Forstå resultater og afkast

Fisher Investments har i mere end 40 år hjulpet kunderne med at finde rundt i de skiftende markedsforhold på tværs af en række investeringsstrategier. Fisher Investments Norden, den danske filial af Fisher Investments Europe, er et selskab i den globale Fisher-koncern.

a woman speaking with her coworker

Dokumenterede resultater

Fisher Investments’ Investeringskomité har samlet set mere end 150 års brancheerfaring, og vores Founder, Executive Chairman og Co-chief Investment Officer, Ken Fisher, har mere end 35 års erfaring som økonomisk ekspert i medierne. Der er ingen formueforvalter, der har ret hver gang, og det gælder også Fisher Investments. Men vi mener, at den erfaring, vi har fra at forvalte investeringer over adskillige markedscyklusser, har givet os stor indsigt og erfaring sammenlignet med mange andre formueforvaltere.

Porteføljeresultaterne og dig

Fisher Investments Europes tilgang tager udgangspunkt i dig. Vi tager os tid til at forstå netop dine behov, din aktuelle økonomiske situation og de mål, du ønsker at opnå med dine penge. Med det i mente anbefaler vi, hvis det anses for at være passende, den investeringsstrategi, der efter vores mening passer bedst til din specifikke situation, og rådgiver om Fisher Investments’ diskretionære investeringsforvaltningsydelser.

Hvis du vil høre mere om, hvilken strategi vi ville anbefale dig, eller hvis du vil tale om Fisher Investments’ tidligere resultater, kan du kontakte Fisher Investments Norden på telefonnummer 80 25 05 54. En af vores repræsentanter sidder klar til at give dig yderligere oplysninger om vores tidligere resultater og til at diskutere investeringsstrategier rettet mod dine personlige mål.

Tidligere resultater er ikke alt

Når du vurderer en investering eller en potentiel formueforvalter, er du sikkert interesseret i de tidligere resultater. Men vi advarer investorer mod kun at fokusere på det, da det ikke giver hele det overordnede billede.

“Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.”

Hvis du har set en rådgivers eller et finansielt produkts markedsføringsmaterialer, er du nok stødt på den vending før. Det vil sige, at selvom en investering kan være steget eller faldet i værdi tidligere, betyder det ikke, at man kan vide, hvad der vil ske med investeringen fremadrettet.

En højere standard

Resultater kan være misvisende. Der er mange måder, man kan beregne og fremlægge investeringsafkast. Men det kan være vanskeligt for rådgiverne at vise gennemsnitlige resultater for en typisk kunde, da investorer hver især har deres egne økonomiske mål, investeringshorisonter og risikovillighed.

Det er let for rådgiverne at fremvise de bedste resultater, når først de er i hus. Men gårsdagens vindere, er ikke nødvendigvis de samme, der vinder i morgen.

Sådan måler vi

Fisher Investments beregner resultaterne på grundlag af de såkaldte Global Investment Performance Standards. GIPS®, som det forkortes, sætter rammerne for de stringente målestandarder, der karakteriseres af nedenstående:

  • Resultaterne repræsenterer størstedelen af et selskabs kundeporteføljer og ikke kun et snævert udvalg.

  • De fremlagte resultater stammer fra faktiske kundeporteføljer og er ikke hypotetiske afkast.

  • Investorer kan sammenligne selskaber, der hævder, at de overholder GIPS®, indbyrdes med hinanden efter lige parametre.

GIPS® er et registreret varemærke, der tilhører CFA Institute.
CFA Institute anbefaler eller promoverer ikke denne organisation, og CFA Institute garanterer ikke nøjagtigheden eller kvaliteten af det pågældende indhold.Business woman sits with a couple at their home talking about finances

Benchmarks for resultater kan bidrage til din forståelse af afkastet

Vi mener, at en gyldig måling af resultaterne altid har et benchmark som fundament. Benchmarks er grundlaget for porteføljernes sammensætning og tjener som reference for at måle resultaterne.

Benchmarket er typisk bredt baseret og godt sammensat. Fisher Investments anvender MSCI World Index som benchmark for de fleste private kunders aktieportefølje. Indekset er rettet mod at repræsentere aktieresultaterne på tværs af 23 udviklede, internationale markeder.

woman and man looking over charts on an office desk

Hvorfor MSCI World Index?

Der er en række årsager til, at vi mener, at indekset generelt er et hensigtsmæssigt aktiebenchmark:

  • Det er et eksempel på vores holdning om, at veldiversificerede porteføljer er investeret globalt.

  • Det afspejler med nøjagtighed de globale, udviklede aktiemarkeders sammensætning.

  • Det er velegnet til at hjælpe kunderne med at opnå deres langsigtede økonomiske mål.

  • Benchmarket stammer helt tilbage fra 1969 og bidrager til vores analyser og giver os mulighed for at granske de historiske tendenser.

Langsigtede resultater betyder, at man bevarer disciplinen

At opnå resultaterne er kun en del af en effektiv formueforvalters ansvar. En effektiv formueforvalter er også en vejleder, man har tillid til. En, der sørger for, du er disciplineret, og som hjælper dig med at undgå de fejl, du kunne tænkes at begå på egen hånd. Det er svært at investere. Og det kan være følelsesbetonet, hvilket især gælder, når der er markedsvolatilitet, og det gælder din pensionsopsparing.

Markederne vil med garanti falde på et tidspunkt. Når det sker, kan frygt få dig til at sælge dine investeringer – måske til den laveste kurs – og dermed kan du gå glip af aktiernes tilbagespring. Og det kan blive et stort økonomisk tilbageslag.

Tilsvarende gælder det, at når kurserne på markedet stiger, kan grådighed eller “frygten for at gå glip af noget” få dig til at købe for høje koncentrationer i sektorer med højere resultater eller få dig til at foretage spekulative investeringer (dvs. “jagte gevinsten”). Din formueforvalter bør være den, der hjælper med at minde dig om dine økonomiske mål og din strategi. Vi mener, at det er afgørende, hvis man skal opnå langsigtede resultater.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om Fisher Investments’ resultater eller dine aktuelle investeringsresultater, kan du kontakte os og anmode om en vurdering.

Fisher Investments Norden kan gennemgå din portefølje og diskutere, hvordan vores tjenester måske kan hjælpe dig med at opnå dine mål.

Kontakt os