Fisher Investments Nordens kundeservice-model holder kunder veluddannede og informerede.

Fisher Investments Norden’s Aktiemarkedsudsigt Resumé: Sommer 2018

Det siksakkende 1. kvartal sluttede med et fald på -3,6 % og pressede investorernes tålmodighed.[1] Efter en stigning i begyndelsen af januar fulgte uro på de globale markeder med et fald tæt på korrektionsniveauet den 23. marts, før noget af det tabte blev indhentet i kvartalets sidste uge.[2] Uanset om der kommer en korrektion i markederne, så mener vi, at kommende fald vil være kortvarige, og at markederne kan stige igen.

Selvom volatilitet ikke kan forudsiges præcist, er vi ikke chokerede over stigningen i 1. kvartal. Det er ikke usandsynligt, at der kommer mere uro i år, muligvis en korrektion (kortvarig, stemningsdrevet fald på mere end -10 %). Det aktuelle fald kan være begyndelsen derpå. Men volatilitet (udsving) er normalt – selv i de bedste bull-marked år. Efter vores mening er det bedst at forholde sig i ro. Kortvarig volatilitet kommer og går som regel hurtigt – at forsøge at forudsige volatilitet bringer ofte investorerne på afveje. Ken Fisher kalder aktiemarkedet for “The Great Humiliator” (TGH) som følge af dets tendens til at narre investorerne til at gøre det forkerte på det forkerte tidspunkt. Vi mener, at det urolige første kvartal er det seneste eksempel på, at TGH prøver at tilskynde til salg før stigende aktiekurser.

Den legendariske amerikanske investor Ben Graham er kendt for at have sagt følgende: Markederne er som stemmemaskiner på kort sigt og som vægte på langt sigt. Kortvarige, stemningsbaserede udsving – en emotionel reaktion (eller overreaktion) på den seneste udvikling. På længere sigt indregner markederne de grundlæggende forhold. Tænk på guldvægten: Negativ på den ene side og positiv på den anden side. Så langt vi kan se, opvejer de aktuelle positive forhold de negative. Fremadskuende indikatorer såsom: Rentekurven, nye ordrer på tjenesteydelser samt produktion og The Conference Boards Leading Economic Indexes (LEI-indikatoren) peger på, at den globale vækst vil fortsætte med at være drivkraft for virksomhedernes indtjeningsvækst. Regeringerne i flere vigtige lande er fortsat fastlåste og kan ikke rokke ved ejendomsrettigheder eller handel. Det vigtigste negative forhold, som vi har set investorer omtale for nyligt er et potentielt tilbageslag i forbindelse med præsident Trumps tariffer. Den økonomiske effekt heraf vil efter vores mening være for lille til at slå bull-markedet ud.

Selvom det er umuligt at vide, hvor meget længere det fortsætter, så mener vi, at det minder mere om en korrektion end starten på et bear-marked (langt, gradvist, fundamentalt drevet fald på over -20 %). Som de fleste korrektioner har der været skarpe og hurtige fald. Imens har medierne ledt efter årsager, som kan retfærdiggøre faldet, og de har forventet en meget større effekt. I februar var der mediefokus på stigende amerikansk inflation og stigende lange renter – derefter blev der hurtigt skiftet fokus. I marts og begyndelsen af var afgifterne kilde til overskrifter. I et bear-marked vil investorerne typisk gøre det modsatte end dette. De vil søge efter forklaringer, som underbygger deres optimisme og ignorere årsager til, at der kan være problemer på vej. Bull-markederne vokser på investorernes bekymringer, hvorimod bear-markederne normalt begynder, når investorerne stille og roligt bliver mere og mere håbefulde.

Selvom der kommer mere volatilitet, så mener vi ikke det står i vejen for et godt år  – hvor Kontinentaleuropa formentlig klarer sig bedst. Stemningen angående Europa virker for forsigtig efter vores mening. Eksperterne sukker over mindre fald i eurozonens PMI-tal og forventer at væksten stagnerer. De fortsætter med at fokusere på ECB og er bekymrede over, at den "strammere" pengepolitik kan risikere at skabe svaghed, mens de ignorerer det faktum, at sidste års overpræstation i eurozonen og dennes stærke økonomi faldt sammen med, at ECB neddroslede de langsigtede opkøb af værdipapirer. Efter vores mening afspejler dette, at det positive stigningspotentiale er størst i eurozonen, selvom vi fortsat forventer, at britiske og amerikanske aktier vil klare sig godt.

Vi håber, at du finder oplysningerne nyttige. Vi gennemgår disse og andre emner nærmere i hele vores aktiemarkedsanalyse. Afsluttende kommentar: Efter vores mening understreger de aktuelt volatile tider vigtigheden af en portefølje designet til at opfylde langsigtede mål og behov — samt løbende investeringsrådgivning. Du bedes kontakte Fisher Investments Norden på tlf. 8025 0554 for mere information om vores services eller forventninger.

Fisher Investments Investeringskomitéen

Aaron Anderson, Ken Fisher, Bill Glaser, Michael Hanson og Jeff Silk


[1] Kilde: FactSet, pr. 2/4/2018. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte, 31/12/2017 – 29/3/2018.

[2] Ibid. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte, 23/1/2018 – 23/3/2018.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' overordnede opfattelse og bør ikke opfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling af deres eller kundernes resultat. Der gives ingen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige som prognoserne her.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR Number 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af "UK Financial Conduct Authority" (FCA nummer 191609), som er registreret i England (virksomhedsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hjemstedskontor på adressen: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europes moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør ifølge en outsourcingaftale.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.