Fishers Forskel

Fisher Investments adskiller sig ved at være et familieejet selskab, hvor kundernes interesser altid kommer først. Derudover har vi en unik tilgang til investering, der er bygget på vores omfattende ekspertise i investering og et Top Down-perspektiv.

  • Struktur og værdier
  • Investeringstilgang
  • Investeringsekspertise
  • Familie- og medarbejderejet
fisher employees analyzing documents in a conference room

Vores struktur og værdier er med til at sikre, at vi altid sætter kundernes interesser først.

Som kunde hos Fisher Investments Europe forvalter vi dine investeringer og uddelegerer til dels visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til vores tilknyttede virksomheder. Det er især beslutninger vedrørende den daglige porteføljestrategi, der træffes af Fisher Investments, vores amerikanske moderselskab. Siden Fisher Investments blev grundlagt i USA i 1979, har virksomheden altid haft fokus på at sætte dine interesser som kunde først. Ansvaret for salg, kundeservice og porteføljeforvaltning holdes adskilt hos Fisher Investments. Vi mener, at denne arbejdsfordeling er til direkte fordel for dig, da den reducerer interessekonflikter og sikrer dig udelt opmærksomhed og omhu på alle stadier af forretningsforholdet.

fisher investments employee analyzing graphs on a computer

Fisher Investments' tilgang til investering

Vi mener, at Fisher Investments’ globale investeringsproces og -filosofi er afgørende for, at kunderne opnår succes med deres investeringer. Vores gennemtestede Top Down-investeringsproces starter med analyse af de globale økonomiske, politiske og stemningsrelaterede drivkræfter for at udarbejde prognoser om markedsforholdene og udvikle investeringstemaer. Det er vores overbevisning, at denne tilgang bidrager til at identificere og udnytte de bedste investeringsmuligheder.

Man looking at a blue monitor

Ekspertise i investering

Investeringskomitéen hos Fisher Investments består af fem medlemmer, der nøje følger de globale økonomiske, politiske og stemningsrelaterede drivkræfter for at udarbejde prognoser om markedsforholdene og træffe strategiske beslutninger om kunders investeringsstrategier. Investeringskomitéen har mere end 150 års samlet erfaring i branchen.

group of fisher employees working in an conference room

Familie- og medarbejderejet

Fisher Investments og vores datterselskaber er familie- og medarbejderejet. Det betyder, at vi selv kontrollerer vores skæbne. Vi mener, at det giver os mulighed for at tænke mere ukonventionelt, og giver os de bedste forudsætninger for at gøre, hvad der er bedst for vores kunder.

Vores kunder

Couple ride a train together

Private investorer

Vi tilbyder personligt udviklede strategier og skræddersyede planer til hver kunde. Vores moderselskab Fisher Investments Europe varetager de diskretionære investeringsforvaltningsydelser og den opsøgende og hyppige kontakt med dig som kunde.

Financial Portfolio Management Team Discussing Risk Management, Global Diversification, and Current Market Conditions

Institutionel investering

Fisher Investments og vores datterselskaber har mange års erfaring med aktivforvaltning for nogle af verdens største og mest prestigefyldte institutioner, herunder selskabs-, pensions-, legatinvesterings- og statslige investeringsfonde med flere.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Kontakt vores erfarne team for at høre mere om et samarbejde med Fisher Investments Norden, den danske filial af Fisher Investments Europe.

Kontakt os i dag