Tips voor het opzetten van een persoonlijk financieel plan


Er zijn enorm veel deskundigen op het gebied van financieel advies, vooral in het huidige internettijdperk. Veel beleggers weten niet waar ze moeten beginnen omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Wat nog belangrijker is, is dat de meesten niet weten waar ze op moeten letten als ze een voor hen geschikte financieel adviseur zoeken – hopelijk iemand die rekening houdt met alle persoonlijke factoren die bepalend zijn voor de unieke context waarin elke belegger zijn financiële planning opstelt. We bespreken hieronder een paar belangrijke zaken waar u op moet letten en rekening mee moet houden als u een financieel adviseur zoekt die bij u past.

Uw financiële doelstellingen begrijpen

Een goed financieel advies begint met het formuleren en begrijpen van uw financiële doelstellingen. Zelfs de beste beleggingsstrategieën ter wereld zijn van weinig of geen nut als u zich niet eerst afvraagt wat u ermee hoopt te bereiken.

Doelstellingen zijn een cruciaal element van uw beleggingsstrategie op lange termijn en moeten bij veel beslissingen houvast bieden, zoals bij het bepalen van uw assetallocatie op lange termijn en uw beleggingshorizon—het aantal jaren dat u uw beleggingsportefeuille nodig zult hebben. Veel beleggers kiezen voor een portefeuille die precies past bij hun persoonlijke situatie. Hoewel uw doelstellingen belangrijk zijn, wordt er in een goede beleggingsstrategie en een goed beleggingsplan ook rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw gezondheid, burgerlijke staat, familiegeschiedenis, pensioen- en overige inkomsten, hypothecaire schulden en andere factoren.

Uiteindelijk zijn uw financiële doelstellingen de ruggengraat van uw financiële plan en vormen ze een van de eerste stappen in de aanloop naar uw assetallocatie. Als u uw financiële doelstellingen hebt bepaald, kunt u zich gaan buigen over de vraag hoe deze bereikt kunnen worden.

Uw beleggingshorizon

Uw beleggingshorizon is de tijdspanne waarin u uw beleggingsportefeuille nodig zult hebben. Afhankelijk van uw beleggingsdoelstellingen, kan uw beleggingshorizon gelijk zijn aan uw levensverwachting, de levensverwachting van uw partner of kinderen of een andere periode. Vergeet niet dat een gemiddelde levensverwachting is wat het is: een gemiddelde. Een planning maken op basis van het gemiddelde is niet de beste oplossing, omdat u veel langer zou kunnen leven dan het gemiddelde. Het laatste wat de meeste beleggers willen, is zonder geld komen te zitten.

De beleggingshorizon van beleggers die een erfenis willen nalaten, is misschien nóg langer, afhankelijk van de door hen gekozen begunstigden. Naast uw gemiddelde levensverwachting zijn er nog veel andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals uw huidige gezondheid, uw huidige kosten van levensonderhoud en erfelijke gezondheidsaspecten. Uiteindelijk kan blijken dat uw beleggingshorizon veel langer is dan verwacht en dat u misschien extra groei nodig hebt om er zeker van te zijn dat u niet hoeft in te teren op uw activa.

Bepaal hoeveel groei u nodig zult hebben

Is vermogensgroei op lange termijn voor u noodzakelijk om uw financiële doelstellingen te bereiken? Het vaststellen van uw inkomensbehoeften zal waarschijnlijk een belangrijke factor zijn bij het bepalen van uw assetallocatie. Beleggers die als aanvulling op hun inkomen ook een pensioenuitkering krijgen, hebben waarschijnlijk minder groei nodig dan beleggers die helemaal afhankelijk zijn van het inkomen uit hun pensioenrekening. Andere beleggers willen na hun overlijden een bepaalde impact achterlaten, hun partner financieel ondersteunen, geld nalaten voor hun gezin of een donatie doen aan een goed doel. Afhankelijk van de bedragen die u wilt opnemen en doorgeven aan anderen, moet u misschien enige volatiliteit accepteren omdat anders de groei die nodig is om deze doelstellingen te bereiken, niet kan worden gerealiseerd.

Bij het formuleren van uw beleggingsstrategie op lange termijn dient u rekening te houden met de impact van inflatie en de mogelijkheid dat u langer leeft dan verwacht. Sommige beleggers moeten misschien financieel advies inwinnen om na te gaan of er rekening is gehouden met deze belangrijke factoren en om de kans te beperken dat ze zonder geld komen te zitten. 

Vragen die u aan uw adviseur kunt stellen

Om te weten of u hebt gekozen voor de meest deskundige financiële instelling of adviseur, is ervaring een belangrijke factor. Ook moet u weten wie de beleggingsbeslissingen neemt voor uw portefeuille. Is de persoon die u financieel advies verleent ook degene die bepaalt voor welke beleggingen er wordt gekozen? Of beschikt uw adviseur over een ervaren onderzoeksteam dat zijn beslissingen ondersteunt?

Wat voor dienstverlening kunt u als cliënt verwachten? Als u in het kader van de financiële adviesverlening niet voortdurend en regelmatig wordt gecoacht en voorgelicht, krijgt u misschien niet voldoende ondersteuning om uw doelstellingen te bereiken. Individuele beleggers die niet op gedisciplineerde wijze worden gestuurd, nemengemakkelijk slecht getimede en emotionele beslissingen.

Het kan ook zinvol zijn om te begrijpen hoe uw adviseur te werk gaat. Hoe maakt het bedrijf winst? Hebben ze een logische beloningsstructuur en is deze ook afgestemd op uw belangen?

Contact opnemen met Fisher Investments Nederland

De financieel-adviessector is onderworpen aan een zeer strikte regelgeving en het is soms moeilijk om uw weg te vinden. Verschillende deskundigen kunnen tegenstrijdige adviezen geven. Dat is nog maar een reden waarom Fisher Investments Nederland het belangrijk vindt om beleggers voor te lichten. Afgezien van de vraag of u voldoende inkomen hebt om in uw toekomstige behoeften te voorzien of dat u geld uit uw portefeuille moet opnemen, is het vinden van de juiste adviseur een van de belangrijkste stappen voor het bereiken van uw langetermijndoelstellingen.

Voor meer informatie kunt u één van onze handleidingen downloaden of vandaag nog met een van onze vertegenwoordigers spreken.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.