Privat formueforvaltning / Finansiel planlægning

Sådan tilpasser vi en portefølje den enkelte kunde

Hvad investerer du i? Taler din formueforvalter altid om strategier, der går ud på at vælge en investering, og derefter glemme alt om den? Anvender vedkommende din alder som den primære faktor for dine investeringer? Selvom det er relativt almindelige strategier, er den type strategier måske ikke individuelt tilpassede nok til dig, og det kan medføre, at investeringer overses, eller at der begås fejl i forhold til din personlige situation.

Fisher Investments har en helhedsorienteret tilgang, hvor der tages højde for den enkelte kundes mål, investeringshorisont, likviditetsbehov, skattemæssige overvejelser, eksterne aktiver, risikovillighed m.v. Mange formueforvaltere sammensætter blot en portefølje, der kun baseres på en eller to faktorer. Fokuserer man i for høj grad på blot ét aspekt, kan det føre til en portefølje, som måske ikke er tilpasset netop din personlige situation, eller som overser øvrige vigtige faktorer. Med vores grundige og nøje tilgang skaber vi derimod, hvad vi mener, er en optimal portefølje for dig ud fra alle informationer, vi indsamler under vores indledende samtaler. Skulle dine forhold ændre sig i tidens løb, kan Fisher Investments også foretage ændringer af din portefølje og investeringsstrategi for dermed at sørge for, at din portefølje fortsat er hensigtsmæssig og tilpasset netop dig.

Afskrift

Billedside

Grafik: Sådan tilpasser vi en portefølje den enkelte kunde

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lydside

Munter musik spiller.

Billedside

Mand i mørkeblåt jakkesæt dukker op på skærmen. En tekst i nederste højre hjørne angiver, at det er Bill Glaser, Executive Vice President, Portfolio Management.

Tekst i hjørnet forsvinder igen. Kamera fokuserer på Bill Glaser og skifter ind imellem kameravinkel.

Lydside

Musikkens lydstyrke reduceres.

Bill Glaser:

En række faktorer bidrager til at fastsætte en kundes porteføljestrategi. Vi har en omfattende tilgang, der er tilpasset den enkelte kunde, og vi ser på en række aspekter. Det kan f.eks. være, hvad kundernes investeringsmål er? Eller sagt på en anden måde: hvad er målene for deres aktiver? Hvad er tidshorisonten for aktiverne, dvs. hvor længe skal aktiverne arbejde for kunden? Hvilke restriktioner vil de måske have for porteføljen? Ønsker de at få indtægter eller penge udbetalt fra porteføljen? Er der skattemæssige hensyn? Har de aktiver, der ikke forvaltes af os, som vi bør tage højde for? Hvor risikovillig er kunden?

Vores tilgang er anderledes forstået på den måde, at mange andre forvaltere blot beder dig udfylde et spørgeskema og en matrice for risikovillighed. Eller måske har de en aldersbaseret tilgang, hvad angår fastsættelsen af, hvad den optimale aktivallokering for en kunde eller strategi er. Sådan gør vi ikke hos Fisher Investments. Vi har en meget mere helhedsorienteret vinkel og en grundigere proces, der ikke blot tager højde for alle de nævnte faktorer, men også for mange andre.

Billedside

Skærmen skifter til at vise følgende tekst:

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europes hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe uddelegerer porteføljeforvaltningen til sit moderselskab, Fisher Investments, som er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nummer. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Denne kommentar udgør Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls og Fisher Investments’ generelle holdninger og skal ikke betragtes som personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det deres eller kundernes resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er endvidere ingen garanti for rigtigheden af de prognoser, der er indeholdt heri. Tidligere eller fremtidige prognoser er ikke nødvendigvis lige så præcise som de prognoser, der er indeholdt heri.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lydside

Musikken fortsætter.

Billedside

Skærmen fader til sort.

Lydside

Musikken fader ud.

Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse

Etabler indtægtskilder. Opnå dine mål. Få en komfortabel pensionstilværelse.

Ved du, hvor meget en tryg og komfortabel pensionstilværelse kommer til at koste dig? Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse kan hjælpe dig med at planlægge, hvordan du opbygger en formue, der kan give dig dit drømmeliv som pensionist. Lær hvordan du kan stable en økonomisk sikker pensionstilværelse på benene – fra at definere dine mål til at etablere indtægtskilder – med denne nyttige vejledning og løbende indsigter.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag