Niet alle beleggingsideeën zijn goed

Laat u niet van de wijs brengen door genuanceerde of trendy beleggingsideeën! In dit artikel bespreekt Fisher Investments Nederland waarom het belangrijk is om een samenhangende beleggingsstrategie te ontwikkelen waarmee u op doordachte wijze kunt bepalen welke allocatie het beste aansluit op uw doelstellingen.

Veel beleggers hebben wel een idee van wat succesvol beleggen inhoudt, maar niet iedere belegger baseert zijn beleggingsbeslissingen op een aantal vooraf geformuleerde doelstellingen. Het vaststellen van uw beleggingsdoelstellingen en hoe u deze kunt bereiken, is een essentiële basisvoorwaarde voor succesvol beleggen. Als u uw doelstellingen niet duidelijk formuleert en geen plan opstelt om deze te bereiken, zou u zich van de wijs kunnen laten brengen door allerlei beleggingsideeën of modegrillen die mogelijk geen samenhangende beleggingsstrategie vormen en wellicht niet naar uw doelstellingen toewerken.

Sommige beleggers kiezen voor beleggingsideeën die 'hot' of populair zijn maar die misschien niet aansluiten op hun behoeften, andere beleggers volgen beleggingsideeën waarvan het risiconiveau niet is afgestemd op hun situatie. Als u belegt op basis van aanbevelingen van vrienden, media of een financiële instelling, wees dan op uw hoede voor beleggingsproducten of -strategieën die een onrealistisch hoge groei beloven of die zowel kapitaalbehoud als groei garanderen. Er bestaan geen risicovrije sluipwegen die naar een hoog rendement leiden. Succesvol beleggen vraagt om discipline, nauwgezette planning en een grondige analyse van de beleggingsmogelijkheden waarmee u uw doelstellingen kunt bereiken.

Belegt u voor uw pensioen?

Veel mensen willen na hun pensioen relaxen, tijd besteden aan hun gezin en van hun oude dag genieten. Sommige beleggers sparen en beleggen tijdens hun hele werkzame leven om het door hen gewenste pensioen te financieren. Maar veel mensen kunnen alleen voldoende pensioen opbouwen als ze een gedetailleerde planning volgen en blijk geven van beleggingsdiscipline, wat een hele uitdaging kan zijn.

Als u voor uw pensioeninkomsten afhankelijk bent van slechts één pensioenfonds, is dat wellicht niet de beste manier om aan uw behoeften te voldoen en uw doelstellingen te bereiken. In dat geval moet u misschien op zoek gaan naar andere mogelijkheden om uw pensioen te financieren. Een van de mogelijkheden is om pensioeninkomsten op te nemen van een beleggingsrekening of van andere spaartegoeden die u in de loop der jaren hebt opgebouwd. Binnen een dergelijke portefeuille zult u waarschijnlijk een aantal essentiële beslissingen moeten nemen over de manier waarop u de tegoeden belegt. Mensen zoeken soms eenvoudige antwoorden op moeilijke vragen. Maar als het gaat om beleggingsmogelijkheden, zijn de beslissingen die u moet nemen niet altijd even eenvoudig en veel mensen zijn niet gedisciplineerd genoeg om vast te houden aan de voor hen meest optimale strategie.

Pas op voor modegrillen

Particuliere beleggers laten zich soms verleiden door beleggingsideeën die een onrealistisch hoge groei - of gegarandeerd kapitaalbehoud én groei - beloven. Dat laatste is onmogelijk omdat echt kapitaalbehoud alleen bereikt kan worden door te beleggen, om de inflatie te compenseren. Voor meer groei moeten risico's worden genomen. Vooral bij hoge volatiliteit op de aandelenmarkt kunnen dergelijke ideeën aantrekkelijk lijken. Maar dit soort beleggingsideeën passen misschien niet bij uw beleggingsstrategie en zouden u kunnen aanzetten tot het nemen van emotionele of impulsieve beslissingen die het rendement van uw portefeuille aantasten. We denken dat beleggers zich niet moeten laten verleiden door de nieuwste en meest fantastische beleggingskansen zonder deze eerst grondig te analyseren.

Om de kans dat u uw doelstellingen behaalt te optimaliseren, moet u een zorgvuldige planning maken, bereid zijn gedisciplineerd te beleggen en realistische verwachtingen hebben over de groei van uw inkomsten.

Uw financieel adviseur zou u moeten kunnen helpen om te bepalen welke aandelen, fondsen, obligaties en andere beleggingen aansluiten op uw doelstellingen en persoonlijke situatie. Hij zou u ook moeten kunnen helpen om gedisciplineerd te blijven als u de behoefte voelt om op basis van koersschommelingen emotionele beslissingen te nemen, of als u wilt beleggen in beleggingsideeën die te mooi zijn om waar te zijn.  

Bepaal uw doelstellingen en beleggingshorizon

Zolang u uw beleggingsdoelstellingen - met het oog op uw pensioen of iets anders - nog niet hebt bepaald, zult u de grootste moeite hebben met het overwegen van uw beleggingsmogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie zullen uw doelstellingen waarschijnlijk tot een van de volgende categorieën behoren:

  • Portefeuillegroei: De waarde van uw portefeuille laten groeien tot aan uw beleggingshorizon
  • De waarde van uw portefeuille behouden: Uw huidige koopkracht behouden tot aan uw beleggingshorizon
  • Interen op uw activa: Alles binnen een bepaald tijdsbestek uitgeven
  • Een bepaalde eindwaarde bereiken: Een bepaald bedrag opbouwen voor uw partner, kinderen, een goed doel of een andere nalatenschap

Het bepalen van uw beleggingshorizon - d.w.z. hoe lang uw geld moet meegaan - is een essentiële factor wanneer u wilt beoordelen of uw beleggingsstrategie optimaal aansluit op uw situatie en doelstellingen. Houd bij het vaststellen van uw beleggingshorizon in gedachten dat u wel eens langer zou kunnen leven dan de gemiddelde levensverwachting. Uw beleggingen moeten meegaan totdat uw beleggingshorizon volledig is bereikt. Als u uiteindelijk langer leeft dan verwacht, kunnen uw beleggingen dan nog steeds in uw levensbehoeften voorzien? Door de medische vooruitgang zou u ouder kunnen worden dan u op dit moment verwacht. Het is dus belangrijk om nu al in uw planning te bepalen hoe u uw beleggingsdoelstellingen wilt bereiken, zodat u ook in geval van een lang pensioen over voldoende inkomsten beschikt.

Het plannen van de mogelijke impact van inflatie is een ander belangrijk aspect van het planningsproces. Als de inflatie toeneemt, kan dat aanzienlijke gevolgen hebben voor de koopkracht van uw portefeuille. Dit effect kan na verloop van tijd uw koopkracht aantasten. Bij het kiezen van uw beleggingen dient u rekening te houden met de mogelijke gevolgen van inflatie.

Blijf gedisciplineerd

Aan iedere belegging zijn risico's verbonden. Om het door u gewenste groeiniveau te bereiken, zult u wellicht enige vorm van beleggingsrisico of marktvolatiliteit moeten accepteren. Het valt soms niet mee om iedere dag opnieuw de schommelingen van de markt te moeten ondergaan, vooral in perioden van hoge volatiliteit. Maar bij het beoordelen van de risico's moet u niet vergeten dat marktvolatiliteit slechts één van de risico's is. Andere mogelijke risico's zijn het concentratierisico - te veel belegd zijn in één enkel bedrijf of marktsegment - en het risico dat u uw doelstellingen niet bereikt omdat de groei van uw belegging op lange termijn te laag is. Als u probeert de markt te timen of onnodige risico’s neemt met hippe beleggingsideeën, kan het risico enorm oplopen en kunt u uw vermogen in gevaar brengen.

Discipline is een essentieel aspect van succesvol beleggen. Beleggers die onlogische of irrationele beslissingen vermijden, hebben meer kans om hun doelstellingen te bereiken. Als u halverwege van koers verandert, bent u mogelijk minder goed in staat om uw doelstellingen te bereiken en is de kans wellicht groter dat u vóór uw beleggingshorizon zonder geld komt te zitten.

We wijzen erop dat discipline niet alleen vereist is tijdens marktdalingen. Discipline is ook noodzakelijk wanneer een belegger in de verleiding komt om achter hippe fondsen aan te rennen of om zijn beleggingen te focussen op bepaalde populaire aandelen of andere effecten. Een dergelijke aanpak kan ertoe leiden dat een belegger een bepaald effect duur koopt, op een moment dat er bijzonder veel vraag naar is, en het vervolgens tegen een lage prijs verkoopt omdat het niet voldoet aan de verwachtingen van de markt. Een verkeerde markttiming kan negatieve gevolgen hebben voor een portefeuille. U kunt emotionele en kortzichtige handelsimpulsen de baas blijven door discipline en een gediversifieerde beleggingsaanpak met een actief risicobeheer.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Zelfs ervaren beleggers gaan wel eens de fout in. De tijd nemen om uw pensioendoelstellingen te bepalen en te plannen, helpt u om op het juiste pad te komen naar succesvol beleggen. Doorlopend advies, onderzoek en voorlichting kunnen u vervolgens helpen om gedisciplineerd te blijven om zo de beste kansen te hebben om uw doelstellingen te behalen.

Een vertrouwde adviseur en financieel planner kan ervoor zorgen dat u als belegger gedisciplineerd blijft en niet zwicht voor mogelijk misleidende, hippe beleggingsideeën en modegrillen. Als u geadviseerd wilt worden bij het maken van beleggingskeuzes of als u hulp nodig hebt om uw huidige beleggingen beter te begrijpen, neem dan vandaag nog contact met ons op of download een van onze beleggingsgidsen voor meer informatie.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.