Moderne portefeuilletheorie voor beleggingen

Wat zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij portefeuillebeleggingen? Fisher Investments Nederland en zijn moederbedrijf Fisher Investments Europe verschaffen inzicht in diversificatie bij beleggen.


Bij het selecteren van individuele portefeuillebeleggingen is een van de belangrijkste overwegingen het spreidingsniveau van uw portefeuille; is uw geld slechts in enkele of juist in veel verschillende sectoren, landen, bedrijfstakken en individuele bedrijven belegd?

Diversificatie gaat hand in hand met waar de meeste beleggers zich op richten: de uitruil tussen risico en rendement. Hoe goed u het risico in uw portefeuille spreidt (of diversifieert) zal waarschijnlijk van invloed zijn op de hoeveelheid te verwachten kortetermijnvolatiliteit. Als u een te grote concentratie in een of twee marktsegmenten hebt, is het rendement van uw beleggingsrekening in hoge mate afhankelijk van de performance van slechts enkele bedrijven en krijgt uw portefeuille meer kortetermijnvolatiliteit te verduren dan een goed gespreide portefeuille.

Moderne portefeuilletheorie

In 1952 kreeg Harry Markowitz de Nobelprijs voor Economie voor zijn werk in het essay "Modern Portfolio Theory". Deze beleggingstheorie bestaat uit twee belangrijke concepten:

  1. Het doel van de belegger is het maximaliseren van het rendement dat hij kan behalen bij het risico dat hij bereid is te lopen.
  2. Risico kan worden beperkt door te beleggen in effecten die negatief gecorreleerd zijn of waarvan de koersen in tegengestelde richting bewegen.

De theorie was baanbrekend omdat erin beschreven wordt hoe het risico van een effect moet worden beoordeeld binnen de context van de totale performance van een beleggingsportefeuille. Een belangrijk aspect hierbij is het concept van de samenvoeging van ongelijksoortige activa (activa die negatief of niet-gecorreleerd zijn) om het totale risico te verlagen.

Hoe kunt u nu deze theorie implementeren in uw eigen portefeuille?

De theorie op uw eigen portefeuille toepassen

Het samenstellen van een goed gespreide portefeuille is niet zo makkelijk als beleggen in een willekeurige mix van aandelen en obligaties. Wanneer u bepaalt welke individuele beleggingen u in uw portefeuille wilt opnemen, zou u uw beleggingen moeten spreiden over effecten met uiteenlopende kenmerken. U kunt bijvoorbeeld aandelen opnemen die ten opzichte van elkaar in tegenovergestelde richting bewegen. De moderne portefeuilletheorie stelt dat u hierbij op zoek moet gaan naar negatief gecorreleerde beleggingen om het risico te verlagen.

Een algemene misvatting is dat diversificatie alleen kan worden bereikt via verschillende activaklassen. Er is een groot aantal uiteenlopende manieren om te diversifiëren. Zo is het mogelijk dat een gespreide portefeuille alleen uit aandelen bestaat. Hoewel dit wellicht een risicovolle strategie lijkt, kan aandelenbeleggen zorgvuldig en verantwoord gebeuren via spreiding over een uitgebreide reeks landen, bedrijfstakken en bedrijven. Bij het spreiden van uw portefeuille zou u ervoor moeten zorgen dat u zowel belegt in gebieden waarvan u denkt dat ze het goed zullen doen, als in gebieden waarvan u denkt dat ze minder goed zullen presteren. Zo houdt u er rekening mee dat u zich zou kunnen vergissen.

Een van de beste manieren om uw beleggingen te diversifiëren, is door wereldwijd te beleggen en zo het risico over verschillende landen en markten te spreiden. Het is een goed idee om de voordelen te overwegen van een portefeuille met effecten uit verschillende landen en sectoren. Deze benadering zou u moeten helpen om de volatiliteit te beperken die inherent is aan beleggen in slechts één sector, land of bedrijf.

Wereldwijde diversificatie

Europa is weliswaar maar een deel van de wereldwijde aandelenmarkt, maar voor Europese beleggers kan het verleidelijk zijn om hun portefeuille vooral samen te stellen met effecten uit dit deel van de wereld. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen dicht bij huis, kan er echter ook een concentratierisico ontstaan, het risico van te veel effecten uit één enkel gebied in uw portefeuille. Dit vergroot het risico dat als dit marktsegment slechter presteert dan de brede markt, uw rendement ook achterblijft. Een ander risico dat dicht-bij-huis-beleggers lopen is het mogelijk mislopen van wereldwijde beleggingskansen zoals buitenlandse aandelenmarkten, obligaties en fondsen.

Uiteraard gaat beleggen altijd met enig risico gepaard en geen enkel type belegging is immuun voor negatieve kortetermijnvolatiliteit. Wereldwijde spreiding kan echter helpen bij het vermijden van grote schommelingen en bij het verlagen van een deel van de kortetermijnvolatiliteit die inherent is aan kleinere indexen: dit is een belangrijk aspect van toegepaste Moderne Portefeuilletheorie.

Onthoud dat spreiding van uw portefeuille belangrijk is, zelfs als het lijkt dat de beurzen van uw thuisland onfeilbaar zijn. In de loop der tijd leveren verschillende landen en sectoren de beste prestaties – en het is mogelijk dat uw land volgend jaar niet tot de best presterende landen behoort. Door na te laten om buiten uw thuisland te beleggen, loopt u mogelijk enorme beleggingskansen over de hele wereld mis.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Het kan moeilijk zijn om te bepalen welke portefeuillebeleggingen de juiste zijn voor u, en het is voor veel beleggers al lastig genoeg om te weten waar ze moeten beginnen. Als u hulp nodig hebt bij het bepalen hoe en waar u wilt beleggen, dan kunt u met een van onze deskundigen spreken om te ontdekken hoe Fisher Investments Nederland u kan helpen bij het bereiken van uw financiële langetermijndoelstellingen. Als u nadere informatie wenst, kunt u ook een van onze vele beleggingsgidsen downloaden.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.