Evaluatie van uw portefeuille

Fisher Investments Nederland kan ervaren beleggers helpen bij de beoordeling of hun bestaande beleggingsportefeuille de beste optie is om hun financiële langetermijndoelen te bereiken.[i] Daarnaast kan Fisher Investments Nederland u ook ondersteunen bij het bepalen van uw langetermijndoelstellingen en aanbevelingen doen voor een optimale vermogensallocatie om aan deze behoeften te voldoen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Third floor, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

De moedermaatschappij van Fisher Investments Luxembourg Sàrl, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, is gevestigd in de VS en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Zij fungeert als onderaannemer in het kader van een uitbestedingsovereenkomst.

Al bijna 40 jaar houdt Fisher Investments zich bezig met vermogensbeheer en het verschaffen van advies op het gebied van vermogensbeheer om mensen te helpen met vertrouwen en discipline op de wereldwijde beleggingsmarkten te beleggen.

Filosofie beleggingsportefeuille

Fisher Investments Nederland is van mening dat een robuuste beleggingsstrategie afgestemd moet zijn op uw persoonlijke situatie en u helpt bij het bereiken van uw financiële langetermijndoelen. Wij denken ook dat uw financieel adviseur flexibel genoeg moet zijn om u te helpen om uw weg te vinden in veranderende marktomstandigheden. Als uw adviseur bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter zullen doen dan die van kleinere bedrijven, dan zouden grotere bedrijven een hogere weging in uw portefeuille moeten krijgen.

Bij Fisher Investments Nederland kunnen wij u helpen uw huidige portefeuille te beoordelen om te bevestigen of de beleggingsstrategie een haalbare optie is om u te helpen om uw langetermijndoelstellingen te bereiken. Met hun professionele beoordeling van uw portefeuille kan Fisher Investments Luxembourg Sàrl u helpen inzicht te krijgen in uw vermogensallocatie, die mogelijk sommige van of alle volgende beleggingscategorieën bevat:

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Contanten
 • Exchange-Traded Funds (ETF’s)
 • Gemeenschappelijke beleggingsfondsen
 • Grondstoffen
 • Vastgoed

Of u nu al jaren belegt of net begint na te denken over uw pensioen, Fisher Investments Luxembourg Sàrl kan u hier wellicht bij helpen.

Hoe goed is uw beleggingsportefeuille afgestemd op uw financiële doelstellingen?

Er is een groot aantal factoren dat u kan helpen om uw financiële doelstellingen te bereiken. Hier zijn enkele vragen om over na te denken bij de evaluatie van uw individuele situatie, doelstellingen en beleggingsstrategie:

 • Hoe sluit uw vermogensallocatie (de verdeling van aandelen, obligaties, contanten en andere effecten van uw portefeuille) aan op uw doelstellingen?
 • Als u fondsen bezit, wat zijn dan de onderliggende vermogensallocaties en de grootste beleggingsposities? Komen ze overeen met uw doelstellingen?
 • Zijn uw beleggingen voldoende gespreid? Belegt u wereldwijd of alleen in binnenlandse markten? Fisher Investments Luxembourg Sàrl is van mening dat wereldwijd beleggen een van de beste manieren is om het risico te spreiden en de kansen te optimaliseren. Door alleen in eigen land te beleggen beperkt u uw beleggingsmogelijkheden en is de kortetermijnvolatiliteit mogelijk hoger.
 • Welke landen, sectoren of categorieën doen het in de huidige marktcyclus goed? Heeft u beleggingen in deze segmenten?
 • Wat zijn de gevolgen van inflatie en geldopnames voor de koopkracht van uw portefeuille? Het belang van deze vraag wordt algauw onderschat. Dankzij verbeterende levensomstandigheden en doorbraken op medisch gebied leven de mensen langer dan ooit; dit is iets om rekening mee te houden bij de pensioenplanning.

Denk hier zeker over na en zorg dat u duidelijke antwoorden op deze vragen hebt. In de loop der tijd zou elk van deze factoren een grote impact kunnen hebben op het vermogen van uw portefeuille om uw langetermijndoelstellingen te bereiken.

Vermogensallocatie begrijpen

Fisher Investments Nederland is van mening dat ongeveer 70% van het rendement van een beleggingsportefeuille voor de lange termijn kan worden toegeschreven aan de vermogensallocatie, 20% aan subcategorieën (in welke landen, bedrijfsgrootte of marktsectoren belegt u het beste?) en de resterende 10% van het langetermijnrendement aan de individuele effectenselectie.

We benadrukken de beslissing over de vermogensallocatie (70% van het rendement), omdat we van mening zijn dat de eerste en belangrijkste beslissing bestaat uit het bepalen in welke vermogenscategorieën u gaat beleggen. Deze beslissing zal een grote impact hebben op uw langetermijnrendement. Ondanks mogelijke kortetermijnvolatiliteit is het vaak gunstiger om belegd te blijven en uw langetermijn-beleggingsstrategie aan te houden, tenzij u een duidelijke en goed onderzochte reden hebt om uit een bepaalde markt te stappen.

Uw beslissing over de vermogensallocatie is van essentieel belang voor uw succes op lange termijn. Als u de potentiële langetermijngroei van aandelen nodig hebt, voor uw eigen pensioen of om na te laten aan een partner of kinderen, moet u wellicht de aandrang weerstaan om te beleggen in minder volatiele effecten met een lager rendement, zoals obligaties of spaarrekeningen. Hoewel deze benadering geruststellend kan lijken, kan zij soms tot een lager langetermijnrendement leiden, dat mogelijk ontoereikend is als u een hogere langetermijngroei nodig hebt om uw doelen te bereiken. De specialisten van Fisher Investments Nederland kunnen u helpen bij het evalueren van uw situatie en een stevig onderbouwde aanbeveling doen voor uw optimale beleggingsstrategie voor de lange termijn.

Dienstverlening op het gebied van portefeuilleanalyse

Fisher Investments Nederland heeft al een groot aantal beleggers geholpen bij de beoordeling van hun portefeuilles. In onze eerste portefeuilleanalyse houden wij rekening met een groot aantal factoren om uw huidige portefeuille te evalueren en doen wij een aanbeveling voor een beleggingsstrategie die het beste bij uw behoeften past.

Voor beleggers met ten minste € 350.000 aan belegbaar vermogen, richt ons team zich eerst op hun individuele portefeuilledoelstellingen. Deze stap leidt tot de analyse die moet bepalen aan welke behoeften uw portefeuille in de loop der tijd dient te voldoen. Vervolgens beoordelen we uw huidige vermogensallocatie, spreiding en kostenstructuur. Deze diepgaande analyse helpt vast te stellen hoe uw beleggingsportefeuille uw doelstellingen kan bereiken of op welke punten hij mogelijk ontoereikend is.

Na de beoordeling van de portefeuille ontvangt u een aanbeveling over hoe u uw beleggingsportefeuille zou kunnen aanpassen zodat deze beter overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn. De specialisten van Fisher Investments Nederland zetten zich volledig in om beleggers te helpen bij het bepalen van hun doelstellingen en het vinden van een passende beleggingsstrategie om deze doelstellingen te halen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Neem contact met ons op via 0800 023 5201 om met een van onze vertegenwoordigers te spreken en ga vandaag al het gesprek aan. Of vraag een van onze gidsen en periodieke inzichten aan voor meer tips over beleggings- en pensioenplanning.


[i] Voor beleggers met een belegbaar vermogen van minimaal € 350.000.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.