Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe, der fungerer som investeringsforvalter og uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Det betyder, at beslutninger vedrørende den daglige porteføljestrategi træffes af det amerikanske moderselskab, Fisher Investments.

Som kunde bliver din investeringsportefølje skræddersyet, da vi mener, at det vil hjælpe dig med at nå dine investeringsmål. Vores forvaltning af den vil være dybt forankret i gennemprøvede processer og filosofier. Fisher Investments’ tilgang til porteføljeforvaltning har i kombination med personlig kundeservice hjulpet kunderne med at opnå deres økonomiske mål i over 40 år. Fisher Investments har p.t. mere end 150.000* kunder på verdensplan.

Fisher Investments’ Investeringskomité har over 150 års samlet erfaring i finansbranchen. Investeringskomitéen støttes af vores store Analyseafdeling og overvåger de globale forhold og markedsforholdene og træffer strategiske investeringsbeslutninger for kundeporteføljer, hvilket er en tilgang baseret på aktiv og fleksibel porteføljeforvaltning. Læs mere om Fisher Investments’ tilgang til porteføljeforvaltning og de skræddersyede kundeporteføljer nedenfor.

* Pr. 31/03/2024. Omfatter Fisher Investments og Fisher Investments’ datterselskaber.

Vores tilgang

Flags from around the world haging from a building

Investeringsstil

Aktiv, fleksibel og global. Fisher Investments tilpasser din investeringsportefølje baseret på fremadrettede forventninger til markedet og udnytter muligheder rundt om i verden, idet der tages højde for dine personlige mål og investeringsanvisninger.

Ken Fisher, Founder, Executive Chairman, Co-Chief Investment Officer

Investeringsfilosofi

Fisher Investments’ investeringsfilosofi består af en række økonomiske principper, der ligger til grund for alle investeringsbeslutningerne og tager sit udgangspunkt i selskabets tro på kapitalisme og de frie markedskræfter.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Top Down-tilgang

Det kan være overvældende at vælge blandt titusindvis af værdipapirer i hele verden. Derfor anvender Fisher Investments en Top Down-investeringstilgang og gør brug af den store, interne Analyseafdeling til at fortolke det komplekse investeringsmiljø.

Financial Planner Reviewing Portfolio Management Strategy With A Portfolio Manager About a Tailored Investment Portfolio

Individuel tilpasning af din portefølje

Investeringssucces er personlig, og det bør forvaltningen af dine aktiver også være. Din investeringsportefølje fortjener mere end en generisk økonomisk plan, der “bare passer til alle”. Se, hvordan vi opbygger investeringsporteføljer, der er tilpasset den enkelte kundes situation og økonomiske mål.

Top Down-investeringstilgang

Fisher Investments mener, at ca. 70 % af afkastet af den langsigtede portefølje kan henføres aktivfordelingen, dvs. sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter og andre værdipapirer i porteføljen. Fisher Investments’ Analyseafdeling indsamler store mængder af såvel kvalitative som kvantitative data, der bruges som input i vores patentbeskyttede kapitalmarkedsteknologi. Analyse af de aktuelle markedsforhold, historiske og adfærdsmæssige faktorer bidrager til beslutningerne om dynamisk og taktisk aktivfordeling.

Med udgangspunkt i det kan Fisher Investments’ porteføljeforvaltningsteams søge at fokusere på dele af markedet, som de mener, vil opnå de bedste resultater, såsom forskellige lande og sektorer. Endelig analyserer de de enkelte værdipapirer og vælger dem, de mener, bedst stemmer overens med deres overordnede vurderinger. Vi mener, at vi med denne fleksible og aktive tilgang til porteføljeforvaltningen sætter kunderne bedst i stand til at udnytte de globale investeringsmuligheder og hjælper dem med at opnå deres økonomiske mål.

Når Fisher Investments Europe skal fastlægge en porteføljestrategi, der stemmer overens med dine ønsker og mål, er det vigtigt, at vi kender din overordnede økonomiske situation, da det er relevant i forhold til de aktiver, Fisher Investments skal forvalte. Ud fra din økonomiske situation kan vi, hvis det anses for at være passende, anbefale den aktivfordelingsstrategi, vi mener, passer bedst til din specifikke situation, sammen med en anbefaling om Fisher Investments’ diskretionære formueforvaltningsydelser.

De fire elementer i en personlig tilgang til aktivfordelingen

Fisher Investments kombinerer sin erfaring som professionel porteføljeforvalter med service i verdensklasse og de sidste nye analyser til at hjælpe kunderne med at opnå deres langsigtede mål

  • Personlig
  • Fleksibel
  • Disciplineret
  • Global
investment professional meeting with a client at their house sitting in the kitchen looking at a computer

Personlig

I takt med, du giver os flere oplysninger om dine personlige porteføljeovervejelser, anbefaler vi en indledende, strategisk aktivfordeling, dvs. en blanding af aktier, obligationer, likvide midler og andre værdipapirer, baseret på dine specifikke mål. Vi gennemgår aktivfordelingen med dig i detaljer forud for investering af din portefølje.

restaurant owner talking on the cellphone

Fleksibel

Fisher Investments’ tilgang kan være med til at forbedre afkast og reducere risici ved at udarbejde prognoser og ændre aktivfordelingen derefter. Den taktiske tilgang adskiller sig fra mange investeringsforeningers og kapitalforvalteres investeringsstil, da de i stedet har tendens til at holde sig til en statisk allokering og ikke er villige eller i stand til at foretage ændringer baseret på markedsforholdene.

couple looking at spreadsheets on a computer in their kitchen

Disciplineret

Fisher Investments anvender en gennemprøvet investesteringstilgang, der ligger til grund for sammensætningen af aktier, obligationer og andre værdipapirer i din portefølje. Fisher Investments analyserer indledningsvist det globale makroøkonomiske miljø samt markedsforholdene for dermed at identificere, hvad de mener, er de mest attraktive investeringskategorier. Derefter vælger de individuelle værdipapirer inden for de kategorier, der stemmer overens med din skræddersyede investeringsstrategi.

Global

Fisher Investments søger gennem global investering at maksimere mulighederne og forvalte risikoen. Mange danske investorer har tendens til at fokusere udelukkende på danske aktier. Men Danmark udgør kun cirka 1 % af det globale aktiemarked.** At investere globalt kan bidrage til at udnytte de globale muligheder, som mange overser.

**Kilde: FactSet. Komponenter i MSCI All Country World Index, pr. 30/11/2022.

Fordele ved aktiv porteføljeforvaltning

Fisher Investments’ investeringsstil har fokus på en aktiv og fleksibel tilgang. Selvom passiv porteføljeforvaltning også har sine fans, mener vi, at hvis passiv investering altid er så let, som det lyder, ville alle gøre det effektivt.

Udfordringer ved passiv porteføljeforvaltning

At være “passiv investor” i termens fulde forstand kræver ekstrem disciplin, og det har mange svært ved at bevare i længden. Investorer reagerer ofte følelsesmæssigt på uvished, hvad enten den skyldes markedsvolatilitet eller økonomiske, politiske eller personlige udfordringer.

Undersøgelser har vist, at folk føler et tabs negative følger i langt højere grad end de positive følger ved en gevinst. Det betyder ofte, at selv relativt beskeden volatilitet eller fald i markedet kan føre til, at investorerne går i panik og overreagerer på kortsigtede ændringer ved at trække deres penge ud af markedet og ikke investere i markedet igen, før det atter er steget.

Følelser i beslutningsprocessen hæmmer passiv investering

Følelser er hæmskoen, hvad angår effektive passive investeringsstrategier rettet mod pensionen. Så snart du handler ud fra dine følelser, er du ikke længere en passiv investor. Det er nærmest uundgåeligt, at subjektive følelser påvirker investeringsbeslutningerne, og det gælder især på tidspunkter med højde- eller lavpunkter på markedet.

Fordele ved aktiv porteføljeforvaltning

På den anden side har en god, aktiv investeringsforvalter den erfaring og de analytiske ressourcer, det kræver, at hjælpe investorerne med at undgå faldgruberne, når man investerer. En aktiv forvalter som Fisher Investments har et væld af analyser og analytiske ressourcer til rådighed, der bedre kan sikre, at din portefølje er positioneret, således at den er med til, at du kan opfylde dine økonomiske mål.

Hold disciplinen, følg planen

Mange investorer har brug for en aktivfordeling, der er afstemt med deres langsigtede mål. Som vi tidligere har talt om, er det for mange svært at holde disciplinen og udholde de op- og nedture en passiv tilgang indebærer, og derfor er det også en god idé at overveje, hvordan din formueforvalter kan hjælpe dig med at undgå, at du begår nogle dyre fejl.

Det centrale ved at investere enten aktivt eller passivt er at holde disciplinen og følge planen. Forskellen er her, at har du en aktiv forvalter, har du en med en fornødne viden, der kan hjælpe dig med at holde kursen, når følelserne og uvisheden dukker op.

Nyttige vejledninger om finansiel planlægning

Hent vores guides og løbende indsigter om pensionsplanlægning, pensionsindkomst og meget mere. De er uforpligtende og uden ekstra omkostninger for dig.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag