Analyseafdelingen

Fisher Investments' store team af analytikere assisterer Fisher Investments' Investeringskomité (IPC) i hele investeringsprocessen. Analyseafdelingen er inddelt i teams fordelt på fire hovedområder: Anvendt analyse, Teoretisk analyse, Egnethedsanalyse og Porteføljeimplementering.

Fisher Investments Norden, den danske filial af Fisher Investments Europe, er et selskab i den globale Fisher-koncern. Vores amerikanske moderselskab, Fisher Investments, har tilbudt diskretionære formueforvaltningsydelser siden 1979. Læs en opsummering af Analyseafdelingens arbejde herunder.

Analyseafdelingens ansvar

Hvert team har særskilte ansvarsområder – fra analyse af markedstrends, sektorer og industrier og individuelle værdipapirer til resultatanalyser og implementering af Investeringskomitéens porteføljebeslutninger.

Anvendt analyse

De to teams for Anvendt analyse – Kapitalmarkedsanalyse og Værdipapiranalyse – formidler information og udarbejder analyser, som Investeringskomitéen bruger til at træffe beslutninger om porteføljesammensætningen. Begge teams har specialister, der fokuserer på obligationsanalyse.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

Kapitalmarkedsanalyse

Kapitalmarkeds-analyseteamet indsamler information om regioner, lande, sektorer og industrier og analyserer det ud fra et Top Down-perspektiv og tager højde for økonomiske, politiske og stemningsbaserede faktorer. Den viden understøtter Investeringskomitéens beslutninger om porteføljetemaer og i at udarbejde prognoser for aktivklasser, lande og sektorer.

Side view of businessman and businesswoman sitting at computers

Værdipapiranalyse

Værdipapiranalyse-teamet gennemfører den indledende analyse og fortløbende kontrol af alle porteføljeværdipapirer ud fra et grundlæggende Bottom Up-perspektiv.

woman giving presentation

TEORETISK ANALYSE/RISIKOSTYRING

Innovation

Kapitalmarkeds-innovationsteamet har ansvaret for udvikling og modificering af ophavsretligt beskyttet kapitalmarkedsteknologi (markedsanalyseværktøjer), udarbejdelse af kvantitative investeringsanalyser til anvendt analyse og Investeringskomitéen, måling af porteføljens værditilskrivning og styring af porteføljerisici. Teamet samarbejder også med Investeringskomitéen i forbindelse med udvikling og ændring af faktorer i porteføljen ved hjælp af teoretiske, kvantitative analyseværktøjer.

Hands write on a paper graph while the other hand types on a laptop

EGNETHED

Fisher Investments Europes Private Client Advice Group

Private Client Advice Group gennemgår dine individuelle forhold, målsætninger og konti for at give dig anbefalinger, der kan hjælpe dig med at indfri dine langsigtede investeringsmål.

Porteføljeimplementering og tilsyn

close up of woman's hand holding a pen

Implementeringsteamet

Implementeringsteamet har ansvaret for at implementere porteføljeændringer og generere handelsordrer i henhold til instruktioner fra Investeringskomitéen, porteføljestrategier og kunderestriktioner.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Sammensætning af portefølje

Teamet for porteføljesammensætning overvåger vores strategier for at sikre, at de tilsigtede porteføljetemaer er repræsenteret.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

Handelsafdeling

Handelsafdelingen arbejder sammen med Implementeringsteamet for at generere og udføre handelsordrer i henhold til Investeringskomitéens vejledning.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Kontakt vores erfarne team for at høre mere om et samarbejde med Fisher Investments Norden, den danske filial af Fisher Investments Europe.

Kontakt os i dag