Het Fisher-verschil

Beleggingsadviseurs zijn werkzaam in een bedrijfstak met veel concurrentie, en het kan moeilijk zijn om te weten waar u op moet letten bij het vergelijken van verschillende beleggingsadviseurs. Hieronder vindt u slechts enkele van de kenmerken waarmee Fisher Investments Nederland en moederbedrijf Fisher Investments Europe zich naar onze mening onderscheidt van andere beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en banken.Victor Hoekstra, Managing Director | Wat maakt ons anders?Particulier eigendom

Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments zijn particuliere ondernemingen. Hierdoor kan de wereldwijde Fisher organisatie over haar eigen lot beschikken en zich richten op de belangen van haar cliënten.

Flexibele benadering

Fisher Investments Nederland biedt het beleggingsadvies van Fisher Investments Europe dat de activiteiten op het gebied van portefeuillebeheer uitbesteedt aan Fisher Investments in de VS. In tegenstelling tot sommige beleggingsadviseurs en veel fondsen die zich richten op specifieke marktsegmenten die in en uit de gratie kunnen raken, kan Fisher Investments haar beleggingsstrategie aanpassen al naar gelang haar prognose omtrent de marktontwikkelingen.

Geen enkele adviseur heeft het altijd bij het juiste eind. Dat geldt ook voor Fisher Investments. Maar wat wij van tientallen jaren beleggingsbeheer in een groot aantal marktcycli hebben geleerd, biedt inzichten van onschatbare waarde.

Wereldwijd beleggen

Fisher Investments Europe streeft naar het maximaliseren van kansen en het beheren van de risico's van cliënten door wereldwijd te beleggen. Sommige Nederlandse beleggingsadviseurs zullen wellicht adviseren om alleen in Nederlandse aandelen te beleggen. Nederland maakt echter maar een klein deel uit van de enorme wereldwijde aandelenmarkt.

Fisher Investments Europe helpt haar cliënten bij het realiseren van een intelligente spreiding door wereldwijd te beleggen. Risico is inherent aan beleggen, maar door spreiding aan te brengen kunnen beleggingsadviseurs u helpen de blootstelling aan een enkel land, regio, industrie of bedrijf te verlagen. Door activa met elkaar te combineren en op elkaar af te stemmen, zijn wij van mening dat een beleggingsadviseur u kan helpen bij het opbouwen van een portefeuille die waarschijnlijk beter bestand is tegen volatiliteit dan een portefeuille die hoofdzakelijk op een enkel gebied is geconcentreerd.

Directe, proactieve dienstverlening aan cliënten

In haar functie van beleggingsadviseur moet Fisher Investments Europe haar cliënten op de hoogte houden en goed informeren over hun beleggingen en portefeuillestrategie. Communicatie vormt de basis voor de relatie tussen Fisher Investments Europe en haar cliënten. De cliënten van Fisher Investments Europe krijgen een persoonlijke beleggingsadviseur, die de link is tussen de cliënt en het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher. Uw beleggingsadviseur houdt u op de hoogte van de actuele marktvooruitzichten van het IPC.

Een reputatie wat performance betreft

De leden van het Investment Policy Committee (IPC) hebben samen meer dan 130 jaar ervaring in de sector. De carrière als beleggingsadviseur en marktgoeroe van Ken Fisher, de voorzitter en directeur van Fisher Investments Europe, bestrijkt ruim 40 jaar. Ken Fisher is ook CEO en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments. Hij is een best-selling author van de New York Times en levert regelmatig bijdragen aan verschillende media, waaronder de Financial Times in het VK, Børsen in Denemarken, De Telegraaf in Nederland, Focus Money in Duitsland en USA Today. De US Private Client Group van Fisher Investments heeft meer dan 20 jaar ervaring en Ken Fisher schrijft al 30 jaar columns bij Forbes over de ontwikkelingen op de beurs.*

Een concurrerende en transparante kostenstructuur

Fisher Investments Nederland en moederbedrijf Fisher Investments Europe is zo transparant als mogelijk over de kosten. De doorlopende beheervergoeding van Fisher Investments Europe wordt berekend op basis van de omvang van de activa onder beheer van de cliënt en maakt het mogelijk om de beloningsstructuur van Fisher Investments Europe af te stemmen op uw belangen.

Portefeuilleanalyse en -evaluatie

Fisher Investments Nederland kan u voorzien van een uitgebreide portefeuille-analyse en zal, in tegenstelling tot sommige andere beleggingsadviseurs, de tijd nemen om u te helpen bij het identificeren van uw financiële langetermijndoelstellingen en het beoordelen van uw huidige portefeuille. Dit proces biedt u een grondige evaluatie van uw persoonlijke omstandigheden en een aanbeveling op basis van uw beleggingshorizon, langetermijndoelstellingen en cashflowbehoeften om de kans dat u uw doelstellingen bereikt te maximaliseren.

Ontvang vandaag nog meer informatie over Fisher Investments Nederland

Ligt u op schema voor het bereiken van uw financiële langetermijndoelstellingen? Heeft uw huidige beleggingsadviseur uw belangen voor ogen? Fisher Investments Nederland kan u helpen meer inzicht te krijgen in beleggen en pensioenplanning. Download één van onze gidsen of neem contact met ons op voor meer informatie.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde van het kapitaal en de opbrengsten van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

*Marktvoorspellingen in Forbes zijn de persoonlijke voorspellingen van Ken Fisher voor de markt als geheel en zijn geen indicatie van de performance van Fisher Investments Europe of Fisher Investments. De juistheid van marktvoorspellingen of het succes van beleggingsstrategieën wordt niet gegarandeerd. Toekomstige voorspellingen zijn niet per se even nauwkeurig als eerdere voorspellingen.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Europe Limited. Aan Fisher Investments Europe Limited is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlandse vestiging van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, is gevestigd in de VS, staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en treedt op als subcontractant in het kader van een uitbestedingsovereenkomst.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.