Pensioenoplossingen

Er is een geen kant-en-klare oplossing voor pensioenplanning, dus hoe bepaalt u welk plan voor u het meest geschikt is? Fisher Investments Nederland zet een aantal belangrijke aandachtspunten op een rijtje.

Beleggers zoeken vaak naar een eenvoudige oplossing om al hun pensioendoelstellingen mee te verwezenlijken. Er is echter niet zoiets als een perfecte oplossing. Elke individuele benadering zal verschillen al naar gelang de financiële doelstellingen en situatie van de persoon, die in de loop van de tijd kunnen veranderen. Waar sommige beleggers echt rekenen op hun beleggingsportefeuille om voortdurende kasstroom te garanderen, moeten anderen het wellicht enkel hebben van een pensioenregeling om een inkomen te genereren nadat ze stoppen met werken.

Om de juiste oplossing voor u te vinden, brengen we eerst uw financiële behoeften in kaart en schatten we in wat uw gewenste cashflow zal zijn. Naast het dekken van uw pensioenkosten, kunt u nog andere doelstellingen hebben, zoals het zoveel mogelijk laten groeien van uw activa of om een vooraf vastgesteld bedrag te halen dat u wenst door te geven aan uw nabestaanden. Sommige beleggers willen zelfs al hun spaargeld uitgeven tijdens hun pensioen, maar pas op: zonder voldoende planning en actie loopt u het gevaar dat uw geld voortijdig opraakt. Zodra u uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn hebt bepaald, kunt u gaan bedenken hoe u deze doelstellingen kunt verwezenlijken.

Advies inwinnen of op eigen houtje handelen

Bij het beoordelen van wat u na uw pensioen nodig heeft, is het vaak raadzaam om een financieel deskundige te raadplegen. Beleggingsbeslissingen nemen kan moeilijk zijn in de huidige wereld waar de media ons 24 uur per dag bestoken met een niet-aflatende berichtenstroom. Wie moet u geloven? Portefeuillebeheer kan een voltijdbaan zijn, en veel mensen hebben het gewoonweg te druk om alle informatie over financiële markten constant tot zich te nemen. Veel gepensioneerden zouden liever relaxen of tijd doorbrengen met familie dan hun beleggingsportefeuille in de gaten te houden. Daarnaast hebben kleine beleggers soms moeite om een beleggingsstrategie te selecteren die afgestemd is op hun veranderende behoeften. Sommigen verrichten transacties die ingegeven zijn door impulsen of emoties en afbreuk kunnen doen aan het langetermijnrendement van hun portefeuille. Met het financiële advies van een vertrouwde adviseur maken deze beleggers meer kans om deze langetermijndoelen te verwezenlijken.

Bepaal uw beleggingshorizon

Een fout die sommige beleggers maken is dat ze hun beleggingshorizon – hoelang ze hun portefeuille moeten aanhouden – onderschatten. Niet ver genoeg vooruitkijken kan u in een lastig parket brengen als uw vermogen uiteindelijk langer mee moet gaan dan u had verwacht. Beleggers baseren zich soms op hun gemiddelde levensverwachting, en vergeten daarbij dat deze ramingen slechts gemiddelden zijn en dat ze best wel eens langer kunnen leven dan het gemiddelde. Uitgaan van een langere beleggingshorizon kan u helpen om moeilijke situaties in uw latere leven te vermijden.

Voordat u op zoek gaat naar een pensioenoplossing, moet u eerst bedenken of uw vermogen u misschien moet 'overleven'. Zal uw echtgenoot of echtgenote aangewezen zijn op uw beleggingsportefeuille of inkomsten? Zijn er andere personen die afhankelijk zijn van uw financiële bijstand als u er niet meer bent? Al naar gelang uw antwoorden op deze vragen kan uw beleggingshorizon veel langer zijn dan uw eigen levensverwachting.

Houd rekening met inflatie

Veel mensen zien inflatie over het hoofd bij pensioenplanning, wat ze duur kan komen te staan. Op termijn kan de inflatie uw toekomstige koopkracht ondermijnen – hoeveel u kunt kopen met uw geld – hetgeen kan betekenen dat beleggers een hoger beleggingsrendement nodig hebben om prijsstijgingen op te vangen. Rekening houden met inflatie in uw pensioenplan kan het verschil maken tussen onbezorgd met pensioen gaan en zonder geld komen te zitten terwijl u nog in leven bent.

Ontwikkel een samenhangende strategie

Als u besluit om een financieel adviseur in te huren, moet u beseffen hoe belangrijk het is een samenhangend financieel plan op te stellen. Waar diversificatie van activaklassen vaak zinvol is om de volatiliteit van uw portefeuille te beperken, kan diversificatie van fondsbeheerders andere problemen met zich meebrengen. Meerdere beheerders kan meerdere strategieën betekenen, wat tot inefficiëntie kan leiden. Als de ene beheerder de blootstelling aan Europese aandelen vergroot en de andere beheerder deze juist verlaagt, blijft de algemene assetallocatie van uw portefeuille neutraal, terwijl u aan beide beheerders transactiekosten verschuldigd bent.

Uw financieel deskundige moet een duidelijk beeld hebben van uw financiële situatie om u een optimale beleggingsstrategie te kunnen aanbevelen. Het gecoördineerde beheer van uw financiën brengt u een stap dichter bij het bereiken van al uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn.

Door het grote aanbod van beschikbare pensioenoplossingen kan het zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Maar u hoeft uw pensioen niet helemaal zelf te regelen. Neem contact op met Fisher Investments Nederland als u meer wilt weten over onze diensten op het gebied van pensioenplanning, of download een van onze informatieve beleggingsgidsen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.