Vanlige Spørsmål

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av filialen til Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments, morselskapet, er en uavhengig privat kapitalforvalter som har milliarder under forvaltning. * Fisher Investments Norden tilbyr et bredt spekter av formuesforvaltningsstrategier.

* Per 30.9.2023, forvalter Fisher Investments og dets datterselskaper aktiva for over 2187 milliarder kroner globalt – over 1803 milliarder kroner for private investorer, 346 milliarder kroner for institusjonelle investorer og 35 milliarder kroner for pensjonsplaner for små og mellomstore bedrifter i USA.

Fisher Investments Norden tilbyr personlige porteføljeforvaltningstjenester til formuende privatpersoner. Fisher Investments Europe delegerer porteføljeforvaltningsfunksjoner til sitt morselskap, Fisher Investments, i henhold til en utkontrakteringsavtale mellom Fisher Investments Europe og Fisher Investments. Ingen i Fisher Investments Norden eller Fisher Investments er engasjert i investment banking-aktiviteter, noe som er et område som ofte innebærer en rekke interessekonflikter.

Fisher Investments-gruppent er kontinuerlig opptatt av å utvikle nye teknikker for å forstå kapitalmarkedene og har vært banebrytende i forbindelse med en rekke finansielle innovasjoner i mer enn 20 år. Grunnlaget for Fishers prinsipper er en grunnleggende tro på kapitalismen og hvordan kapitalmarkedene fungerer, og at kapitalmarkedene er relativt effektive til å moderere all allment kjent informasjon. For å kunne tilføre verdi gjennom aktiv forvaltning er det nødvendig å kunne tolke allment kjent informasjon annerledes (og tolke den korrekt) enn andre markedsdeltagere.

Mange kapitalforvaltningsselskaper er dedikert til en bestemt investeringsstil, og de har en statisk tilnærming til stil og aktivaallokering. Resultatet blir at disse forvalterne har en tendens til å klare seg veldig bra når markedene favoriserer den valgte investeringsstilen, men omvendt dårlig når markedene har fokus på andre stilarter. Over tid kan det resultere i middelmådige avkastninger. Fisher Investment-gruppen tror på å benytte variable metoder til å bestemme aktiva- og stilallokering. Fisher Investments arbeider for å tilføre verdi gjennom aktiv forvaltning ved å arbeide med å tolke allment kjent informasjon på en annen måte (og likevel korrekt) i forhold til andre markedsdeltagere og deretter utnytte disse mulighetene.

Fisher Investments Norden er stolte av å tilby proaktiv og personlig service til våre kunder. Hver kunde har sin egen investeringsrådgiver. Kundene kan ha lite eller mye kontakt – etter eget ønske, og deres investeringsrådgiver fungerer som bindeledd til Fisher Investments' Investment Policy Committee (IPC), som til slutt er ansvarlig for å ta investeringsrelaterte beslutninger i forbindelse med porteføljene. Fisher Investments Norden kommuniserer kontinuerlig med kundene – for eksempel i form av kvartalsrapporter om markedets utvikling.

Fisher Investments' beslutningsprosess er sentralisert. Vår Investment Policy Committee (IPC) består av fem av selskapets toppledere, som sammen tar alle de strategiske beslutningene vedrørende kundeporteføljene. IPC består av Ken Fisher, styreformann og investeringsdirektør, Jeff Silk, nestformann og investeringsdirektør, Bill Glaser, viseadministrerende direktør, porteføljeforvaltning og investeringsdirektør, Aaron Anderson, viseadministrerende direktør, analyse og Michael Hanson, viseadministrerende direktør, analyse. Disse fem personene bringer til sammen over 150 års bransjeerfaring til selskapet.

Fisher Investments Norden er en gebyrbasert pengeforvalter og oppkrever et gebyr basert på en prosentdel av kundens aktiva som er under forvaltning. Fisher Investments får deretter en del av dette gebyret for det de bidrar med rådgivningsmessig. Fisher Investments Nordens og Fisher Investments' insentiv til å oppnå gode resultater er direkte i tråd med kundens investeringsmål, motsatt av andre kapitalforvaltningsselskaper med provisjonsbaserte tjenester. Gebyrlisten avhenger fullstendig av porteføljens størrelse, men er som oftest konkurransedyktig i forhold til andre alternativer som tilbys formuende privatpersoner. Du er velkommen til å kontakte oss, og en av våre ansatte vil informere ytterligere om spesifikke forhold og tilhørende gebyrer.

Siden stiftelsen av Fisher Investments har selskapet fortsatt å utvikle kapitalmarkedsteknologier med det formålet å kunne gi en avkastning som er bedre enn de relevante referanseindeksene. Gjennom årene har Fisher Investments opparbeidet et renommé vi tror mange andre investeringsselskaper misunner oss. Vennligst kontakt Fisher Investments Norden, og en av våre ansatte er klar til å informere ytterligere om Fisher Investments' investeringsfilosofi og om de referanseindeksene som vil være mest relevante i forhold til dine personlige mål.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.