Hoe gaat u voor pensioeninkomen zorgen?


Pensioeninkomen is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het plannen van de rest van uw leven. Het is namelijk zo dat uw mate van financiële vrijheid, flexibiliteit en comfort voor een groot deel zal worden bepaald door de hoeveelheid pensioeninkomen die u kunt genereren. Beleggers die nalaten om voldoende te sparen voor hun pensioen, komen mogelijk later voor moeilijke beslissingen te staan, als blijkt dat ze zich de door hen gewenste levensstijl niet meer kunnen veroorloven na hun pensionering.

Sommige werknemers kunnen deelnemen aan een pensioenregeling waarmee ze hun pensionering kunnen financieren. Het kan echter noodzakelijk zijn voor pensioenbeleggers om ook andere methoden te onderzoeken om inkomen te genereren, voor het geval hun pensioen ontoereikend is. Een andere mogelijke bron van pensioeninkomen om te overwegen zijn beleggingsinkomsten. Beleggingsinkomsten – of cashflow – komen in verschillende vormen voor, waaronder dividend op aandelen, couponbetalingen op obligaties of opbrengsten uit de verkoop van aandelen.

Wanneer u nadenkt over uw pensioendoelen, vraagt u zich wellicht af hoe u in de toekomst kunt profiteren van uw huidig vermogen en spaartegoeden. Financieel advies kan zeer behulpzaam zijn voor mensen die nu gepensioneerd zijn en voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Een gespreide beleggingsportefeuille kan, samen met tijdig en consequent sparen, helpen om uw portefeuille op lange termijn te laten groeien en, wanneer dit nodig is, pensioeninkomen te genereren. 

Hoe kan pensioeninkomen worden gegenereerd en hoe maakt u de afweging tussen inkomen en groei?

Inkomen is iets anders dan cashflow

Sommige beleggers denken wellicht dat inkomen uit beleggen en cashflow min of meer hetzelfde zijn, maar volgens ons is er een belangrijk verschil: inkomen is geld dat wordt ontvangen, terwijl cashflow geld is dat van een rekening wordt opgenomen. Dividend en couponbetalingen bijvoorbeeld zijn inkomen, terwijl de contante opbrengst uit de verkoop van een effect of een andere belegging als cashflow wordt beschouwd. Het verschil tussen de oorspronkelijke waarde van uw effect en de waarde bij verkoop wordt kapitaalwinst (of -verlies) genoemd.

Het kan een goede zaak zijn om cashflow op te nemen uit uw portefeuille wanneer dit onderdeel is van uw overkoepelende strategie voor het genereren van inkomen en fiscale optimalisatie. Te veel ongeplande opnames kunnen echter de totale waarde van uw beleggingen aantasten. Als u door uw opnames in een te vroeg stadium uw rekening leegtrekt, wordt u wellicht gedwongen uw cashflowverwachtingen voor de toekomst bij te stellen.

Inzicht in en de planning van uw gewenste niveau van pensioeninkomen of cashflow (fondsen afkomstig van pensioen of verkoop van beleggingen) zou een integraal onderdeel van uw financiële planning moeten zijn en het is een onderwerp om te bespreken met uw adviseur. Uw adviseur zou moeten kunnen helpen bij het inschatten van hoeveel u nu zou moeten sparen en hoeveel groei u nodig zou hebben om uw langetermijndoelstellingen te bereiken.

Vastrentende waarden – beslist niet risicovrij

Hoewel het verleidelijk kan zijn om alleen te beleggen in inkomsten genererende beleggingsproducten (zoals vastrentende effecten of aandelen met een hoog dividend), is dit mogelijk niet de beste manier om pensioeninkomen te genereren.

Door de lagere kortetermijnvolatiliteit van vastrentende waarden ten opzichte van aandelen lijken deze veiliger of een verstandigere belegging. Ook het rendement op vastrentende waarden is vaak voorspelbaar en consistent. Een lagere kortetermijnvolatiliteit betekent echter vaak een lagere langetermijngroei. Dit kan nadelig zijn wanneer uw portefeuille de inflatie moet bijbenen of overstijgen. Als u voor uw pensioen portefeuillegroei op lange termijn nodig hebt, is het mogelijk dat u door alleen in vastrentende waarden te beleggen niet voldoende langetermijnrendement genereert om uw doelen te bereiken. 

Bovendien hebben beleggers, afhankelijk van hun strategie en doelen, met een groot aantal risico's te maken. Dat vastrentende waarden minder last hebben van kortetermijnvolatiliteit dan aandelen, wil nog niet zeggen dat ze volledig risicovrij zijn. Vastrentende waarden hebben als beleggingscategorie hun eigen reeks potentiële risico's, zoals:

  • Wanbetalingsrisico:obligaties lopen het risico dat de emittent van een obligatie, meestal een bedrijf of overheid, de rente niet kan betalen of het belegde bedrag niet terug kan betalen.
  • Renterisico:de obligatiekoersen zijn negatief gecorreleerd met de rente, wat betekent dat ze in tegenovergestelde richting bewegen. Wanneer de rente stijgt, kan de waarde van de obligaties van een belegger dalen. Beleggers die hun obligaties voor het einde van de looptijd moeten verkopen, moeten mogelijk met een lagere prijs genoegen nemen.
  • Herbeleggingsrisico: er is een risico dat wanneer obligaties vervallen en het geld wordt uitgekeerd, het niet mogelijk is om bij dezelfde risico-rendementsverhouding te herbeleggen, waardoor u dus zou afwijken van uw oorspronkelijke pensioenplan.

Bij pensioenplanning is het de moeite waard om uw vermogen en mogelijkheden zodanig te overwegen dat u een pensioenportefeuille samen kunt stellen die u bij uw pensionering het inkomen en de voordelen biedt die het best bij u passen. U moet altijd uw financiële langetermijndoelen in gedachten houden wanneer u nadenkt over hoe u wilt gaan beleggen.

Dividend

Dividend kan erg aantrekkelijk lijken: betaald worden voor het in bezit hebben van aandelen klinkt als een ideale situatie voor een belegger. Maar wie verder kijkt, ziet dat de voordelen minder duidelijk zijn.

Om te beginnen maken sommige aandelencategorieën periodes door waarin ze het goed en waarin ze het minder goed doen. Als een bedrijf niet goed presteert, kan het bedrijf het dividend verlagen of helemaal niet uitkeren. Ook kan de aandelenkoers van dividend uitkerende bedrijven dalen met hetzelfde bedrag als het uitgekeerde dividend. Als dit met uw aandelen gebeurt, is het niet echt het "gratis geld" waarop u had gehoopt.

Ook is het zo dat portefeuilles die alleen zijn opgebouwd uit aandelen met een hoog dividend mogelijk maar een paar marktsectoren bevatten met aandelen die zich op vergelijkbare wijze ontwikkelen. Dit zou tot diversificatieproblemen kunnen leiden. Als deze sectoren of landen slecht presteren, krijgt uw portefeuille mogelijk te maken met stijgende volatiliteit of underperformance, waardoor de kans afneemt dat u uw langetermijndoelstellingen zult bereiken.

Dit betekent niet dat dividend een slechte zaak is, maar het is wel beter om een portefeuille te beoordelen op het totale rendement na belastingaftrek, in plaats van op de wijze waarop hij inkomen genereert. Afhankelijk van uw situatie is uitsluitend beleggen in aandelen met een hoog dividend mogelijk niet de beste manier om uw financiële langetermijndoelen te bereiken. Samengevat is het wellicht gunstiger voor u om te diversifiëren en te beleggen in effecten en fondsen die overeenstemmen met uw algemene pensioenplan. 

Inkomstengenererende verzekeringsproducten

In sommige landen zijn er levensverzekeringenproducten op de markt die een maandelijks of voortdurend pensioeninkomen bieden. In veel van deze gevallen kunnen beleggers een verzekeringsproduct kopen (dat de fondsen voor hen belegt) waaruit zij de rest van hun leven betalingen ontvangen op basis van het rendement van het onderliggend vermogen of een van tevoren vastgestelde (vaste) rente. Hoewel deze inkomsten goed klinken, kunnen verzekeringsproducten soms zeer complex zijn.

Voordat u zich vastlegt op een bepaald verzekeringsproduct, is het van essentieel belang dat u de algemene voorwaarden volledig begrijpt, met inbegrip van de kosten en eventuele tegenvallers. Hoewel deze producten op het eerste gezicht niet risicovol lijken, zijn ze wellicht niet de beste methode om het risico op verlies te beperken.

Fisher Investments Nederland kan u hierbij van dienst zijn

Het is voor een belegger van essentieel belang om zich te richten op het totaalrendement van de portefeuille en om het pensioeninkomen en langetermijngroei op de voor u juiste wijze af te stemmen. Wanneer u doelgericht belegt, zou u veel aandacht moeten besteden aan diversificatie en gedisciplineerd blijven zodat uw beleggingsstrategie in lijn staat met uw financiële langetermijndoelstellingen.

Bij Fisher Investments Nederland kunnen wij u helpen om beter te begrijpen wat uw financiële langetermijndoelen zijn en hoe lang u van uw vermogen wilt genieten. Alleen wanneer u deze aspecten in gedachten houdt, kunt u op een doeltreffende manier besluiten hoeveel geld u nodig heeft na uw pensionering en of eventuele pensioeninkomsten voldoende zijn om uw uitgaven na uw pensioen te dekken.

Neem vandaag nog contact met ons voor een gesprek met een van onze vertegenwoordigers of vraag één van onze gidsen en periodieke inzichten aan voor meer informatie. Al onze financiële en beleggingsgidsen zijn gratis en bieden u voorlichting en nuttige tips om met vertrouwen te plannen voor uw langetermijnbeleggingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.