Enkel gebyrstruktur

Hos Fisher Investments Norden, der er den danske filial af Fisher Investments Europe, mener vi, at gebyrer skal være enkle og uden uventede omkostninger. Det er også vigtigt, at investeringsrådgiverens interesser stemmer overens med dine! Fisher Investments Europe opkræver ét enkelt startgebyr samt et løbende årligt forvaltningsgebyr, hvor begge er baseret på værdien af de aktiver, vi forvalter for dig.

Gebyrer

  • Enkelt og ligetil: Vores gebyrer er baseret på værdien af de aktiver, som vi forvalter for dig.
  • Afstemt med dine interesser: Fisher Investments Europe er en gebyrbaseret investeringsrådgiver, hvilket betyder, at der er sammenfald mellem vores og dine interesser. Vi klarer os med andre ord godt, når du klarer dig godt.
  • Konkurrencedygtig: Vi mener, at vores gebyrer ofte er lavere end mange andre selskaber. Især når man tager højde for provenu, trinvise gebyrer, kommission og andre “tillægsgebyrer”, som det vrimler med i branchen.
Business person talking with a headset looking out the window

Spørg din finansrådgiver:

Hos Fisher Investments Europe forstår vi de spørgsmål, som gebyrer giver anledning til. Derfor er det vigtigt at sørge for, at du forstår din rådgivers gebyrstruktur, og om deres interesser er afstemt med dine. Den kompensation, din investeringsrådgiver får, kan give anledning til skjulte interessekonflikter. I tillæg til at modtage forvaltningsgebyrer tjener nogle af dem f.eks. provenu på de produkter, de sælger. Andre baserer visse gebyrer på resultater, hvilket kan give anledning til, at de søger de kortsigtede afkast, og kan modarbejde risikostyringen af din portefølje.

Her er en række spørgsmål, du kan stille den formueforvalter, du overvejer at samarbejde med for at forstå mere om de gebyrer, du eventuelt skal betale:

  • Hvordan er gebyrerne struktureret?
  • Hvilken anden betaling modtager I udover det, som jeg betaler jer direkte? Opkræver I provenu eller andre former for kompensation?
  • Bruger I investeringsforeninger eller andre former for investeringsprodukter i min portefølje? Hvilke gebyrer ville jeg skulle betale for dem?

Hvis du har spørgsmål om Fisher Investments Europes gebyrer eller de gebyrer, du betaler i forbindelse med din aktuelle portefølje, kan du kontakte os for at få en vurdering. Vi kan gennemgå din portefølje, diskutere de gebyrer, du evt. betaler, og hvor vi står i sammenligning.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag