Skræddersyede porteføljer

Hos Fisher Investments Norden, der er den danske filial af Fisher Investments Europe, starter vi med at gennemgå dine personlige økonomiske omstændigheder, mål og investeringsmål. Vi arbejder på grundlag af vores analyse sammen med vores amerikanske moderselskab, Fisher Investments, på at udarbejde en skræddersyet portefølje, der er rettet mod at hjælpe dig med at opnå dine mål, samtidig med at vi maksimere den beskatningsmæssige effektivitet.

Se transkription For the Sådan skræddersyr Fisher Investments porteføljen for den enkelte kunde video

Sådan skræddersyr Fisher Investments porteføljen for den enkelte kunde

Hos Fisher Investments kan investeringsstrategien skræddersys alt efter den fremadrettede forventninger til markedet samt dine personlige mål og investeringsanvisninger.

Fisher Investments har forvaltet diskretionære aktiver i mere end 40 år og bestræber sig løbende på at sammensætte porteføljer, der afspejler kundernes værdier, og på at hjælpe dem med at nå deres investeringsmål.

Individualisering

Andre formueforvaltere kan tænkes at anlægge en aldersbaseret tilgang, eller måske beder de dig om at udfylde et standardspørgeskema, for ud fra dette at fastsætte den optimale aktivfordeling eller investeringsstrategi. Hos Fisher Investments Norden har vi en mere vidtrækkende tilgang, der omfatter grundig informationsindsamling, hvor der tages højde for en række faktorer, når vi sammensætter skræddersyede porteføljer til vores kunder.

Når vi vælger den optimale, langsigtede investeringsstrategi for vores kunder, ser vi bl.a. på følgende faktorer:

  • Din investeringshorisont – Hvor længe forventer du, at dine midler skal investeres for, at du kan nå dine mål?
  • Investeringsmål – Hvilken værdi og hvilken likviditet ønsker du at opnå for porteføljen i løbet af din investeringshorisont?
  • Likviditetsbehov – Hvordan skal din portefølje forvaltes for at kunne opfylde dine likviditetsbehov?
  • Eksterne aktiver – Har du aktiver, som forvaltes af andre end Fisher Investments, og som vi bør tage i betragtning, når vi opretter din portefølje?
  • Eksterne indtægter – Modtager du likviditet fra andre kilder end din portefølje?
  • Risikovillighed – Hvor risikovillig er du (dvs. i forhold til volatilitet)?
  • Kapitalgevinst – Har du realiserede eller urealiserede gevinster eller tab, der bør tages i betragtning i forbindelse med forvaltningen af din portefølje?*
  • Begrænsninger eller tilpasninger – Hvilke personlige behov eller ønsker skal vi tage hensyn til?

Individuel porteføljeanalyse og anbefalinger

Når du bliver kunde hos os, bruger vi tid sammen med dig for at forstå dine langsigtede investeringsmål samt dine aktuelle økonomiske forhold. Fisher Investments Europes analytikere kan under ledelse af investeringskomitéen hos Fisher Investments vurdere oplysningerne og derefter tilbyde dig en individualiseret porteføljeanalyse, investeringsstrategi og anbefalinger i forhold til aktivfordelingen, som vi mener, passer bedst til netop din situation.

Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse

Etabler indtægtskilder. Opnå dine mål. Få en komfortabel pensionstilværelse.

Ved du, hvor meget en tryg og komfortabel pensionstilværelse kommer til at koste dig? Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse kan hjælpe dig med at planlægge, hvordan du opbygger en formue, der kan give dig dit drømmeliv som pensionist. Lær hvordan du kan stable en økonomisk sikker pensionstilværelse på benene – fra at definere dine mål til at etablere indtægtskilder – med denne nyttige vejledning og løbende indsigter.

I takt med at dine omstændigheder ændrer sig, kan det være nødvendigt at foretage ændringer af din portefølje. Din investeringskonsulent gennemgår regelmæssigt din individuelle situation sammen med dig og holder dig ajour med vores holdning til og anskuelser af kapitalmarkederne samt vigtige udviklinger i forhold til din portefølje.

*Indholdet af dette dokument skal ikke opfattes som skatterådgivning. Kontakt venligst din skatterådgiver.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag