Fortæl os dine drømme for fremtiden. Så hjælper vi med at gøre dem til virkelighed.

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe og hjælper privatpersoner og familier med at nå deres langsigtede investeringsmål.

Mere end 150.000 kunder på verdensplan har betroet Fisher Investments og de tilknyttede virksomheder forvaltningen af deres formue

Formueforvaltning

I Fisher Investments Europe lægger vi en personlig investeringsplan til hver kunde. Første skridt i processen er en omfattende analyse af din økonomiske situation, der vil have indflydelse på din anbefalede investeringsstrategi og tage vigtige faktorer – ud over din portefølje – i betragtning. På den måde får du en personlig investeringstilgang, der stemmer overens med dine mål og behov. Fisher Investments Europe vil fungere som din investeringsrådgiver, hvor den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktion uddelegeres til vores tilknyttede virksomheder. Det er især beslutninger vedrørende den daglige porteføljestrategi, der træffes af Fisher Investments, vores amerikanske moderselskab.

Vores tjenester

Porteføljeforvaltning

I Fisher Investments Europe tager vi os tid til at forstå hele din økonomiske situation – herunder dine økonomiske mål, behov, investeringshorisont og meget andet. På baggrund af en grunding gennemgang, anbefaler vi, hvor det er hensigtsmæssigt, den investeringsstrategi, der efter vores mening passer bedst til din specifikke situation, og rådgiver om Fisher Investments’ diskretionære investeringsforvaltningsydelser.

Samarbejdet med os

Porteføljens størrelse

Hvis du har 2.750.000 mio. kr. eller mere i investeringsaktiver, så kontakt os i dag for at høre, hvordan vores Fisher Investments Europe kan hjælpe dig med at opnå en succesrig økonomisk fremtid som pensionist.

Gebyrer

Som kunde betaler du et startgebyr og et løbende forvaltningsgebyr, hvor begge afhænger af værdien af de aktiver, som Fisher Investments Europe forvalter for dig. Vores gebyrstruktur er opbygget på en måde, så der er sammenfald mellem vores og dine interesser.

Couple smiling at each other

Resultater og afkast

Som kunde hos Fisher Investments får du løbende rapporter, der gør det muligt for dig at sammenligne dine resultater – efter alle omkostninger – med et relevant benchmark. På den måde kan du nøjagtigt følge med i, om du er på rette vej mod dine langsigtede økonomiske mål.

Global formueforvalter med dig i fokus

  • Proaktiv rådgivning
  • Institutionel erfaring
  • Globale muligheder
couple reviewing personalized investment advice that is tailored to their individual needs with their investment counselor

Proaktiv rådgivning

Som kunde vil du være i hyppig kontakt med din investeringskonsulent, der vil kende til dig og din situation og sørge for at holde dig opdateret om din porteføljestrategi og dine investeringer. Vores mål er at hjælpe dig med at forstå, hvad der sker med din konto og hvorfor, så at du kan følge dig tryg ved din investeringsstrategi.

man walking in an office

Institutionel erfaring

Når virksomheder, pensionsfonde, legatfonde og andre organisationer vælger en investeringsrådgiver, bygger den beslutning på omfattende og dybdegående analyser af en række selskaber. Fisher Investments og de tilknyttede virksomheder er stolte af at have mange års erfaring med at forvalte aktiver for sådanne institutioner og tilbyder tilsvarende institutionel viden til privatpersoner og familier. Investerer du hos os, får du en disciplineret investeringsstrategi samt vores proaktive kundeservice.

Flags from around the world haging from a building

Globale muligheder

Fisher Investments søger at maksimere mulighederne og forvalte risikoen ved at investere globalt. Mange investorer fokuserer udelukkende på aktier i deres eget land, og det er en fejl. Vi mener, at man dermed går glip af enorme investeringsmuligheder. Hvis man har den slags nationale skævvridning, kan det desuden føre til, at porteføljen ikke er diversificeret nok. Investerer man derimod globalt, udnytter man de globale muligheder, som andre formueforvaltere kan overse.

Vores tilgang

  • Opnå dine økonomiske mål
  • Vi tilpasser en portefølje til dig
  • Vi holder kursen for dig
  • Løbende læring

Opnå dine økonomiske mål

Den enkelte investors situation er altid unik. Det er et vigtigt første skridt i formueforvaltningsprocessen, at vi har god forståelse for dine økonomiske mål. Vi lytter til dine behov, vurderer din situation og samarbejder med dig for at udvikle en investeringsstrategi, der hjælper dig med at opnå dine mål. Hvad enten du lige er begyndt at planlægge din pension eller allerede er pensioneret, kan vores rådgivning hjælpe dig med at holde kursen.

En portefølje, der specifikt er rettet mod dig

Fisher Investments Europe starter med at få en dybdegående forståelse af din personlige situation, dine mål og behov. Fisher Investments anvender så efterfølgende oplysningerne i en Top Down-investeringsproces til at sammensætte en portefølje med aktier, obligationer, likvide midler eller andre værdipapirer, der maksimerer sandsynligheden for, at du opnår dine økonomiske mål. Denne beslutning har efter vores mening den største indflydelse på afkastet over tid.

Derefter vurderer Fisher Investments de dele af markedet, som menes at ville klare sig bedst. Det kan f.eks. være forskellige lande og aktiemarkedssektorer.

Grandpa draws a picture  with grandson

Endelig analyserer investeringsteamet de enkelte værdipapirer og vælger dem, de mener, bedst stemmer overens med deres overordnede vurderinger.

Vi mener, at vi med denne aktive tilgang til porteføljeforvaltningen kan udnytte de globale investeringsmuligheder bedst og hjælpe dig med at opnå dine økonomiske mål.

businesswoman on the phone while looking out the window

Holder kursen for dig

Som kunde vil du være i regelmæssig kontakt med Fisher Investments Europe for at sikre, at du er informeret om markederne og for at sørge for, at din portefølje løbende opfylder dine økonomiske mål. Mange investorer fristes til at afvige fra deres investeringsstrategi, og derfor fokuserer Fisher Investments Europe på at tilbyde kundeservice af høj kvalitet.

Løbende læring

Hvis du gerne vil se, om vores tilgang passer godt til dig, så kontakt os i dag. Vi kan tilbyde dig en omkostningsfri porteføljeanalyse, der inkluderer en oversigt over de gebyrer, du betaler i øjeblikket. Hvis du vælger at blive kunde hos os, har vi et team af formueforvaltningseksperter, der hjælper med at gøre overgangen så nem og ligetil som muligt.

Når du bliver kunde hos os, vil din investeringskonsulent oplyse og støtte dig gennem hele samarbejdet. Du får også adgang til en række eksklusive arrangementer og materialer såsom seminarer, webinarer og anden kommunikation fra medlemmer af investeringskomitéen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag