Det lærte vi af et tidligere bull-marked-toppunkt

Det kan være svært at forstå midt i en krise, men bear-markeder bliver altid fulgt af bull-markeder, og de udligner ofte faldet hurtigere, end de fleste forventer.

I 2007 nåede globale aktiemarkeder deres toppunkt, og et af historiens værste bear-markeder begyndte. På det tidspunkt var der ikke meget panik at spore. Faldene var milde, og bankerne oplevede endnu ikke kæmpe (og unødvendige) nedskrivninger på balanceopgørelser. Et år senere så man imidlertid konsekvenserne, da bankerne foretog drastiske nedskrivninger på illikvide værdipapirer, og USA's centralbank og finansministerium reagerede på bedste beskub. Det påvirkede økonomien, og panikken bredte sig. Efteråret 2008 og den følgende vinter var rystende for de fleste investorer. Fra toppunktet til bunden den 9. marts 2009 faldt S&P 500-indekset 55,3 %.[i] På de mørkeste dage følte nogle, at aktierne aldrig ville stige igen. Mange frygtede, at deres investeringsmål var gået i vasken. Men år senere udviskede aktierne faldet og mere til. Selvom det ikke gør minderne om det bear-marked mindre smertefulde, fremhæver det en vigtig lektie: Hvis du har en lang tidshorisont for investering, bør dine langsigtede mål ikke komme uden for rækkevidde, hvis du holder fast ved dine investeringer under bear-markeder.

Aktiemarkedets ustabilitet under bear-markedet i 2008-2009 var foruroligende, og det virkede som om, at hvad som helst – eller intet – kunne udløse det. Nogle var bange for, at hele aktiemarkedet kunne gå i nul. Nogle investorer solgte sandsynligvis deres aktier på jagt efter noget, der virkede mindre påvirket af kaosset. Det kunne være kontanter, obligationer, guld, annuiteter – hvad som helst. Men selvom det måske føltes bedre i øjeblikket, overså de en simpel sandhed: Bull-markeder følger efter bear-markeder. Investorer har måske trang til at gøre noget under ustabilitet på markedet eller bear-markeder, men dette ønske om at handle kan skade dine økonomiske mål.

Efter vores mening kan det være farligt at tabe dette af syne. Afhængigt af din tidshorisont og dit behov for indtægt, er det ikke nødvendigvis altødelæggende at deltage i et bear-marked. Men efter vores mening vil du ved at opgive dine aktier efter at have deltaget i et bear-markeds store fald forsegle dine tab og øge risikoen for, at aktiekurserne hurtigt stiger igen, før du kommer med. Sagt på aktieindustriens sprog kan du blive "whipsawed", dvs. mærke tabene ved en nedgang og gå glip af den hurtige, indledende opgang.

Det behøver ikke at være ensbetydende med permanent tilbagegang at deltage i bear-markeder, forudsat at du også deltager i alle bull-markeder. Dette koncept er vanskeligt for mange investorer at forstå: Da det efterfølgende bull-marked startede i 2009, frygtede mange en "ny normal" med aktieudbytte under gennemsnittet. Da det kræver en højere procentmæssig gevinst at udligne et givet tab, øgede fremgangen med en "ny normal" bekymringen om at opleve adskillige årtier uden genindvinding af tabene.

Selv om du ikke hoppede med på idéen om en "ny normal" og kun tog aktiernes gennemsnitlige afkast på årsbasis i betragtning (ca. 10 % siden 1926),[ii] ville du måske stadig have forventet, at det ville tage et årti eller mere at komme helt tilbage til udgangspunktet. Men disse gennemsnitlige afkast omfatter alle bear-markeder, og det meste af tiden er aktiernes faktiske årlige afkast mere ekstreme end det langsigtede gennemsnit. Gevinst forekommer ofte i klynger, og da bear-markeder som regel slutter med en V-formet stigning, kan nogle af de største klynger forekomme tidligt i et bull-marked, hvilket forkorter genoprettelsestiden og overrasker mange. For eksempel steg S&P 500 68 % fra bunden den 9. marts 2009 til årets slutning.[iii] Andre genoprettelser er også foregået hurtigt og kraftigt, hvor nye aktiemarkedsrekorder er forekommet inden for nogle få år, nogle gange kun måneder.

Figur 1: Amerikanske aktiers opgang efter bear-marked i 2007-2009

  • Indeksniveau
  • Bull-markeds top
  • Bear-markeds bund
  • Nyt højdepunkt – 49 måneder efter bear-markedets bund

Kilde: FactSet, pr. 15/11/2018. S&P 500, daglige prisafkast i USD, 09/10/2007 – 28/03/2013. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Bull-markedet, der startede i 2009, var ca. fire år om at overstige det tidligere toppunkt, som vist i bilag 1. (Hvis man indregner aktieudbytte, reduceres det til tre år.) Fire år virker måske som lang tid, når du er midt i det, men hvis du investerer i de næste 15, 20, 30 eller flere år, virker det ikke som så lang tid.

Derfor mener vi, at man skal handle tidligt i et bear-marked eller slet ikke. Tegn de tidlige stadier af et bear-marked – et stort fundamentalt drevet fald på mindst 20 % – omfatter toppende eufori, der ignorerer forværring af de fundamentale betingelser, eller en ukendt negativ faktor på mange billioner dollars, der pludselig rammer den globale økonomi og aktierne. Vi mener ikke, at man nødvendigvis skal undgå bear-markeder, hvis man investerer efter langsigtet vækst, men det kan hjælpe. Det er imidlertid vigtigt at identificere et bear-marked kort tid efter, at det er opstået. Når aktierne har oplevet kraftige fald, er vi generelt af den holdning, at risici ved at forlade markedet er større end risici ved at blive på markedet. Hvis du sælgere senere i et bear-marked, kan du risikere at blive whipsawed!

Det betyder dog ikke, at der findes en standardstrategi, der passer til alle investorer. Hvad der passer bedst til dig, afhænger altid af din unikke situation, tidshorisonten for dine investeringer, behovet for indtægt og dine mål. Men for investorer, hvis tidshorisont for investeringer er tilstrækkelig lang, og som ikke har et aktuelt behov for en høj indtægt, behøver det at gennemgå bear-markeder ikke at resultere i permanent tilbagegang. Bear-markeder virker store i tilbageblik, fordi de er så følelsesmæssigt smertefulde, men de virker ikke så store med henblik på aktiernes langsigtede afkast.

[i] Kilde: FactSet, pr. 06/10/2017. S&P 500-indeks, samlet afkast, USD, 09/10/2007 – 09/03/2009. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[ii] Kilde: Global Financial Data, Inc., pr. 06/10/2017. S&P 500-indeks, samlet afkast, USD, 1926 – 2016. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 10/6/2017. S&P-indeks, samlet afkast, USD, 9/3/2009 – 31/12/2009. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.