Wat Wij Doen

Fisher Investments Nederland, onderdeel van Fisher Investments Europe Limited, is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited. Op grond van een outsourcingovereenkomst tussen Fisher Investments Europe en moedermaatschappij Fisher Investments is het portefeuillebeheer gedelegeerd aan Fisher Investments.

We bieden onze cliënten hoogwaardige dienstverlening, waarbij elke cliënt wordt geadviseerd door een persoonlijke Investment Counsellor die hem of haar met periodieke en individuele rapportages goed op de hoogte houdt. Elk kwartaal worden, naast periodieke rapportages, uitgebreide marktanalyses gepubliceerd. Deze analyses weergeven  de mening van Fisher Investments' Investment Policy Committee over de belangrijke markt, economische en politieke ontwikkelingen.

Duidelijk en transparent

  • Fisher Investments Europe is toegelaten door en staat onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA). Fisher Investments is geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).
  • Fisher Investments Europe is GEEN broker-dealer en neemt GEEN vermogen van cliënten in bewaring.
  • Fisher Investments heeft een brede institutionele klantenkring, waaronder grote bedrijfs- en overheidspensioenfondsen en stichtingen.
  • Door het gebruik van custodians kunnen cliënten online toegang hebben tot hun rekening.
  • Fisher Investments Europe brengt een vergoeding in rekening op basis van het vermogen onder beheer, zodat uw belangen ook de onze zijn.
  • De financiële gegevens van Fisher Investments Europe worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke registeraccountant.
  • Fisher Investments Europe  stelt portefeuilles samen die aansluiten bij de individuele doelstellingen van iedere cliënt.
  • Cliënten ontvangen een persoonlijke, proactieve service van de Investment Counsellors en worden op de hoogte gehouden van belangrijke veranderingen in hun portefeuilles en de marktvisie van Fisher Investments. Cliënten zijn altijd welkom om hun portefeuille te bespreken met hun Investment Counsellor.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.