Beleggingsfilosofie

Fisher Investments Nederland biedt een dynamische beleggingsaanpak, gebaseerd op de vooruitzichten voor de markt. Als Fisher bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter doen dan kleine bedrijven, zullen meer grote bedrijven aan uw portefeuille worden toegevoegd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze dynamische benadering in de loop der tijd gunstig uitpakt voor uw beleggingsdoelen.

Onze aanpak wordt verder gestuurd door onze beleggingsfilosofieën. Fisher Investments werd in 1979 opgericht. Sindsdien hebben we een aantal filosofieën ontwikkeld die we als richtlijn voor onze beleggingsbeslissingen hanteren. Deze filosofieën worden ondersteund door eigen onderzoek en bijna vier decennia ervaring.

Hieronder lichten wij een aantal basisprincipes uit de beleggingsstrategie en -filosofie van Fisher toe.

Vuistregels en 'beleggerswijsheid' zijn vaak niet zo slim

Niemand raakte ooit aan kop door de kudde te volgen. Volgens ons hebben veel van de oude spreekwoorden die het groepsdenken bij beleggers domineren het bij het verkeerde eind. Ze kunnen zelfs het behalen van uw financiële doelen in de weg staan. Toch zijn ze algemeen geaccepteerd en zijn er niet veel beleggers en professionals die ze willen weerleggen. Fisher stelt vragen bij traditionele opvattingen door ze kritisch en diepgaand te analyseren. Analyse overtroeft generalisaties.

Aanbod en vraag bepalen alle prijzen - inclusief de koersen van aandelen en obligaties

Wat voor de rest van de handel in een markteconomie geldt, geldt ook voor effectenkoersen: ze worden aangestuurd door aanbod en vraag. Op de korte termijn maken vraagfactoren de dienst uit. Die kunnen om uiteenlopende redenen - sentiment, politieke factoren of fundamentals - schommelen. Op de langere termijn domineren aanbodfactoren. Een toenemend aanbod, in de vorm van beursintroducties, secundaire emissies en aandelenfusies zorgen vaak voor tegenwind op de beurzen. Maar het aanbod kan ook krimpen! Het terugkopen van aandelen en fusies kunnen het aanbod laten slinken. Dit is een factor die we vooral tijdens bullmarkten tegenkomen.

Activaspreiding is van essentieel belang, maar toch gaat dat bij te veel beleggers mis

Activaspreiding - de manier waarop er belegd is in aandelen, obligaties of andere effecten - is de belangrijkste bepalende factor voor portefeuillerendementen. Uw mix moet passen bij uw doelstellingen en beleggingshorizon. Toch nemen velen niet de juiste beslissing, wat tot een suboptimale portefeuille voor hun situatie leidt. Veel beleggers beoordelen hun eigen beleggingshorizon verkeerd. We zien ook dat het beleggers aan discipline ontbreekt en dat ze hun spreiding op hun gevoel baseren. Dat kan leiden tot het overhaast beleggen in een populair fonds, of tot beleggen op een populaire manier. Sommigen beleggen te behoudend of volgen geen specifiek proces dat hun beleggingsbeslissing ondersteunt. 

Marktcycli kunnen voorspeld worden, schommelingen op korte termijn niet

Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse marktschommelingen kunnen we niet consequent voorspellen, maar cyclische veranderingen zijn te voorzien. Vaak worden dergelijke veranderingen aangedreven door gebeurtenissen die de grote meerderheid van de beleggers over het hoofd ziet of onjuist interpreteert. Denk bijvoorbeeld aan de discrepantie tussen de fundamentele werkelijkheid en de perceptie die het beleggerspubliek daarvan heeft. Om een goede voorspelling te kunnen doen, moeten ze beide beoordeeld worden. Aandelen kijken vooruit, maar toch worden de emoties van de meeste beleggers sterk beïnvloed door het recente verleden. Bullmarkten beginnen vaak tijdens recessies, als de meeste mensen zich het somberst voelen en eindigen tijdens euforische 'booms'. 

Geen enkele beleggingscategorie is altijd beter

Verschillende beleggingscategorieën presteren op verschillende momenten beter dan andere. Kleinere fondsen presteren soms bijvoorbeeld beter dan grotere (en omgekeerd), buitenlandse en binnenlandse fondsen wisselen elkaar af, en dividend uitkerende aandelen doen het soms beter dan aandelen waarop geen dividend wordt uitgekeerd. Geen enkele aandelenklasse is constant de beste. Die toppositie wisselt voortdurend. Topprestaties houden over het algemeen maar een bepaalde periode aan en bieden beleggers de kans om daarvan te profiteren. Onze visie staat daarmee haaks op die van andere bedrijven die grote waarde hechten aan een bepaalde omvang, stijl of type effect. Als dat waar was, zouden dan niet alle beleggers eenvoudigweg in die superieure effecten beleggen en daarmee de prijzen hoger opdrijven dan de fundamentals waard zijn? 

Wij geven de voorkeur aan wereldwijde diversificatie

In theorie leveren correct opgebouwde koersindexen zeer vergelijkbare rendementen op de lange termijn op. Maar de weg naar die bestemming verschilt nogal eens: hoe smaller de index, hoe moeizamer de reis. Een bredere aanpak maakt die reis wat aangenamer. Een wereldwijde aanpak is gediversifieerder dan een landspecifieke. Bovendien zorgt een wereldwijde benadering voor afwisselende rendementen. Geen enkel bedrijf uit een bepaald land of bepaalde regio is superieur aan een ander. Topprestaties kunnen veranderen. Met de aanpak van Fisher verhogen wij uw kansen op outperformance en kunnen we landgebonden risicofactoren, zoals politieke of wetgevingsrisico's, verkleinen. 

Om de indexen te verslaan moet u verder kijken dan het nieuws

Hebt u gezien hoe snel koersen bewegen als de winstverwachtingen bekend worden gemaakt? Of wanneer er een fusie wordt aangekondigd? Ze bewegen vrijwel direct mee. Markten zijn ongelofelijk efficiënt bij het inprijzen van algemeen bekende informatie. Om voorsprong op de markt te krijgen, is er een andere kijk op de wereld nodig die juister is dan die van de rest van het publiek. Als de grote financiële media iets melden, wordt dat al in de marktprijzen weerspiegeld op het moment dat het nieuws u, en iedereen, bereikt. 

Wij (en u) kunnen het verkeerd hebben

Wij geloven in het onder controle houden van emoties en het beheersen van risico. Maar hoeveel onderzoek we ook doen, we kunnen het bij het verkeerde eind hebben. Fisher neemt dan ook geen onverantwoorde risico's met de effecten van klanten. Als een sector 10% afwijkt van uw benchmark is het te risicovol om 50% van uw effecten aan die sector toe te wijzen. Kleinere overwegingen zorgen ervoor dat u blootstelling aan alle sectoren behoudt en dat de kosten bij marktverrassingen beperkt blijven.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.