Disciplineret investeringsstrategi

Som kunde forvaltes dine investeringer af Fisher Investments Europes moderselskab, Fisher Investments. I den globale Fisher-koncern mener vi, at kunderne kan forvente tre ting fra os: personlig betjening, en portefølje skræddersyet til dine mål og en tilgang til investeringsforvaltning, der er dybt forankret i en gennemprøvet, global investeringsproces og -filosofi.

Business woman points to a document on a tablet to a man sitting at a table with her in an office

Fisher Investments’ skræddersyede investeringsstrategi fokuserer på én ting:

At hjælpe dig med at nå dine personlige investeringsmål

Vi er gennemsigtige, hvad angår de investeringsbeslutninger, vi træffer for dig, for vi mener, at en velinformeret investor er tryggere ved sin portefølje og opnår større succes med pensionstilværelsen.


Vores investeringstilgang er:

  • Personlig
  • Fleksibel
  • Disciplineret
  • Global

Personlig

Når du deler flere oplysninger med Fisher Investments Norden om dine personlige overvejelser om din portefølje, modtager du en indledende, strategisk aktivfordelingen med udgangspunkt i dine specifikke mål. Vi gennemgår aktivfordelingen med dig i detaljer forud for investering af din portefølje.


Two Investment advisers discuss the market

Fleksibel

Fisher Investments’ tilgang kan være med til at forbedre afkast og reducere risici ved at udarbejde prognoser og ændre aktivfordelingen derefter. Den fleksible og taktiske tilgang adskiller sig fra mange investeringsforeningers og kapitalforvalteres investeringsstil, da de i stedet har tendens til at holde sig til en statisk aktivfordeling og ikke er villige eller i stand til at foretage ændringer baseret på markedsforholdene.


Disciplineret

Fisher Investments anvender en gennemprøvet investeringsstrategi, der afgør sammensætningen af de aktier, obligationer og øvrige værdipapirer, der indgår i din portefølje. Fisher Investments analyserer indledningsvist det globale makroøkonomiske miljø samt markedsforholdene for dermed at identificere, hvad de mener, er de mest attraktive investeringskategorier. Derefter vælger de individuelle værdipapirer inden for de kategorier, der stemmer overens med din skræddersyede investeringsstrategi.


Global

Fisher Investments søger gennem global investering at maksimere mulighederne og forvalte risikoen. Mange danske investorer har tendens til at fokusere udelukkende på danske aktier. Men Danmark udgør kun cirka 1 % af det globale aktiemarked.* At investere globalt kan bidrage til at udnytte de globale muligheder, som mange overser.

*Kilde: FactSet. Komponenter i MSCI All Country World Index, pr. 30/11/2022.

Investeringskomitéen

Fisher Investments’ Investeringskomité

Du fortjener et stabilt, engageret team med flere årtiers erfaring til at hjælpe dig med at styre din portefølje henimod dine langsigtede investeringsmål. Investeringskomitéen udgør det engagerede team, der træffer alle strategiske investeringsbeslutninger i forbindelse med kundeporteføljerne.

Investeringskomitéen, dvs. Ken Fisher, Jeff Silk, Bill Glaser, Aaron Anderson og Michael Hanson, overvåger sammen de globale økonomiske forhold og markedsforholdene for dermed at udtænke og implementere selskabets investeringsstrategier med support fra selskabets anseelige analyseafdeling. Investeringskomitéen har i årtier rettet indsatsen mod kundesucces og har samlet set mere end 150 års erfaring i branchen.


En disciplineret investeringsstrategi

Det kan være vanskeligt at opbygge en succesrig investeringsportefølje. Derfor søger mange investorer hjælp fra finansielle fagfolk,  nĂĄr de vil forstĂĄ, hvordan investeringer kan arbejde til deres fordel, hvordan de styrer risikoen, og hvordan de afstemmer beslutninger omkring aktivfordelingen med deres langsigtede mĂĄl.

Hvordan beslutter man sig f.eks. mellem værdi- og vækstaktier? Og hvad med store, små, udenlandske eller indenrigs aktier? Hvordan vurderer man, om en investering indebærer høj eller lav risiko? Det er blot nogle af de mange valg, investorerne skal træffe beslutninger om. Desuden kan markedsvolatiliteten få selv de mest garvede investorer til at tvivle på deres valg. Derfor giver Fisher Investments Europe sig tid til at granske din økonomiske situation, før Fisher Investments investerer dine nøjsomt optjente aktiver, og dermed kan du føle dig forvisset om, at du starter på rette kurs. For har du tillid til, at kursen er den rette, når du starter, er det med til at bevare roen, når volatiliteten dukker op i horisonten.

Skab et stærkt grundlag for din investeringsstrategi

Inden du udarbejder en investeringsstrategi, skal du først definere og forstå dine langsigtede økonomiske mål. Her er nogle spørgsmål, du kan overveje:

  • Hvordan skal pengene anvendes, og hvem er de til? Skal de bevare eller forbedre din livsstil? Vil du rejse? Kaster du dig over noget nyt under din pension? Eller skal pengene være med til at betale for børn eller børnebørns udgifter? Det er blot et par eksempler pĂĄ, hvad investorerne typisk siger, men dit svar pĂĄ det overordnede spørgsmĂĄl kan pĂĄvirke investeringsstrategien, aktivfordelingen og holdningen til markedsrisici.
  • Hvad er din investeringshorisont? Vi definerer investeringshorisonten som den periode, dine penge skal række til. Dette er ofte investorens forventede levetid, men du skal mĂĄske ogsĂĄ overveje, hvor længe din ægtefælle, børn/familie forventes at leve, eller mĂĄske skal du afhængigt af dine mĂĄl overveje en endnu længere periode.

Når du har defineret dine langsigtede mål og din investeringshorisont, kan du begynde at lægge en strategi. Fisher Investments Europe mener som udgangspunkt, at det er afgørende, at man vælger en hensigtsmæssig aktivfordeling (som er sammensætningen af aktier, obligationer, likvide midler og øvrige værdipapirer) for at opnå en porteføljes langsigtede succes.

Men det kan stadig være vanskeligt at vælge de rette værdipapirtyper indenfor aktivfordelingens parametre. Bør du vælge individuelle aktier? Eller skal du vælge sammensatte investeringer i form af f.eks. investeringsforeninger og børshandlede fonde (ETF’er)? Skal du købe og holde på værdipapirerne, eller skal du justere sammensætningen hyppigt? Fisher Investments Europe kan hjælpe dig med at besvare både disse og mange andre spørgsmål for dermed at lægge en investeringsplan, der får dig på rette kurs. Vi hjælper dig også med at holde kursen, når livets omstændigheder ændrer sig.

Businesswoman points at a graph and a large TV monitor displaying a graph

Husk at diversificere

Investorer har tendens til at vælge værdipapirer, som de selv kender til. Det er selvfølgelig forståeligt nok, men det kan være begrænsende kun at investere i det, du kender. Danske aktier udgør f.eks. kun en ganske beskeden brøkdel af det globale aktiemarked, så hvis du udelukkende fokuserer på danske aktier, kan din portefølje være alt for koncentreret.

En globalt diversificeret portefølje kan være en effektiv måde at optimere dine muligheder for at nå dine mål på. Diversificerer du på tværs af en længere række lande, sektorer og stilarter, kan du minimere din investeringsrisiko uden samtidig at gå glip af de potentielle afkast.

ForstĂĄ risiciene

En vis grad af investeringsrisiko gør sig altid gældende in en investeringsstrategi, men med råd fra fagfolkene om risikostyringen kan du måske se, hvorledes investeringspraksis kan reducere de forskellige markedsrisici samtidig med, at du maksimerer chancen for, at du når dine økonomiske mål.

En professionel finansiel rådgivers opgave er at hjælpe dig med definere dine mål, vælge en investeringsstrategi, der afspejler dem, sammensætte en velegnet portefølje og hjælpe dig med at bevare roen selv i perioder med øget markedsvolatilitet.

Og ændrer dine mål sig undervejs, hvad enten det måtte være to eller tyve år senere, er din rådgiver klar til at hjælpe dig med at justere investeringsstrategien.

Fisher Investments Europe bestræber sig på at hjælpe investorer med at sammensætte deres investeringsporteføljer på den rette måde. Det er lettere for investorerne at definere og nå deres økonomiske mål med tryghed og disciplin.

Løbende læring

Den globale Fisher-koncern retter stort fokus på at oplyse investorerne. Ikke alene kan oplysningerne betyde tryghed og ro i sindet, men det kan også hjælpe dig med at opretholde disciplinen og den fastlagte kurs selv i tider med usikkerhed og volatilitet. Det er, fordi investering kan være yderst følelsesbetonet og endda udløse den klassiske reaktion med“kæmp eller flygt”, især når det gælder dine pensionsmål og dine økonomiske mål.

Heldigvis kan viden og oplysning hjælpe dig med at håndtere denne frygt, som omvendt også kan forhindre dig i at træffe følelsesbetonede afvigelser i forhold til din investeringsstrategi.

Som et led i vores tro på investoroplysning tilbyder vi forskellige vejledninger og løbende indsigter på vores hjemmeside for at hjælpe med at formidle oplysning til vores investorer, så de bedre kan tilgå investering og definere deres mål.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag