Dine økonomiske mål

At klarlægge, hvad du ønsker, at dine penge skal opnå, dvs. dine økonomiske mål, er med til at afgøre, hvad den rette investeringsstrategi er for dig. Fisher Investments Norden, der er den danske filial af Fisher Investments Europe, har de oplysninger, du skal bruge for at kunne foretage den rette analyse og fastsætte de mål, der hjælper dig med at opbygge din økonomiske fremtid.

Fisher Investments Europe tager sig tid til at forstå din overordnede økonomiske situation, herunder dine økonomiske mål, behov, investeringshorisont og meget andet. Efter en detaljeret gennemgang kan vi, hvor det er hensigtsmæssigt, anbefale en aktivfordelingsstrategi, som vi mener, passer bedst til din individuelle situation, og ligeledes komme med en anbefaling om Fisher Investments’ diskretionære investeringsforvaltningsydelser. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og af handelsfunktionerne til de associerede selskaber.

Klare økonomiske mål er vigtige

At klarlægge dine økonomiske mål kan være et af de vigtigste skridt i dine bestræbelser på at opnå langsigtet investeringssucces. Som unge har vi tendens til at have kortsigtede økonomiske mål, der normalt er relativt simple: Vi vil have penge til uforudsete udgifter, starte en pensionsopsparing, købe en ny bil eller spare op til udbetalingen på vores første realkreditlån. Men i takt med, at vores økonomi bliver mere stabil, bør vores mål også afspejle de mere og mere komplekse forhold i forbindelse med ansvarlig formueforvaltning.

Hvor skal du starte?

Klarlæg dine mål

Det kan være svært at klarlægge dine økonomiske mål, og de fleste ved ikke helt, hvor de skal starte. Økonomiske mål behøver ikke kun handle om at spare penge op. De kan handle om alt, der vedrører din økonomi. Økonomiske mål kan være at skrive testamente, udpege ens begunstigede, vælge en fuldmagtshaver, hvis man selv er ude af stand til at træffe beslutninger, eller nedsætte fonde. Fælles for det er, at det alle er ting, der er værd at gøre! Ofte kan de fælles økonomiske mål eller investeringsmål omfatte:

1. Undgå at løbe tør for penge

For visse investorer er det primære mål, at de vil sikre, de ikke er fattige i deres alderdom. Selvom nogle mennesker tror, at hemmeligheden, når man vil undgå at løbe tør for penge, er at foretage investeringer med lav volatilitet (for eksempel investering i obligationer), er denne tilgang ikke altid hensigtsmæssig og kan endda være skadelig.

2. Oprethold eller forbedr din livsstil

Hvis du vil sikre dig, at du som pensionist kan bevare den livsstil, du før havde, eller have en bedre livsstil som pensionist, skal du søge at bevare eller øge din købekraft. Men her vil inflationen spille ind, så det er vigtigt at overveje det som led i din pensionsplan.

3. Øg din formue

Hvis du kan nyde den pensionisttilværelse, du ønsker, uden at være bekymret for at udhule dine aktiver, mens du lever, kan det tænkes, at du også ønsker at øge dine investeringer på længere sigt, og ofte ud over din egen levetid. Fælles mål kan være at efterlade sig en arv til ens efterkommere og/eller et velgørende formål.

 

Du kan ved at opstille dine personlige økonomiske mål stille dig selv til regnskab og øge sandsynligheden for, at du opnår dine mål. Der er jo en grund til, at mange af os stadig skriver indkøbslister! Det reducerer risikoen for, at vi glemmer noget vigtigt.

Hvad er din investeringshorisont?

Når du har fastlagt dine økonomiske mål, er det vigtigt også at fastsætte, hvor længe dine penge skal række, for at du kan opfylde dine mål. Her er der tale om den såkaldte “investeringshorisont”. Det kan, hvad angår de langsigtede mål, være din levetid eller endda længere end det. Kortsigtede mål spænder måske kun over et bestemt antal år, hvor du f.eks. sætter et bestemt månedligt beløb til side i fem år for at betale for at renovere køkkenet.

Vurder dine økonomiske omstændigheder

Noget andet, der er vigtigt, når du vil opfylde dine økonomiske mål, er at have en klar forståelse af din aktuelle og din forventede, fremtidige økonomiske situation. Du bør f.eks. opstille din aktuelle indtægt, dine udgifter, investeringer, gæld og opsparing. Du bør ligeledes prøve at identificere fremtidige likviditetsbehov, der vil være med til, at du kan bevare en komfortabel tilværelse som pensionist.

Det er ikke let at opnå ens økonomiske mål. Fisher Investments Europe kan hjælpe dig med at opfylde de langsigtede økonomiske mål. Kunder kan via vores moderselskab, Fisher Investments, modtage individuelle porteføljeforvaltningsydelser og den rette støtte, der hjælper dem med at holde kursen.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe


A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag