van uw portefeuille en, als u dat wilt, van rekening- en transactieoverzichten die door de bewaarbank worden opgesteld.

Ander voorlichtingsmateriaal

U krijgt toegang tot een uitgebreide hoeveelheid voorlichtingsmateriaal dat Fisher Investments heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat u meer inzicht krijgt in uw portefeuille, de positionering ervan en de wijze waarop deze wordt aangestuurd door de algemene vermogensbeheerstrategie van de maatschappij. Dit omvat materiaal over het beleggingsproces, financiële gidsen, thematische artikelen over de vermogensbeheersector en het dagelijkse commentaar op de website, getiteld MarketMinder. Daarnaast verzorgen we tweemaal per jaar een video met een update over de kapitaalmarkten. Hierin geeft het IPC in een rondetafelgesprek zijn actuele visie op de financiële sector en de economie. Al dit materiaal is verkrijgbaar via uw beleggingsadviseur.

Cliëntbijeenkomsten

Fisher Investments organiseert regelmatig cliëntbijeenkomsten met recente informatie over de verwachte ontwikkelingen op de wereldwijde markten, de huidige vermogensbeheerstrategie en nadere informatie over gebeurtenissen die van invloed zijn op de wereldwijde en binnenlandse financiële markten.

Dergelijke bijeenkomsten bieden u ook de mogelijkheid om vragen te stellen over marktgerelateerde factoren en strategieën voor activabeheer, om te luisteren naar vragen van andere beleggers en om direct antwoord te krijgen van de besluitvormers van de onderneming. We hechten veel belang aan het uitbreiden en versterken van de relatie tussen onze cliënten en de onderneming. Daarom bieden we onze cliënten de mogelijkheid om contact te hebben met het senior management. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het bijwonen van en deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Diensten die zijn afgestemd op uw behoeften

Wij vinden dat u in het kader van een gepersonaliseerde dienstverlening moet kunnen aangeven wat u wilt. Uw beleggingsadviseur gaat af op het aantal door u gewenste contactmomenten, maar u kunt ons op elk moment bellen voor financieel advies, begeleiding of als u een vraag wilt stellen.

Het voorlichtingsmateriaal van Fisher Investments staat u vrij ter beschikking. U kunt het net zo vaak (of zo weinig) raadplegen als u maar wilt. Evenzo kunt u net zo veel (of zo weinig) cliëntbijeenkomsten bijwonen als u maar wilt – al moedigen we u aan om er zo vaak mogelijk naar toe te gaan. Ze zijn er om uw ervaring te verrijken en maken deel uit van ons streven naar een ongeëvenaarde dienstverlening.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Bedrijven, pensioenfondsen, beheerders van donaties en andere organisaties voeren diepgaande analyses uit en nemen alle vermogensbeheerders nauwkeurig onder de loep alvorens een keuze te maken. Meer dan 175 van dergelijke organisaties, waaronder enkele van de grootste institutionele beleggers ter wereld, hebben na hun beoordelingsproces gekozen voor Fisher Investments of een van onze dochterondernemingen.[i] Als u voor Fisher kiest, kiest u voor een bedrijf dat de toets der kritiek kan doorstaan.

We zouden graag de kans krijgen om u uit te leggen waarom wij ons als vermogensbeheerder echt anders opstellen en hoe u uw voordeel kunt doen met ons gespecialiseerde beleggingsadvies. Bel ons vandaag nog om het Fisher-verschil te ontdekken.

[i] Per 1/7/2018.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.