Training magazine - 2024 Training Apex Award Logo

Training Apex-award 2024

Fisher Investments werd in 2024 voor het zesde jaar op rij bekroond met de prestigieuze Training APEX- award (voorheen bekend als T100 & T125) en benoemd als topwerkgever op het gebied van personeelstrainingen. Training magazine is een toonaangevend bedrijfsblad voor de opleiding en ontwikkeling van personeel (L&D). Het tijdschrift reikt APEX-awards uit aan bedrijven die uitstekende prestaties leveren in het kader van ontwikkelings- en leertrajecten.

"We zijn ontzettend blij dat we door Training magazine voor het zesde jaar op rij zijn erkend voor de bijscholingsprogramma's voor onze werknemers", aldus Damian Ornani, Chief Executive Officer van Fisher Investments. "De Training APEX-award is een afspiegeling van onze inzet om voor alle werknemers een positieve leeromgeving te bevorderen."

De Training Apex-awards erkennen organisaties die, op basis van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve factoren, de meest succesvolle bijscholingsprogramma's voor werknemers hebben ontwikkeld, waaronder:

  • gedetailleerde programma's voor formele en informele opleidingen
  • de reikwijdte van de aangeboden bijscholingen
  • de infrastructuur en uitvoering van de bijscholingen
  • de mate waarin trainingen overeenstemmen met de doelstellingen van het bedrijf of afdeling

"Onze uitstekende bijscholingsprogramma's zijn ontworpen om onze werknemers aan te moedigen en ze te ondersteunen in hun traject naar een betekenisvolle carrière", aldus Greg Miramontes, Executive Vice President van Global Human Capital binnen Fisher Investments. "Wij vinden dat onze trainingsprogramma's van cruciaal belang zijn voor ons succes en ervoor zorgen dat onze werknemers kunnen groeien in hun functie en tegelijkertijd onze cliënten een uitstekende dienstverlening kunnen bieden."

De Training APEX-awards worden uitgereikt aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria, zoals de financiële investeringen in de ontwikkeling van werknemers, de reikwijdte van de scholingsprogramma's, de mate waarin cursussen verband houden met de doelstellingen van het bedrijf en de doeltreffendheid ervan in termen van bedrijfsresultaten. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor de APEX-awards moeten een gedetailleerd aanvraagformulier invullen dat kwantitatief wordt beoordeeld door een externe onderneming voor onderzoek en statistiek, en kwalitatief door de redacteuren van Training Magazine en vertegenwoordigers van de Top 10 Hall of Fame. Fisher Investments betaalt een vergoeding om deel te nemen aan het Apex-awardsprogramma van Training magazine en dekt hiermee de administratiekosten en de analyse van de resultaten. Nadere informatie vindt u op de website https://trainingmag.com/training-magazine-ranks-the-winners-of-the-2024-training-apex-awards/.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons