Fisher Investments Nordens kundeservice-model holder kunder veluddannede og informerede.

Fisher Investments Norden’s Aktiemarkedsudsigt Resumé: Sommer 2018

Det siksakkende 1. kvartal sluttede med et fald på -3,6 % og pressede investorernes tålmodighed.[1] Efter en stigning i begyndelsen af januar fulgte uro på de globale markeder med et fald tæt på korrektionsniveauet den 23. marts, før noget af det tabte blev indhentet i kvartalets sidste uge.[2] Uanset om der kommer en korrektion i markederne, så mener vi, at kommende fald vil være kortvarige, og at markederne kan stige igen.

Selvom volatilitet ikke kan forudsiges præcist, er vi ikke chokerede over stigningen i 1. kvartal. Det er ikke usandsynligt, at der kommer mere uro i år, muligvis en korrektion (kortvarig, stemningsdrevet fald på mere end -10 %). Det aktuelle fald kan være begyndelsen derpå. Men volatilitet (udsving) er normalt – selv i de bedste bull-marked år. Efter vores mening er det bedst at forholde sig i ro. Kortvarig volatilitet kommer og går som regel hurtigt – at forsøge at forudsige volatilitet bringer ofte investorerne på afveje. Ken Fisher kalder aktiemarkedet for “The Great Humiliator” (TGH) som følge af dets tendens til at narre investorerne til at gøre det forkerte på det forkerte tidspunkt. Vi mener, at det urolige første kvartal er det seneste eksempel på, at TGH prøver at tilskynde til salg før stigende aktiekurser.

Den legendariske amerikanske investor Ben Graham er kendt for at have sagt følgende: Markederne er som stemmemaskiner på kort sigt og som vægte på langt sigt. Kortvarige, stemningsbaserede udsving – en emotionel reaktion (eller overreaktion) på den seneste udvikling. På længere sigt indregner markederne de grundlæggende forhold. Tænk på guldvægten: Negativ på den ene side og positiv på den anden side. Så langt vi kan se, opvejer de aktuelle positive forhold de negative. Fremadskuende indikatorer såsom: Rentekurven, nye ordrer på tjenesteydelser samt produktion og The Conference Boards Leading Economic Indexes (LEI-indikatoren) peger på, at den globale vækst vil fortsætte med at være drivkraft for virksomhedernes indtjeningsvækst. Regeringerne i flere vigtige lande er fortsat fastlåste og kan ikke rokke ved ejendomsrettigheder eller handel. Det vigtigste negative forhold, som vi har set investorer omtale for nyligt er et potentielt tilbageslag i forbindelse med præsident Trumps tariffer. Den økonomiske effekt heraf vil efter vores mening være for lille til at slå bull-markedet ud.

Selvom det er umuligt at vide, hvor meget længere det fortsætter, så mener vi, at det minder mere om en korrektion end starten på et bear-marked (langt, gradvist, fundamentalt drevet fald på over -20 %). Som de fleste korrektioner har der været skarpe og hurtige fald. Imens har medierne ledt efter årsager, som kan retfærdiggøre faldet, og de har forventet en meget større effekt. I februar var der mediefokus på stigende amerikansk inflation og stigende lange renter – derefter blev der hurtigt skiftet fokus. I marts og begyndelsen af var afgifterne kilde til overskrifter. I et bear-marked vil investorerne typisk gøre det modsatte end dette. De vil søge efter forklaringer, som underbygger deres optimisme og ignorere årsager til, at der kan være problemer på vej. Bull-markederne vokser på investorernes bekymringer, hvorimod bear-markederne normalt begynder, når investorerne stille og roligt bliver mere og mere håbefulde.

Selvom der kommer mere volatilitet, så mener vi ikke det står i vejen for et godt år  – hvor Kontinentaleuropa formentlig klarer sig bedst. Stemningen angående Europa virker for forsigtig efter vores mening. Eksperterne sukker over mindre fald i eurozonens PMI-tal og forventer at væksten stagnerer. De fortsætter med at fokusere på ECB og er bekymrede over, at den "strammere" pengepolitik kan risikere at skabe svaghed, mens de ignorerer det faktum, at sidste års overpræstation i eurozonen og dennes stærke økonomi faldt sammen med, at ECB neddroslede de langsigtede opkøb af værdipapirer. Efter vores mening afspejler dette, at det positive stigningspotentiale er størst i eurozonen, selvom vi fortsat forventer, at britiske og amerikanske aktier vil klare sig godt.

Vi håber, at du finder oplysningerne nyttige. Vi gennemgår disse og andre emner nærmere i hele vores aktiemarkedsanalyse. Afsluttende kommentar: Efter vores mening understreger de aktuelt volatile tider vigtigheden af en portefølje designet til at opfylde langsigtede mål og behov — samt løbende investeringsrådgivning. Du bedes kontakte Fisher Investments Norden på tlf. 8025 0554 for mere information om vores services eller forventninger.

Fisher Investments Investeringskomitéen

Aaron Anderson, Ken Fisher, Bill Glaser, Michael Hanson og Jeff Silk


[1] Kilde: FactSet, pr. 2/4/2018. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte, 31/12/2017 – 29/3/2018.

[2] Ibid. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte, 23/1/2018 – 23/3/2018.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' overordnede opfattelse og bør ikke opfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling af deres eller kundernes resultat. Der gives ingen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige som prognoserne her.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR Number 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af "UK Financial Conduct Authority" (FCA nummer 191609), som er registreret i England (virksomhedsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hjemstedskontor på adressen: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europes moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør ifølge en outsourcingaftale.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl is the branch name used by Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Denmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is a private limited liability company incorporated in Luxembourg (Company Number: B228486) that also trades under the name Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Fisher Investments Europe’s registered address is: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe partially outsources aspects of the day-to-day investment advice, portfolio management, and trading functions to its affiliates.