Vermogensbeheeradvies als fundament onder een succesvolle portefeuille


Al sinds beleggen bestaat, zijn beleggers op zoek naar beleggingsstrategieën met een laag risico en een hoog rendement waarmee ze fortuin kunnen maken. Het werd echter al gauw duidelijk dat succesvol beleggen een complexe activiteit is, die kennis en doorzettingsvermogen vereist, en dat "risicovrij" beleggen niet bestaat. 

Het samenstellen van een succesvolle portefeuille is moeilijk. Daarom doen veel beleggers een beroep op professionele financiële ondersteuning en vermogensadvies, zodat ze:

  • Begrijpen hoe portefeuillebeleggingen in hun voordeel kunnen uitpakken
  • Hun risicovoorkeuren kunnen vaststellen
  • De meest geschikte combinatie van fondsen, aandelen en activaklassen kunnen bepalen die aan hun behoeften voldoet

Immers, hoe gaat u kiezen tussen waarde- en groeiaandelen of tussen buitenlandse en binnenlandse aandelen? Welke activa hebben een laag risico? Dit zijn nog maar enkele van het grote aantal keuzes. En wat vandaag de juiste portefeuillekeuze voor u is, is over vijf jaar misschien verkeerd voor u en kan voor een andere belegger überhaupt ongeschikt zijn.

Er is geen enkel waterdicht systeem waarmee een belegger altijd op dezelfde manier kan beleggen; om uw combinatie van aandelen, vastrentende effecten, contanten en andere effecten te bepalen, moet u uw persoonlijke omstandigheden grondig analyseren. Daarnaast hebt u discipline nodig om te voorkomen dat u kortzichtig emotionele beslissingen gaat nemen en om tegelijkertijd flexibel te kunnen reageren op fundamentele economische veranderingen. Voor zelfstandige beleggers is dit vaak een hele opgave.

Risico begrijpen

Beleggingsstrategieën gaan altijd gepaard met enig risico, maar professioneel advies op het gebied van risicobeheer zou u moeten helpen bepaalde beleggingspraktijken te ontdekken die het risico op verlies beperken en u tegelijkertijd zoveel mogelijk kansen bieden om uw financiële doelen te bereiken. 

De taak van een professioneel financieel adviseur is om u te helpen bij het vaststellen van uw doelstellingen, een beleggingsstrategie te kiezen die hiermee overeenkomt, een passende beleggingsportefeuille op te bouwen en om u te helpen u te houden aan uw hoofddoelen, zelfs in tijden van verhoogde marktvolatiliteit. En als op een bepaald moment in het beleggingsproces uw doelen veranderen, of dit nu over twee jaar of over 20 jaar is, dan zou uw adviseur klaar moeten staan om u te helpen bij het aanpassen van uw portefeuillestrategie zodat u op de juiste wijze kunt beleggen.

Fisher Investments Nederland zet zich in om beleggers te helpen bij het vinden van de juiste balans voor hun beleggingsportefeuille. Wij vinden voorlichting van essentieel belang, zodat beleggers met discipline en vol vertrouwen beter hun financiële doelstellingen kunnen definiëren en nastreven.

De fundamenten van uw beleggingsstrategie leggen

Voordat u wat voor soort beleggingsstrategie dan ook ontwikkelt, moet u eerst uw financiële langetermijndoelen definiëren en kennen. Daartoe kunt u zich de volgende vragen stellen:

  • Waarvoor en voor wie is dit geld bestemd? Om uw levensstijl te behouden of te verbeteren, om te reizen, voor andere plannen na uw pensionering, om uw kinderen of kleinkinderen te helpen bij hun uitgaven? De antwoorden hierop zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de keuze van uw groeistrategie, de keuze van uw activaklassen en uw houding ten aanzien van marktrisico.
  • Wat is uw beleggingshorizon?Fisher Investments Nederland definieert dit als het vaststellen van hoe lang u met uw geld wilt rondkomen. Onthoud hierbij dat mensen nu langer leven dan ooit en dat u wellicht ook rekening moet houden met de levensverwachting van uw echtgenoot of echtgenote en nabestaanden, en met een bedrag dat u eventueel wilt nalaten aan een goed doel.

Wanneer u eenmaal uw langetermijndoelstellingen en beleggingshorizon hebt bepaald, kunt u beginnen aan de ontwikkeling van een strategie. Misschien wilt u rechtstreeks in aandelen beleggen, of in indexvolgende fondsen, zoals Exchange-Traded Funds (ETF’s), die in feite een mandje effecten vertegenwoordigen waarvan u deels de eigenaar bent. Maar er zijn nog veel meer overwegingen. Welk soort effecten is het beste voor uw doelstellingen? Moet u kopen en aanhouden of voortdurend herschikken?

Fisher Investments Nederland kan in aanmerking komende beleggers met ten minste EUR 350.000 aan belegbare activa helpen bij het opstellen van een plan om toe te werken naar hun portefeuilledoelstellingen door hen een assetallocatie (een combinatie van aandelen, vastrentende effecten, contanten en andere effecten in de portefeuille) aan te bevelen die past bij hun langetermijndoelstellingen. Onze moedermaatschappij, het in de VS gevestigde Fisher Investments, is verantwoordelijk voor de doorlopende dienstverlening op het gebied van portefeuillebeheer. Fisher Investments is een bedrijf voor vermogens- en activabeheer dat sinds halverwege de jaren negentig beleggingsportefeuilles voor individuele beleggers beheert.  

De 70-20-10 top-downbenadering

Fisher Investments meent dat een goede beleggingsstrategie u moet helpen om u op uw uiteindelijke inkomens- en pensioendoelen te richten en deze te bereiken. Ons 70-20-10 model en onze top-downbenadering van assetallocatie zijn gebaseerd op de overtuiging dat 70% van uw portefeuillerendement kan worden toegeschreven aan assetallocatie, 20% aan markt/sector/beleggingsstijl en 10% aan de selectie van specifieke aandelen en andere effecten. 

  • Wij denken dat de assetallocatie goed is voor circa 70% van het rendement: bijvoorbeeld aandelen, vastrentende waarden, contanten of andere effecten.
  • Wij denken dat de sub-assetallocatie goed is voor circa 20% van het rendement: bijvoorbeeld assetallocatie binnen aandelen die zijn geselecteerd op basis van specifieke factoren zoals land, sector, bedrijfsomvang of assetallocatie binnen vastrentende waarden die zijn geselecteerd op basis van looptijd, type emittent, kredietkwaliteit en hun fiscale behandeling.
  • Wij denken dat de individuele effectenselectie goed is voor circa 10% van het rendement: Fisher Investments voert bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek en technische analyse uit voor de beoordeling van specifieke aandelen, vastrentende waarden of andere soorten effecten.

Diversificatie

Beleggers hebben de neiging om te beleggen in wat ze kennen. En hoewel dit begrijpelijk is, is alleen beleggen in wat u kent vaak te beperkt, omdat de binnenlandse markt maar een heel klein gedeelte is van het wereldwijde aandelenaanbod en er extra risico bestaat wanneer u slechts op een paard wedt. Het is belangrijk dat u stilstaat bij het feit dat de diversificatie van uw portefeuille, met inbegrip van de aandelenselectie en de activaklassen, uiteindelijk toegesneden moet zijn op uw persoonlijke situatie en uw langetermijndoelen. 

Een wereldwijd gespreide portefeuille kan een effectieve manier zijn om maximaal kansen te creëren om uw doelstellingen te bereiken. U vraagt zich wellicht af of dit een hoger risico betekent? Als u diversifieert en in een groot aantal verschillende markten en sectoren belegt, dan is uw beleggingsrisico gespreid. Dat kan u helpen het risico op groot verlies te beheersen zonder dat u hierbij de kans op kapitaalgroei opoffert.

Beleggerseducatie

De Fisher Groep zet zich in voor beleggerseducatie. Dit zorgt niet alleen voor rust, het kan u ook helpen om gedisciplineerd op koers te blijven, zelfs in onzekere of volatiele tijden. Portefeuillebeleggen kan immers zeer emotioneel zijn; het kan zelfs de klassieke "vecht- of vluchtreactie" oproepen, vooral wanneer uw pensioen en uw financiële doelen op het spel staan.

Gelukkig kunnen kennis en educatie helpen bij het overwinnen van deze angst, wat vervolgens voorkomt dat u door emotionele beslissingen afwijkt van uw beleggingsstrategie. 

In ons streven naar beleggerseducatie biedt Fisher Investments Nederland een groot aantal gidsen en inzichten aan op onze website om beleggers voor te lichten, zodat ze hun doelstellingen beter kunnen bepalen en beter kunnen beleggen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Voor meer informatie kunt u een van onze informatieve beleggingsgidsen downloaden om meer te weten te komen over ons proces of u kunt contact met ons opnemen voor een gesprek met een van onze vertegenwoordigers.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde van het kapitaal en de opbrengsten van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en van de internationale wisselkoersen.