Financieel advies met volledige dienstverlening


Mensen zijn over het algemeen voorzichtig; daarom is beleggen voor velen van ons niet gemakkelijk. En wanneer onze toekomstige financiële zekerheid afhankelijk is van het succes van onze beleggingsbeslissingen, verklaart dit waarom zoveel mensen de financiële dienstverleningssector argwanend tegemoet treden.

Gelukkig kan het juiste vermogensbeheer in combinatie met een focus op voorlichting beleggers helpen om discipline te verwerven en inzicht te krijgen in hoe ze zich aan hun financiële en pensioenplannen kunnen houden.

De voordelen van een financieel adviseur

Aan een afstandelijke relatie met uw adviseur zult u waarschijnlijk weinig hebben om u gedisciplineerd aan uw beleggingsstrategie voor de lange termijn te houden. Als uw adviseur niet effectief communiceert, dan heeft u minder vertrouwen in zijn of haar strategieën voor financiële planning. Als uw adviseur niet in staat is om cliënten uitgebreid voor te lichten, dan zult u het wellicht lastig vinden om te begrijpen wat zijn of haar beleggingsbenadering is en wat de voordelen daarvan zijn voor u.

Het digitale tijdperk heeft de sector beleggingsdiensten vele voordelen gebracht, met name voor de zelfstandige belegger, maar bij sommige bedrijven heeft het alleen maar geleid tot een grotere afstand tussen cliënt en adviseur. Zo komen bijvoorbeeld veel vaker robot-adviseurs voor om beleggingsadvies aan een nieuwe doelgroep aan te bieden. Daardoor ontstaat echter veel moeilijker een zinvolle menselijke relatie tussen adviseur en cliënt op basis van vertrouwen en communicatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat sommige beleggers juist die elementen nodig hebben om op succesvolle wijze hun weg te vinden op de kapitaalmarkten en om door emoties ingegeven fouten te vermijden. Wij zijn van mening dat beleggingsadviseurs moeten helpen bij het ontwikkelen van doelgerichte beleggingsstrategieën en dat ze hun cliënten hoogwaardige en proactieve dienstverlening en voorlichting moeten bieden.

Het Fisher-verschil

Fisher Investments Nederland luistert naar haar toekomstige klanten om hun persoonlijke behoeften en zorgen te begrijpen. Fisher Investments Europe, het moederbedrijf van Fisher Investments Nederland, kan u helpen bij het beoordelen van uw beleggingsdoelen en behoeften op lange termijn. Voor beleggers met ten minste € 350.000 aan vrij belegbaar vermogen richt het team zich eerst op uw persoonlijke portefeuilledoelstellingen. Deze stap helpt u analyseren aan welke behoeften uw portefeuille in de loop der tijd dient te voldoen. Vervolgens beoordelen ze uw huidige vermogensallocatie, spreiding en kostenstructuur. Met deze diepgaande analyse wordt vastgesteld in hoeverre u met uw beleggingsportefeuille uw doelstellingen kunt bereiken en op welke punten deze mogelijk ontoereikend is.

Als u besluit om cliënt te worden van Fisher Investments Europe (het moederbedrijf van Fisher Investments Nederland), krijgt u niet alleen toegang tot beleggingsdiensten, maar ook tot een groot aantal informatiebronnen, zoals toegang tot schriftelijke verslagen en marktupdates, plus een vaste contactpersoon, een “Investment Counsellor”, voor al uw vragen over ons beleggingsadvies. Uw beleggingsadviseur zal u proactief benaderen om onze marktprognoses toe te lichten, u te vertellen waarom we beleggen in bepaalde effecten of sectoren en om uw eventuele vragen te beantwoorden. En wanneer uw persoonlijke situatie of doelstellingen veranderen, kan uw beleggingsadviseur samen met u onderzoeken of deze wijzigingen mogelijk aanleiding geven om uw beleggingsstrategie aan te passen.

Wij willen u helpen om uw persoonlijke financiële doelstellingen te bereiken en tevens uw ervaring met beleggingsdiensten verbeteren. Daarom publiceren we marktanalyses en informatieve artikelen om beleggers te helpen om op geïnformeerde wijze rationele beslissingen te nemen.

Uw gids door de beleggingsdoolhof

Wanneer u cliënt wordt van de Fisher Groep, wordt uw Investment Counsellor uw eerste aanspreekpunt binnen onze organisatie. Of u nu advies wilt op het gebied van pensioenplanning of vragen hebt over andere effecten, gemeenschappelijke beleggingsfondsen of beleggen in aandelen, samen met uw beleggingsadviseur leert u de complexiteit van de markt in het algemeen en van uw financiële plan en doelstellingen in het bijzonder begrijpen, zodat u zich zelfverzekerd en goed geïnformeerd voelt.

U kunt uw Investment Counsellor zo vaak contacteren als u maar wilt, bovendien zal hij of zij in de loop van het jaar zelf u proactief benaderen om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op uw beleggingsstrategie.

Verslagen en schriftelijke marktupdates

We houden onze cliënten voortdurend op de hoogte over hun persoonlijke portefeuille en over de bredere achtergronden van de ontwikkelingen op beleggingsgebied. Wij beloven dus ook om hier voortdurend verslag over uit te brengen.

Fisher Investments Europe verstrekt cliënten gedetailleerde kwartaalverslagen waarin wordt besproken hoe de portefeuilles in het voorgaande kwartaal hebben gepresteerd en hoe we verwachten dat de markt in de nabije toekomst zich zal ontwikkelen. Fisher Investments Nederland publiceert op deze website ook geregeld marktupdates en inzichten voor onze cliënten en toekomstige cliënten. 

Bovendien kunt u als cliënt van Fisher Investments Nederland altijd terecht bij uw Investment Counsellor als u vragen of zorgen hebt naar aanleiding van onze verslagen en schriftelijke marktanalyses om deze te bespreken. 

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

We weten dat beleggers er voordeel aan hebben wanneer zij hun beleggingsstrategie en de bredere context van hun portefeuille duidelijk begrijpen. Daarom zetten we ons in voor het opbouwen van een zinvolle relatie met beleggers op basis van voorlichting.

Wenst u meer informatie over de vele voordelen van vermogensbeheer bij Fisher Investments Nederland? Dan kunnen we een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek over hoe we kunnen helpen. Neem vandaag nog contact met ons op. Voor meer informatie kunt u een van onze beleggingsgidsen en periodieke inzichten aanvragen of met een van onze ervaren deskundigen spreken.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.