Emerging Markets

Selvom en vis eksponering til Emerging Markets kan give mening for globalt orienterede investorer, så pas på med at opfatte EM som en bred og ensartet kategori.

Med tre kvartaler af 2017 bag os er de globale aktier steget pænt. Men der er et markedssegment, som virker særligt attraktivt – det er Emerging Markets (EM). Det har leveret tocifret vækst år til dato, og har overhalet de udviklede verdensmarkeder og tiltrukket mange investorer. Selvom vi også ser generelt positivt på EM i øjeblikket, så betyder det ikke, at vi opfordrer investorerne til over en bred kam at ændre deres porteføljer uden en nærmere analyse. Uanset om du eksperimenterer med EM som global investor eller din eksponering er større, er det vigtigt at huske på de landespecifikke nuancer. Som investor skal man differentiere mellem EM-mulighederne, for der er ikke tale om en ensartet kategori, og specifikke sektordrivkræfter kan forventes at have stor effekt på resultatudviklingen.

Først og fremmest er det dog vigtigt at forstå et par ting. Selvom EM-landene har tendens til højere vækst end de udviklede lande, så er deres aktier ikke i sig selv overlegne. Aktier er aktier og alt går op og ned. EM-aktierne har nydt gode tider, men de har haltet efter udviklingsmarkederne i det meste af dette bull-marked. Selvom MSCI World har givet ca. 274 % i afkast siden bull-markedets start den 9. marts 2009, er MSCI EM kun steget ca. 190 % i samme periode[i] (figur 1).

Figur 1: MSCI Emerging Markets vs. MSCI World siden marts 2009

DKK chart

Kilde: FactSet, pr. 28/9/2017. MSCI EM og MSCI World Index-afkast med nettoudbytte fra 9/3/2009 – 29/9/2017. Indeks 100 pr. 9/3/2009.

Men efter deres eget bear-marked og en lang flad udvikling er Emerging Markets stormet frem. De nåede bunden den 21. januar 2016 – et par uger før den seneste korrektion i det globale aktiemarked sluttede –og er steget lige siden (på trods af et par kortvarige fald). MSCI EM slog MSCI World (kun udviklede lande) sidste år (33,1 % vs. 29,0 %), og den fremgang er fortsat ind i 2017: år til dato er MSCI EM steget med 18,0%, hvilket er mere end det dobbelte af de 7,3 % for MSCI World[ii].

Selvom en vis EM-eksponering kan give mening for globalt orienterede investorer, så pas på med at opfatte EM som en bred og ensartet kategori. EM-landene er forskellige – både hvad angår sektorkoncentration og økonomisk og politisk udvikling. Eksempelvis er de koreanske markeder kraftigt domineret af tech-aktier. I MSCI Korea udgør IT næsten 50 % af markedsværdien – det er langt mere end de 28 % for MSCI Emerging Markets-indekset[iii]. Men markedsværdien af MSCI Koreas varige forbrugsgoder aktier på 10 % afspejler andelen for MSCI Emerging Markets – og er repræsentativ for den voksende klasse af forbrugere i mere udviklede lande[iv]. Korea udviser nogle af de samme politiske kvaliteter som et udviklet marked, eksempelvis respekt for lovgivningen. Præsident Park Geun-hye blev dømt ved en rigsretssag og afskediget tidligere i år, og selvom episoden minder om et afsnit af en koreansk sæbeopera, så var den lovgivende og dømmende kraft transparent og virkede efter hensigten. Folket valgte derefter Parks efterfølger Moon Jae-in ved et frit valg. Korea halter efter i visse henseender – MSCI henviser til svag kapitalkontrol som grunden til, at man afviser at optage det i indekset over udviklede markeder – men samlet set har landet meget til fælles med udviklede markeder. Sågar OECD opfatter det som udviklet.

Lad os sammenligne med Pakistan, som lige er blevet optaget i MSCI Emerging Markets Index i år. Indekset MSCI Pakistan består af blot seks selskaber. Der er tre banker, to materialevirksomheder og et energiselskab, hvilket er tegn på, at der er lang vej, før landets private sektor er udviklet. Den politiske usikkerhed er også langt større. Den pakistanske højesteret afsatte i juli premierminister Nawaz Sharif fra posten på grund af korruption – det er tredje gang, at han er blevet sat fra bestillingen som premierminister. Korruption er mere almindeligt i EM, og denne skandale har øget den politiske usikkerhed. Der er indsat en midlertidig premierminister til næste års parlamentsvalg og de potentielle kandidater er allerede begyndt at positionere sig til at overtage posten, lige fra den væltede, Sharifs yngre bror til en ballademager af en præst.

Selvom disse to eksempler måske er uden sammenligning, så kan man som investor bruge samme fremgangsmåde i forhold til andre EM-lande. Hvad med Taiwan? Dets aktiemarkeder ligner Koreas, og den politiske korruption er ikke lige så problematisk som i andre EM-lande[v]. Sydafrikas lokale markeder domineres af varige forbrugsgoder selskaber og banker, men landets politiske situation er langt mere tumultagtig. Premierminister Jacob Zuma er rodet ind i en korruptionsskandale og har forsøgt at redde sit eget skind (eksempelvis ved at ændre vedtægterne for minedrift) i et forsøg på at få opbakning blandt folket og fastholde sin magt. Markederne har formentlig indregnet den vedvarende usikkerhed, men den forsvinder ikke lige foreløbig.

Idet der er store indbyrdes forskelle mellem EM-landene, skal man som investor se på hvert lands lokale kapitalmarkeder ved vurderingen af investeringsmuligheder. Er du global investor og ønsker du større EM-eksponering, så fokuser ikke kun på BNP-væksttal – som er bagudrettede og ikke vejledende for aktieafkast. Opfat i stedet EM som en chance for at opnå eksponering til de globale sektortemaer, som du forventer vil klare sig godt i den nærmeste fremtid. Ser du optimistisk på teknologi, kan det give mening at se på mulighederne i Taiwan og Kina. Måske også Korea, selvom den regulatoriske risiko virker noget større der i øjeblikket. Samlet står de tre lande for ca. 95 % af den samlede markedsværdi i MSCI Emerging Markets Technology-indekset[vi]. Tilsvarende er Rusland og Brasilien relevante at se på, hvis du forventer at global energi vil klare sig godt fremadrettet. Investering i Mexico vil formentlig indebære, at du udvider din portefølje indenfor stabilt forbrug-, materialer- og telekommunikation – det er de tre største sektorer i landet. Selvom vi fraråder at lade én enkelt sektor eller ét enkelt geografisk område fylde for meget – så glem ikke, at uanset hvor sikker du er på én kategori, kan du altid risikere at tage fejl – og vi mener, at strategiske EM-positioner baseret på globale sektortemaer kan skabe merværdi for investorerne.

[i] Kilde: MSCI World og MSCI Emerging Markets Total Return Indexes (nettoudbytte) i GBP, fra 9/3/2009 – 29/9/2017.

[ii] Ibid.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 29/9/2017.

[iv] Ibid.

[v] Selvom Taiwan har haft sin andel af parlamentarisk nævekamp.

[vi] Kilde: FactSet, pr. 29/9/2017.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.