Fisher Investments Nederland analyseert hoe de Europese parlementsverkiezingen de aandelenmarkt beïnvloeden

De marktvooruitzichten van Fisher Investments Nederland

Door Fisher Investments Nederland — 29/5/2024 

Opmerking: ons politiek commentaar is bewust onpartijdig. We hebben geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici en beoordelen politieke ontwikkelingen uitsluitend op hun potentiële gevolgen voor de economie en de markt.

Om de vijf jaar houden de landen van de Europese Unie (EU) verkiezingen om de leden van het Europees Parlement te kiezen, één van de drie EU-instellingen waar het beleid wordt bepaald en de besluiten worden genomen. Er zijn nog veel open vragen over wat er voor en na de verkiezingen gaat gebeuren. Veel mensen vragen zich vooral af of de toekomst van de EU in het geding kan komen als de grote partijen uit het politieke centrum minder invloed krijgen en wat dat zou betekenen voor de aandelenmarkt. Maar wij denken dat de mogelijke opkomst van populistische partijen waarschijnlijk een afspiegeling is van de politieke impasse en passiviteit op wetgevend gebied die nu al kenmerkend is voor veel regeringen van Europese landen, waardoor het wetgevingsrisico een stuk lager is voor de aandelenmarkten. In dit artikel gaan we nader in op deze trend en bespreken we de gevolgen voor de aandelenmarkten.

Het centrum verschuift

Decennialang maakten de centrumpartijen de dienst uit in het Europees Parlement, net als in veel andere volksvertegenwoordigingen in Europa, en was er slechts marginale steun voor partijen die zich verder links of rechts van het politieke spectrum bevonden. Zoals blijkt uit figuur 1, hadden de centrumpartijen vanaf de eerste EU-verkiezingen in 1979 tot en met 2009 ongeveer 70% van de zetels van het Europees Parlement in handen. Tussen 2004 en 2019 daalde de meerderheid van de centrumpartijen echter gestaag van 76% naar 58%. Ondertussen hebben de meer links of rechts georiënteerde partijen hun totaal aantal parlementszetels zien verdrievoudigen. Veel mensen verwachten dat deze trend zal aanhouden bij de Europese parlementsverkiezingen van 2024.

Figuur 1: ideologie partijen Europees Parlement per verkiezingscyclus

Bron: de onderzoeksafdeling van Fisher Investments, Europees Parlement, pollsofpolls.com per 10-04-2019. Partijverdeling Europees Parlement na verkiezingen sinds 1979 (% van de zetels). Opmerking: de gegevens van de grafiek gaan terug tot 1979, aangezien het Europees Parlement al bestond vóór de officiële introductie van de EU in 1993.

Analisten beweren al lang dat de opkomst van het populisme in Europa de eenheid van de EU bedreigt en het economisch beleid destabiliseert, maar in werkelijkheid valt dat vaak mee. Naarmate het politieke middenveld van het Europees Parlement kleiner wordt, neemt de passiviteit toe, waardoor de algemene trend van politieke impasse zich over heel Europa verspreidt. Hoewel dat voor sommige kiezers en burgers frustrerend kan zijn, is een politieke impasse vaak gunstig voor aandelen. Dat verkleint namelijk het risico op drastische wetswijzigingen. Zo kan het bedrijfsleven concretere plannen maken zonder zich te bekommeren om beleidswijzigingen die mogelijk de markt ontwrichten.

Zullen de Europese parlementsverkiezingen gevolgen hebben voor de aandelenmarkt?

De Europese parlementsverkiezingen lijken de bredere politieke context voor Europese of wereldwijde aandelen niet wezenlijk te veranderen. Dit is ook logisch omdat de nationale regeringen van de EU-landen de meeste wetgevende macht behouden. Daarom denken we dat de uitslag van de Europese parlementsverkiezingen waarschijnlijk een afspiegeling zal zijn van de impasse waarin de nationale regeringen zich bevinden. Zoals figuur 2 laat zien, volgen Europese aandelen sinds 1979 over het algemeen de stijgende lijn van wereldwijde aandelen, zowel voor als na Europese parlementsverkiezingen. Evenzo denken we dat Europese aandelen, net als wereldwijde aandelen, waarschijnlijk een nieuw hoogtepunt zullen bereiken naarmate de bullmarkt dit jaar aanhoudt.

Figuur 2: Europese en wereldwijde aandelen rond de Europese parlementsverkiezingen

Bron: FactSet en Global Financial Data, per 13-05-2024. Prijsrendement (zonder dividend) van de MSCI World en de Europa ex. VK Index, maandelijks, 31-07-1978 tot en met 30-04-2020. Weergegeven in euro.

Wilt u meer informatie hierover?

In dit artikel hebben we de politieke trends in de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen besproken en verteld wat de gevolgen zijn voor de aandelenmarkt. Om meer inzicht te krijgen in de toenemende politieke impasse in de EU-landen, kunt u de YouTube-video Fisher Investments Reviews How European Parliamentary Elections Could Impact Markets van Ken Fisher bekijken. .

Lees onze meest recente artikelen voor meer marktanalyses van Fisher Investments.

Beleggen in effecten houdt een risico op verlies in. In het verleden behaalde resultaten bieden nooit een garantie voor toekomstig rendement. De resultaten voor individuele portefeuilles en over andere periodes kunnen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden en de samenstelling van de portefeuille. Beleggen in buitenlandse aandelenmarkten brengt extra risico's met zich mee, zoals het risico van wisselkoersschommelingen. Het voorgaande geeft de algemene visie van Fisher Investments en Fisher Investments Nederland weer en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggingsadvies. Geen van de uitspraken is als aanbeveling of prognose bedoeld. De weergegeven standpunten zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons