Lær mere om Fisher Investments Norden og den globale Fisher Investments-organisation

Om os – forvaltning af aktiver og globale investeringsmuligheder

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe tilbyder de tjenesteydelser inden for aktivforvaltning, som udbydes af dets moderselskab, Fisher Investments. Fisher Investments begyndte at forvalte diskretionære aktiver i 1979 ud fra et mål om altid at sætte kunderne først. Fisher Investments’ founder, Executive Chairman og Co-Chief Investment Officer, Ken Fisher, er den klummeskribent, der har skrevet for Forbes i den længst sammenhængende periode i bladets  historie.

Fisher Investments og dets datterselskaber forvalter aktiver for mere end 1447 mia. kr..[i]  Fisher Investments og dets tilknyttede virksomheder forvalter i dag aktiver for mere end 140.000 kunder.[ii]

Fisher-koncernens primære mål er at hjælpe vores kunder med at nå deres investeringsmål på baggrund af aktiv, skræddersyet aktivforvaltning – en proces, der understøttes af en grundig investeringsproces og proaktiv kundeservice i verdensklasse.

Skræddersyet aktivforvaltning

Som kunde hos Fisher Investments Europe forvaltes din portefølje af vores moderselskab, Fisher Investments, i USA.

Fisher Investments tager udgangspunkt i en top-down investeringsproces og den opfattelse, at den vigtigste investeringsbeslutning er fordelingen af dine aktiver – sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter og andre værdipapirer i din portefølje. Din personlige kontaktperson vil kontakte dig med henblik på en grundig drøftelse af dine økonomiske forhold for derved at kunne fastlægge fordelingen af dine aktiver og udarbejde en strategi for din portefølje, der afspejler dine mål og behov. I takt med, at dine forhold ændrer sig som tiden går, kan der være behov for ændringer i din portefølje, og derfor vurderer Fisher Investments Europe dine behov med jævne mellemrum.

Din investeringskonsulent

Som kunde hos os vil du få en personlig investeringskonsulent, der proaktivt giver dig opdaterede oplysninger og materiale og sikrer, at dine behov for aktivforvaltning bliver opfyldt. Du vil regelmæssigt blive kontaktet af din investeringskonsulent – ikke blot for at besvare eventuelle markedsrelaterede spørgsmål, men også for at diskutere hændelser i markedet og beskrive, hvad der foregår, og forklare vores opfattelse af baggrunden for disse hændelser, og hvordan det eventuelt kan påvirke din portefølje. Investeringskonsulenten fungerer også som din kommunikationskanal til Investeringskomitéen, som består af fem medlemmer, som træffer alle beslutninger vedrørende kundernes porteføljer.

Din investeringskonsulents opgave er at hjælpe dig med at opretholde den rette kurs på din investeringsrejse og for at holde dig orienteret om din portefølje og vores markedsprognose. Desuden får du adgang til ressourcer, der kan hjælpe dig med at øge din viden og forståelse af, hvordan Fisher-koncernen arbejder for at kunne hjælpe dig med det følgende:

  • Optimering af dine investeringer: Uanset om du har behov for kapitalvækst, likviditet eller andre faktorer.
  • PensionsplanlægningPensionsfonde, beslutninger om ejendomsinvesteringer og obligationsprodukter.
  • Arveplanlægning: Investeringsforeninger og fonde.
  • Opnåelse af skatteeffektivitet: Kapitalgevinster, skattefradrag og pensionsbidrag
  • Forståelse af finansielle nyheder og lovgivning.

Når du påbegynder din rejse

Som kunde hos Fisher Investments Europe kan du forvente, at vi vil søge at få så meget som muligt at vide om din nuværende investeringstilgang og dine økonomiske mål. Vi vil derefter forsøge at udarbejde en model for fordelingen af dine aktiver, der opfylder dine forventninger og mål.

Kontakt os, hvis du ønsker at få mere vide om at blive kunde hos os. Du kan også læse vores udvalg af investeringsvejledninger og løbende indsigter for at få mere at vide om vores tilgang til investering.


[i] Pr. 30/09/2023. Inkluderer aktiver forvaltet af Fisher Investments, dets datterselskaber og associerede selskaber.

[ii] Ibid.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.