Markedsanalyse

Forsat vækst i den globale økonomi

Selvom BNP-rapporterne er tilbageskuende, så viser de, at den globale økonomi var stærk ved indgangen til 4. kvartal. Det er gået op for flere investorer, at denne realitet kan bidrage til at forstærke investortilliden—det er bullish.

Halvvejs gennem 4. kvartal 2017 har en række lande rapporteret deres BNP-tal for 3 . kvartal og mange analytikere kommer med positive kommentarer om, at økonomierne endelig vokser i samme takt. Hurra for det! Godt nok er bredt baseret, global vækst ikke nødvendig for yderligere fremgang på aktiemarkederne – det globale bull-marked har varet i fem år på trods af svagheder og regionale tilbagefald – men det viser, hvor langt ekspansionen er nået. Selvom BNP-rapporterne er tilbageskuende, så viser de, at den globale økonomi var stærk ved indgangen til 4. kvartal. Hvis flere investorer forstår denne realitet, kan denne forståelse bidrage til at forstærke investortilliden – en bullish udvikling.

USA har sine egne naturkatastrofer at slås med

I USA steg BNP for 3. kvartal med 3,0 % annualiseret, et nøk lavere end 2. kvartals 3,1 % – de første to kvartaler i træk på 3 % i tre år. Medierne kaldte det for “imponerende vækst på trods af orkaner,” men der var tilbagegang på centrale områder. For eksempel faldt udgifterne til privat forbrug til 2,4 % fra 3,3 % i 2. kvartal, og varehandlen var også gået tilbage. Eksporten steg med 2,3 % og importen faldt med 0,8 % (i forhold til henholdsvis 3,5 % og 1,5 % i 2. kvartal). Importnedgangen bidrager faktisk til et højere samlet BNP – en statistisk finurlighed, idet BNP beregnes med handel som nettoeksport (eksport minus import) – hvilket udelader det faktum, at importen afspejler den indenlandske efterspørgsel.

Det største bidrag til BNP i 3. kvartal var imidlertid de private indenlandske bruttoinvesteringer (GPDI), som steg fra 3,9 % i 2. kvartal til 6,0 % i 3. kvartal. Men det skyldtes ikke store forretningsinvesteringer. Der var i stedet tale om, at en ændring i private lagerbeholdninger bidrog med 0,73 procentpoint til væksten – meget mere end sidste kvartals 0,12 procentpoint – som udgør størstedelen af GPDI’s samlede BNP-bidrag på 0,98 procentpoint. Denne metrik er imidlertid åben for fortolkning. Er virksomhederne i gang med at fylde lagerne op i forventning om kommende efterspørgsel, eller har de svært ved at sælge deres varer? Vi tror, at det sidste er tilfældet. Lagerne var næsten tømte efter 1. kvartal ,og dette ændrede sig stort set ikke i 2. kvartal. Med fortsat høj efterspørgsel virker stigningen i 3. kvartal som almindelig lageropfyldning.

Selv i denne sammenhæng minder vi om, at BNP jævnlig revideres – både på kort og langt sigt. Påvirkningen fra orkanerne bør fortsat kunne ses. Men om det fører til større eller mindre væksttal er irrelevant for de fremadskuende markeder. Det, som er relevant for investorerne er, at den amerikanske økonomi fortsætter med at tøffe videre.

Mens den amerikanske vækst fortsatte på trods af de destruktive orkaner, var der to store jordskælv i september, som gik hårdt ud over Mexicos økonomi. I 3. kvartal faldt Mexicos BNP med -0,2 % kvt./kvt. (-0,8 % annualiseret), tjenesteydelser faldt med -0,1 % og industriproduktionen faldt med -0,5 %. Analytikerne forventer en vending i 4. kvartal, anført af byggeindustrien som følge af genopbygningen. Selvom reparationsudgifter efter naturkatastrofer ikke er stimulerende efter vores mening, så viser det, hvordan naturkatastrofer kan forvrænge data midlertidigt. Det var den første tilbagegang i Mexico i 17 kvartaler, og selvom vi ikke ved, hvordan BNP ville have udviklet sig uden jordskælv, er svage eller sågar faldende kvartaler ikke uset i løbet af økonomiske opsving. Samlet set er der ikke væsentlige ændringer i den mexicanske økonomi, men set i lyset af snigende modvilje overfor landet, især på grund af omstridte, igangværende NAFTA-forhandlinger, kan mindre positive realiteter overgå de nedjusterede forventninger.

Brexit-støj bremser hverken britisk eller eurozonens vækst

I Storbritannien steg BNP i 3. kvartal med 0,4 % kvt./kvt. (1,6 % annualiseret), hvilket er over de 0,3 % i 2. kvartal og et overbevisende modsvar til dem, der løbende frygter den økonomiske effekt af Brexit. Tjenesteydelser steg med 0,4 % kvt./kvt. på niveau med 2. kvartal, ført an af services- og finanssektoren (+ 0,6 %). Navnlig var der fremgang i alle fire primære servicesektorer[i], præcis som i 2. kvartal. Selvom tjenesteydelser fortsat er drivkraft for den britiske vækst, så var det ikke den eneste faktor. Der var også fremgang i de fire primære produktions undersektorer, og 1,0 % vækst i fremstillingssektoren. Selvom de foreløbige tal ikke indeholder ret mange detaljer (vi får flere forbrugsdata med i næste version), så vil vi ikke stå i samme situation i begyndelsen af næste år. ONS har annonceret to kvartalsvise BNP-estimater i stedet for de nuværende tre. Det “foreløbige” estimat udkommer to uger senere end forventet, mens det andet estimat udkommer tidligere, og det foreløbige estimate vil indeholde forbrugsdata. For at kompensere for den længere ventetid lancerer ONS et månedligt BNP-estimat fra juli 2018 (rapporterer data for maj).

På den anden side af kanalen steg eurozonens BNP for 18. kvartal i træk, med en 0,6 % stigning kvt./kvt. i 3. kvartal (2,4 % annualiseret) fra 0,7 % i 2. kvartal. Ligesom Storbritannien har vi ikke ret mange detaljer her – Østrig, Belgien, Frankrig og Spanien har foreløbig rapporteret væksttal for 3. kvartal – hvilket underbygger yderligere eurozonens langvarige fremgang.

Der er også vækst i Asien

Flere asiatiske økonomier har rapporteret om BNP-vækst. Kina noterede en vækst på 6,8 % å/å i 3. kvartal, på niveau med forventningerne. Tallene blev rapporteret samtidig med den 19. partikongres, som er den største politiske begivenhed i Kina, så nogle satte spørgsmålstegn ved tallenes nøjagtighed (det sker konstant i medierne). Selvom tvivlen er forståelig, mener vi ikke, at den kinesiske vækst er væsentlig svagere, end de officielle tal angiver. Data fra Kinas handelspartnere viser, at den økonomiske aktivitet i landet ikke er faldet ud over kanten, så selvom tallene skal læses med en vis skepsis (som data fra alle lande, fordi man ikke kan opgøre økonomisk aktivitet præcist), så er Kina formentlig ikke ved at gå rabundus. Langt vigtigere er, at væksten fortsat er indenfor regeringens mål. Vi forventer ikke større, uventede ændringer i den nærmeste fremtid, selv efter partikongressens afslutning. Regeringens primære fokus er socialt stabilitet, og det indebærer understøttelse af økonomisk vækst efter behov.

I Korea voksede BNP-væksten fra 2,7 % å/å i 2. kvartal til 3,6 % i 3. kvartal. Den stærke eksport bidrog til 1,4 % kvt./kvt., som er det højeste siden 2. kvartal 2010. Regionale spændinger har ikke forhindret Sydkorea i at opleve robust økonomisk vækst og stærk fremgang i aktiekurserne i år. Hvis krig var en sandsynlig trussel, så ville de koreanske aktier – som har mest at tabe – formentlig ikke være steget med mere end 30 % år til dato.[ii] Selvom turistbranchen er gået tilbage, så skyldes det ikke umiddelbart Pyongyangs raslen med sablerne. Sydkorea har været i clinch med Kina over tilstedeværelsen af et amerikansk missilforsvarssystem og Kinas turisme til Korea er gået i stå. Men det virker som noget midlertidigt, og der er allerede tegn på bedring.

I andre dele af Asien steg Taiwans BNP med 3,1 % å/å i 3. kvartal, en stigning fra 2. kvartals 2,1 %. Selvom den indenlandske efterspørgsel var god – privatforbruget steg med 1,9 % og importen accelererede til 6,5 % – så var væksten eksportdrevet og sprang fra 5,0 % i 2. kvartal til 11,2 % i 3. kvartal takket været stærk efterspørgsel på elektronik. Indonesien, som er den største økonomi i det sydøstlige Asien, rapporterede BNP-vækst på 5,1 % å/å, lidt over 2. kvartals 5,0 %. Det private forbrug steg 4,9 % å/å, en gentagelse af væksten i 2. kvartal, og analytikerne knyttede stigningen i råvarepriserne til handelsfremgangen. Eksporten steg 17,3 % å/å og importen steg 15,1 % – et stort spring fra henholdsvis 3,4 % og 0,5 % i 2. kvartal, selvom fremgangens størrelse kan være påvirket af tidspunktet for den årlige efterårsfestival i Sydøstasien. Uanset hvad, så er den generelle handelstendens præget af vækst.

Tallene for juli-september siger ikke meget om den fremtidige vækst, men andre indikatorer såsom LEI (The Conference Board’s Leading Economic Indexes) peger på, at den globale fremgang ikke stopper lige med det samme. Samlet set er de økonomiske drivkrafter, som understøtter dette bull-markedet, stadig positive, og det er en af grundene til, at vi fortsat er bullish på den nærmeste fremtid.


[i] Til orientering: distribution, hoteller og restauranter; transport, lager og kommunikation; forretningsservices og finans; offentlige og øvrige services.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 9/11/2017. MSCI Korea-indeksafkast med nettoudbytte (30/12/2016 – 8/11/2017).


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.