Portefeuillebeheer

Waarin doet u beleggingen? Hoe beheert u deze beleggingen? Heeft u een duidelijk beeld van wat uw financiële doelen zijn op de lange termijn?

Sommige beleggers kunnen deze vragen vol vertrouwen beantwoorden. Maar voor de meesten leiden deze vragen tot angst en onzekerheid, misschien zelfs zwaar op de maag liggen omdat ze niet voldoende aandacht besteden aan het beheren van hun beleggingen. Als u in de laatstgenoemde categorie valt, in plaats van wanhoop of ontwijking, raden wij u aan om te beginnen met het nadenken over het beheren van uw portefeuille, zoals wat dit inhoudt, welke valkuilen u moet vermijden en of u misschien voordeel heeft bij ondersteuning van uw portefeuillebeheer.

Portefeuillebeheer is een belangrijke en vaak onbegrepen onderdeel van financiële- en pensioenplanning. Een beter inzicht in portefeuillebeheer kan u helpen om ervoor te zorgen dat uw beleggingsplan wordt afgestemd op uw langetermijndoelstellingen, dat u een goede strategie hebt voor het doen en aanpassen van uw beleggingen en dat u een evenwicht vindt tussen risico en rendement op een wijze die goed aansluit op uw persoonlijke situatie en beleggingshorizon.

Wat houdt portefeuillebeheer in?

Portefeuillebeheer omvat het volgende:

  • Waarin u belegt. De verdeling van een portefeuille, ook wel vermogensallocatie genoemd, is een van de meest belangrijke beslissingen van een belegger. Vermogensallocatie verwijst naar de verdeling van uw portefeuille, dus hoeveel er wordt belegd in aandelen, vastrentende effecten en in andere vermogenscategorieën. Criteria voor verdere allocatieniveaus omvatten land, sectoren en de type aandelen of vastrentende effecten. De uiteindelijke beslissing gaat meestal over welke specifieke aandelen of vastrentende waarden worden geselecteerd als belegging.
  • Hoe u belegt en wanneer u uw beleggingen moet aanpassen. Als u eenmaal besloten hebt wat voor vermogensallocatie u wilt aanhouden, moet u er rekening mee houden dat uw portefeuille alsnog beheerd moet worden. Het is te adviseren een duidelijke strategie te hebben om te bepalen wanneer aanpassingen aan uw portefeuille nodig zijn. Het opstellen van een proactief proces en specifieke criteria kan u helpen om geen investeringsbeslissingen te nemen op basis van uw emoties of marktprestaties op de korte termijn.

Een effectief beheer zal doorgaans:

  • De focus leggen op langetermijndoelen. De beste beleggingsstrategie en -portefeuille wordt bepaald door uw langetermijndoelstellingen en uw persoonlijke situatie (u moet bijvoorbeeld rekening houden met factoren als leeftijd, gezin, beleggingshorizon, uitgaven en fiscale overwegingen). Ook al lijken genoemde punten vanzelfsprekend, is het een goede zaak om te beseffen dat u de basis vormt voor uw beleggingsstrategie.
  • Een benchmark gebruiken. Het is aan te raden een benchmark te hanteren (meestal een beursindex) aangezien dit als maatstaf wordt gebruikt voor uw portefeuille, risicobeheer en de evaluatie van prestaties. Simpelweg streven naar een vast rendement per jaar kan u teleurstellen wanneer financiële markten solide zijn en ver boven hun verwachtingen presteren, en omgekeerd onrealistisch zijn wanneer beleggingsrendementen ondermaats zijn.
  • Dynamisch en flexibel zijn. Zowel uw persoonlijke omstandigheden als economische fundamentals kunnen over 10 of zelfs 5 jaar er anders uitzien. Een flexibele portefeuille, een portefeuille die relatief liquide is en de aan- en verkoop van effecten vergemakkelijkt, kan u helpen om de nodige aanpassingen sneller door te voeren.

Mogelijke valkuilen bij portefeuillebeheer:

  • Streefdatumfondsen. Deze fondsen presteren goed, zeker wanneer uw pensioneringsdatum ver in de toekomst ligt. Naarmate de datum van pensionering nadert, hebben ze de neiging om een meer conservatieve beleggingsaanpak te volgen. Hoewel deze investeringen volatiliteit op de korte termijn beperken, hebben ze een beperkt groeipotentieel. Deze soort investeringen kunnen geschikt zijn voor uw geplande kasstroom en vermogenstoename, maar kunnen ook leiden tot een groter uitvalrisico, d.w.z. het risico dat uw rendementen lager uitvallen dan uw verwachtingen en daardoor uw beleggingsdoelstellingen niet behaalt. Om in lijn te blijven met inflatie en een lang pensioen te kunnen bekostigen heeft u waarschijnlijk meer groei in rendement nodig dan u zich realiseert.  
  • Illiquide beleggingen. Investeringen die complex zijn of die gepaard gaan met hoge verkoopkosten kunnen risicovol zijn, zeker wanneer de levensduur van een belegger en financiële markten niet te voorspellen zijn. Als u belegt in fondsen of verzekeringsproducten met hoge instap-, deelname- of uitstapkosten, kan het zijn dat u beperkt wordt in het aanpassen van uw beleggingen als gevolg van veranderingen in de marktvooruitzichten of in uw persoonlijke omstandigheden. Hoewel deze investeringen liquide van aard zijn, kunnen commissies en boetes die hieraan gerelateerd zijn de verkoop minder aantrekkelijk maken.
  • Onvoldoende kennis over de relatie tussen risico en rendement. Weten wat uw risicobereidheid is vormt een belangrijke factor bij beleggingen, evenals begrijpen wat de samenhang is tussen risico en rendement. Minder volatiele of risicovolle investeringen bieden doorgaans lagere rendementen op de lange termijn. Het hebben van vermogen met een lager risico verhoogt echter de kans dat het geld opraakt (uitvalrisico) of dat u uw langetermijndoelstellingen niet haalt. Historisch gezien genereren aandelen hoge rendementen, op de korte termijn zijn ze echter meer volatiel. Als u bereid bent om uw risicobereidheid te vergroten als langetermijnbelegger, kunnen aandelen een goede optie zijn voor uw portefeuille.

Is discretionair vermogensbeheer geschikt voor u?

Fisher Investments Nederland is een discretionaire vermogensbeheerder en werkt op provisiebasis. Bij onze Amerikaanse moedermaatschappij Fisher Investments, die in 1979 begon met discretionair vermogensbeheer, staat de cliënt altijd centraal. We zijn nu wereldwijd verantwoordelijk voor 130.000 particuliere cliënten.[i] Als u minimaal €350.000 of meer te investeren heeft, kunnen wij u mogelijk ondersteunen door een portefeuille te creëren die afgestemd is op uw persoonlijke omstandigheden en uw langetermijndoelstellingen. Het beheren van uw portefeuille kan een complex en tijdrovend proces zijn. U staat er niet alleen voor.

Voor meer informatie over pensioen- en financiële planning kunt u vandaag nog contact met ons opnemen of een van onze gidsen en periodieke inzichten aanvragen.

[i]Cliënten van Fisher Investments en haar dochterondernemingen per 31/03/2023.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.