Om os – forvaltning af aktiver og globale investeringsmuligheder

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er den danske afdeling af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe tilbyder tjenesteydelser inden for forvaltning af aktiver fra sit moderselskab, Fisher Investments. Fisher Investments startede med at forvalte diskretionære aktiver i 1979 med et mål om altid at sætte kunderne i første række. Fisher Investments blev grundlagt af Ken Fisher – den skribent, der har haft den længst løbende klumme i bladet Forbes' historie.

Fisher Investments og dets datterselskaber over 858 milliarder kroner – over 563 milliarder kroner for nordamerikanske private investorer, over 198 milliarder kroner for institutionelle investorer og over 87 milliarder kroner for europæiske private investorer. [i] I dag forvalter Fisher Investments aktiver for mere end 150 institutionelle kunder og mere end 68,000 individuelle kunder med stor egenkapital.[ii]

Fisher-koncernens primære mål er at hjælpe kunderne med at opnå deres investeringsmål ved hjælp af aktiv og personlig forvaltning af aktiver – en proces, der understøttes af en stram investeringsproces og proaktiv, high-touch kundeservice.


Chris Pedersen, investeringsrådgiver | Hvordan er vi anderledes?


Personlig forvaltning af penge

Som kunde hos Fisher Investments Europe forvaltes din portefølje af vores moderselskab, Fisher Investments, i USA.

Fisher Investments starter med en top-down investeringsproces og troen på, at den vigtigste investeringsbeslutning er allokeringen af dine aktiver – blandingen af aktier, værdipapirer med fast rente, kontanter og andre værdipapirer i din portefølje. For at fastlægge en personlig allokering af aktiver og en porteføljestrategi, der stemmer overens med dine mål og behov, vil dine faste kontaktpersoner føre detaljerede samtaler med dig for at få en idé om din overordnede økonomiske situation. Efterhånden som dine forhold ændrer sig, vil din portefølje også skulle ændres, hvilket er en af årsagerne til, at vi regelmæssigt og proaktivt kontakter vores kunder for at revurdere deres behov.

Din investeringsrådgiver

Som kunde hos os vil du få en personlig investeringsrådgiver, der proaktivt tilbyder uddannelse og sikrer, at dine behov for forvaltning af aktiver bliver opfyldt. Du vil regelmæssigt blive kontaktet af din investeringsrådgiver – ikke bare for at besvare eventuelle markedsrelaterede spørgsmål, men også for at diskutere markedsbegivenheder og forklare, hvad der foregår, og for at forklare vores opfattelse af årsagerne og den potentielle påvirkning af din portefølje. Investeringsrådgivere fungerer også som din adgang til at kommunikere med investeringspolitikudvalget, en gruppe på fem medlemmer, der foretager alle beslutninger vedr. kunders porteføljer.

Din investeringsrådgiver er der for at hjælpe dig med at holde din investeringsrejse på rette kurs, og for at hjælpe dig med at forstå din portefølje og vores markedsprognose. Desuden har du adgang til ressourcer, der hjælper dig med at forbedre din forståelse og oplevelse af, hvordan Fisher-koncernen arbejder på at hjælpe dig med det følgende:

  • Optimering af dine investeringer: uanset om du har behov for kapitalvækst, likviditet eller andre faktorer
  • Pensionsplanlægning: pensionsfonde, beslutninger vedr. ejendomsinvesteringer og produkter med fast rente
  • Arveplanlægning: truster og fonde
  • Opnåelse af skattebesparelser: kapitalgevinster, skattefradrag og pensionsbidrag
  • Forståelse af finansnyheder og lovgivning

Starten af din rejse

Som kunde hos Fisher Investments Europe kan du forvente, at vi vil forsøge at lære så meget som muligt om din nuværende investeringstilgang og dine økonomiske målsætninger. Vi vil derefter forsøge at udvikle en model for allokering af aktiver, der passer til dig og dine målsætninger.

Hvis du gerne vil vide mere om at blive kunde hos os, er du velkommen til at kontakte os. Ellers kan du læse vores udvalg af investeringsvejledninger for at finde ud af mere om vores metoder.


[i] Pr. 30.09.2020. Inkluderer aktiver forvaltet af Fisher Investments, dets datterselskaber og associerede selskaber.

[ii] Ibid.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestad Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.