Hav disciplin i volatile tider!

Hvis op- og nedture på markedet får dig til at stille spørgsmålstegn ved, om de beslutninger, du har truffet vedrørende din portefølje, er rigtige, så er du formentlig ikke den eneste. Det er vores erfaring, at volatilitet i markedet skaber udfordringer for mange i relation til porteføljeforvaltning. Skarpe fald på markedet kan få mange investorer til at ”søge mod udgangen”, hvorimod mindre konjunkturforbedringer inden for udvalgte aktiver ofte skaber begejstring over populære investeringsmuligheder. Investorernes frygt for fald i markedet – og frygt for at gå glip af store afkast – er efter vores opfattelse effektive motivationsfaktorer, som begge er en reaktion baseret på historiske afkast i markedet. At fokusere på historiske afkast er en stor fejl! Historiske afkast er nemlig ikke en indikation om fremtidige afkast. Ved at dæmpe din reaktion på begivenheder, der har fundet sted i den nære fortid – uanset om det skaber frygt eller grådighed – kan hjælpe dig med at reducere risikoen for at begå den fejl.

Det er vores erfaring, at volatilitet kan udløse et ønske hos investorer om at skride til handling og dermed få dem til at agere på uhensigtsmæssige tidspunkter. Figur 1 illustrerer dette ved at sammenligne globale aktieafkast og nettopengestrømme ind i og ud af amerikanske investeringsforeninger og ETF'er siden starten af denne dataserie i midten af 2016. Selvom det er en relativ kort måleperiode, omfatter det en fuld korrektion på aktiemarkedet (et skarpt, stemningsdrevet fald på ca. 10 % til 20 %). Som det fremgår af diagrammet, investerede amerikanske investorer generelt kraftigt i aktier indtil midten af februar 2018. Tilfældigvis var det to uger efter, at de globale markeder nåede deres højdepunkt (målt i USD). I løbet af den første halvdel af året steg og faldt pengestrømme i takt med aktiemarkederne, hvilket indikerer, at investorer prøvede at handle til trods for volatiliteten. I december blev kurven for kapitaludstrømninger skarpere, da korrektionen nåede kogepunktet. Men selv da aktiemarkederne begyndte at stige igen efter jul, forblev pengestrømmene generelt negative. Selvom man ikke kan vide det med sikkerhed, viser det efter vores mening, at investorerne ikke alene reagerede på den vedvarende volatilitet, men forblev påvirkede af begivenhederne i 2018 og gik dermed glip af muligheden for at genvinde noget af det tabte. Det er efter vores mening et slående eksempel på de problemer, der kan opstå, som følge af at reagere på volatilitet.

Figur 1: Pengestrømme indikerer, at investorer reagerede på volatilitet

Kilde: FactSet, pr. 15/8/2019. Kumulative ugentlige nettopengestrømme for åbne investeringsforeninger og ETF'er og MSCI World-indeks med nettoudbytte (ugentligt) i USD, 29/4/2016 – 9/8/2019. Angivet i USD på grund af datatilgængelighed. Valutakursudsving mellem USD og EUR kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Ældre pengestrømsdata, der ikke omfatter ETF’er, indikerer lignende adfærd. Der var for eksempel nettokapitaludstrømninger i hvert kvartal af 2008.[i] Markederne faldt hvert kvartal i takt med, at bear-markedet nærmede sig sit laveste punkt i 1. kvartal af 2009. Kapitaludstrømningerne nåede deres højdepunkt i 4. kvartal af 2008 under bear-markedets kvælertag, hvor frygten for fortsat fald i markedet tilsyneladende drev mange investorer ud af markedet. For nogle var det måske ikke en fejl at sælge. Dem, der var i stand til at undgå fald under bear-markedet i 2008 og bevæge sig ind på markedet igen på et tidspunkt, hvor markedet lå et godt stykke under det punkt, hvor det nye bull-marked fik rigtigt fodfæste, fik formentlig fordel af det. Den relative mangel på kapitalindstrømninger sidst i 2008 og først i 2009 – såvel som vores erfaringer i denne periode – indikerer imidlertid, at det skete sjældent. Det er vores opfattelse, at mange investorer blev mere nervøse, efterhånden som markederne oplevede fald, og valgte at sidde på deres penge og vente på opgang, imens de ledte efter tegn på “stabilitet”. Korrektionen i 3. kvartal af 2011 havde en lignende virkning. Volatiliteten steg, imens mange fokuserede på USA’s lånelofts-kamp den sommer, hvilket kulminerede i, at kreditvurderingsbureauet Standard and Poors nedjusterede USA´s AAA-vurdering. Kapitaludstrømningerne steg markant, lige før markederne igen begyndte at stige.[ii] På tilsvarende måde kolliderede de skarpe fald i 4. kvartal af 2018 også med kapitaludstrømninger, da mange tilsyneladende frygtede en global økonomisk afmatning.[iii] Men markederne rettede sig hurtigt.

Det er imidlertid ikke kun negativ volatilitet, der skaber problemer. Lignende faldgruber venter måske investorer, der føler sig fristet til at jagte afkast inden for populære kategorier på basis af historiske afkast. Tænk på guld og sølv tidligere i dette globale aktie-bull-marked. Disse to råvarer steg enormt i løbet af de tidlige år af bull-markedet, men nåede først deres højdepunkt i 2011. For at illustrere dette, se figur 2 og 3, som viser GLD og SLV – to amerikanske børshandlede produkter, der byder på eksponering over for henholdsvis guld og sølv. Som vist antyder den store stigning i nettokapitalindstrømninger efter vores mening, at investorer så markante afkast og sprang ombord. Vores erfaring på det tidspunkt afspejler dette, hvor mange retfærdiggjorde deres øgede interesse på baggrund af forskellige beretninger formidlet af økonomiske eksperter, der gik ind for investering i guld og sølv. Da guld- og sølvpriserne faldt markant, fulgte kapitaludstrømningerne imidlertid hurtigt efter. Dem, der var sene til at deltage i guldfesten, kan meget vel have købt til en høj pris i forventning om, at priserne ville stige endnu mere, men kun for derefter at opleve store fald.

Figur 2: At jagte populære kategorier giver udfordringer - guldudgaven

Kilde: FactSet, pr. 19/8/2019. Kumulative daglige pengestrømme i GLD og prisniveauet for GLD, 17/11/2004 – 16/8/2019 (komplet sæt af tilgængelige data).

Figur 3: At jagte populære kategorier giver udfordringer - sølvudgaven

Kilde: FactSet, pr. 19/8/2019. Kumulative daglige pengestrømme ind i SLV og prisniveauet for SLV, 17/11/2004 – 16/8/2019 (komplet udvalg af tilgængelige data).

Det forekommer selvfølgelig, at muligheden for at få afkast – gode som dårlige – varer ved i et stykke tid. At foretage investeringer baseret på historiske afkast kan fungere på kort sigt, men det skylds efter vores mening rent held. Historiske afkast er ikke en indikation om fremtidige afkast. Vi mener, at man som investor begår en fejl ved at basere en beslutning om køb eller salg udelukkende på historiske afkast.

I stedet for nøje at fokusere på historiske afkast, hvilket kan medføre fejl, mener vi, at det er vigtigt at se fremad. Vi foreslår derfor, at du – frem for at projicere tidligere bevægelser i markedet ind i fremtiden – overvejer, hvad der ligger bag bevægelsen. Vil disse faktorer fortsætte med at være til stede? Er der tale om grundlæggende og varige forhold eller kortvarige stemningsudslag? Hvis det sidstnævnte er tilfældet, kan det skade din portefølje at jagte fortidens afkast.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

[i] Kilde: FactSet, pr. 15/8/2019. Kvartalsmæssige nettopengestrømme for aktiebaserede investeringsforeninger, 1. kvartal - 4. kvartal 2008.

[ii] Ibid. Kvartalsmæssige nettopengestrømme for aktiebaserede investeringsforeninger, 1. kvartal - 4. kvartal 2011.

[iii] Ibid. Kvartalsmæssige nettopengestrømme for aktiebaserede investeringsforeninger, 4. kvartal 2018.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.