Waarom wij anders zijn

Met onderstaande kenmerken onderscheiden wij ons van andere financiële instellingen en banken.

Onafhankelijkheid

Fisher Investments Europe, dochteronderneming Fisher Investments Nederland en moedermaatschappij Fisher Investments zijn volledig onafhankelijk van andere instituten. Daardoor kan Fisher zijn eigen koers bepalen, belangenverstrengeling voorkomen en zich richten op het belang van zijn cliënten.


Victor Hoekstra, Managing Director | Wat maakt ons anders?
Flexibele aanpak

Fisher Investments Europe delegeert de portefeuillebeheeractiviteiten aan moedermaatschappij Fisher Investments. In tegenstelling tot andere vermogensbeheerders en veel fondsen die zich op kleine, wisselend presterende sectoren richten, kan Fisher Investments zijn beleggingsstrategie aanpassen op basis van zijn verwachtingen voor de marktomstandigheden. Als Fisher Investments bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter doen dan kleine bedrijven, kan uw portefeuille meer grote bedrijven bevatten. Of er kan minder nadruk gelegd worden op aandelen. Wanneer Fisher Investments een bearmarkt voorziet, kunnen in plaats daarvan vastrentende effecten en/of cash worden ingezet om de gevolgen van dalende aandelenprijzen te beperken. Geen enkele financieel beheerder heeft het altijd bij het rechte eind, ook Fisher Investments niet. Wel bieden de lessen die we van ons beleggingsbeheer in uiteenlopende marktcycli geleerd hebben, waardevolle inzichten.

Wereldwijd beleggen

Door wereldwijd te beleggen, streeft Fisher Investments Europe naar het optimaal benutten van kansen en beheersen van risico. Veel Nederlandse beleggers hebben de neiging zich uitsluitend op Nederlandse aandelen te richten. Nederland maakt echter maar een klein deel uit van de wereldwijde aandelenmarkten. Door wereldwijd te beleggen kunt u profiteren van kansen die zich wereldwijd voordoen.

Directe, proactieve klantenservice

Proactief beheer van beleggingsrekeningen brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Klanten moeten goed op de hoogte worden gehouden van de prestaties van hun beleggingen. Communicatie vormt de basis van de relatie die Fisher Investments Europe met zijn cliënten onderhoudt. Als cliënt krijgt u een eigen beleggingsadviseur toegewezen. Hij of zij staat in direct contact met de Investment Policy Committee van Fisher Investments (IPC) en houdt u up-to-date. Fisher Investments Europe stuurt u daarnaast kwartaalverslagen. Als onderdeel van discretionair vermogensbeheer vinden wij transparantie door duidelijke en regelmatige persoonlijke verslaglegging van fundamenteel belang.

Bewezen prestatiehistorie

De Investment Policy Committee (IPC) heeft in totaal meer dan 130 jaar beleggingservaring. De carrière van oprichter Ken Fisher strekt zich uit over bijna veertig jaar. Ken is de Executive Chairman en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments en Chairman van Fisher Investments Europe. Hij schreef een aantal boeken die op de bestsellerlijst van de New York Times staan en levert regelmatig bijdragen aan verschillende publicaties, waaronder de Financial Times in het Verenigd Koningkrijk, Børsen in Denemarken, De Telegraaf in Nederland, Focus Money in Duitsland, en USA Today. De Amerikaanse Private Client-divisie van Fisher Investments heeft een track record van meer dan 20 jaar en Ken Fisher is al meer dan 32 jaar bekend bij het grote publiek vanwege zijn columns in Forbes van 1984 tot en met 2017.

Een eenvoudige, transparante tarievenstructuur

In tegenstelling tot veel banken of beleggingsmaatschappijen, ontvangen noch Fisher Investments Europe, noch diens dochterondernemingen, noch Fisher Investments transactiecommissies. Uw jaarlijkse beheervergoeding is concurrerend en transparant en helpt de belangen van Fisher Investments Europe af te stemmen op uw belangen.

Portefeuilleanalyse en -beoordeling

Fisher Investments Europe is in staat om cliënten een alomvattende portefeuilleanalyse en adviesdiensten te verstrekken. Door uitgebreide portefeuilleanalyses en advies te bieden, en door de portefeuillebeheeractiviteiten over te laten aan Fisher Investments, is Fisher Investments Europe in staat synergiën te realiseren die anders onbereikbaar zouden blijven. Uw persoonlijke omstandigheden worden uitgebreid beoordeeld. Op basis daarvan kunnen wij aanbevelingen doen waarmee de waarschijnlijkheid dat u uw doelen zult halen, gemaximaliseerd wordt.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.