Investering i aktier eller obligationer

Fisher Investments Norden gennemgår nogle punkter, der er vigtige at overveje, når man skal finde frem til, om investering i aktier er det rigtige valg.


Når det handler om pensionsopsparing og investering, er spørgsmålet ofte, hvordan investeringsfordelingen skal være – ikke mindst med hensyn til valget mellem aktier og obligationer. Hvad giver størst sikkerhed? Hvad indebærer størst risiko? Hvad giver den bedste mulighed for at nå de opstillede mål, så pengene ikke slipper op, mens man er på pension?

Her kan det være meget nyttigt at finde ud af, hvad investorerne egentlig mener, når de bruger ordene "sikkerhed" og "risiko". Nogle investorer tror eksempelvis, at det er risikabelt at investere i aktier, mens det er sikkert at investere i obligationer alene ud fra størrelsen af de udsving, der er forbundet med de to typer.

Her kan investorerne imidlertid let komme til at overse den risiko for lavere samlet porteføljevækst, der gør det sværere at nå de langsigtede mål og skabe den nødvendige indtægt. Hvis man tager højde for dette forhold ved vurdering af sikkerhed og risiko, kan det – afhængigt af målene – betyde, at en større aktieandel er det rigtige, hvis man skal nå sine mål.

Hvis du har brug for vækst for at opretholde din levestandard som pensionist, kan det faktisk udgøre en større risiko for dig at lægge for meget vægt på obligationer i din portefølje. Lavere samlet vækst kan medføre, at du må skrue ned for levestandarden for ikke at løbe tør for penge. Her kan det være en mulighed at investere mere i aktier med henblik på dine fremtidige økonomiske behov.

Målene skal være afgørende for fordeling af aktiver

Vores erfaring er, at den mest afgørende faktor for at opnå succes med sine investeringer er fordelingen af aktiver: blandingen af aktier, obligationer, frie midler og andre typer aktiver i porteføljen.

Der findes ikke én fordeling, der er den rigtige for alle – de valg, man træffer, skal afspejle de langsigtede pensionsmål. Derfor er det nødvendigt først at overveje målene, inden man kigger på fordelingen af aktiver i porteføljen og beslutter, hvilke investeringstyper der er de bedst egnede i den konkrete situation. Vores erfaring viser, at investeringsmålene for de flestes vedkommende lander i en af følgende kategorier eller eventuelt en kombination af dem:

  • Bruge indtægterne til at forøge levestandarden i årene som pensionist
  • Øge formuen med henblik på arv – eventuelt til en ægtefælle, børn, børnebørn eller velgørenhed
  • Undgå formuetab – et mål, som ofte misforstås, og som meget få investorer reelt har, viser vores erfaringer

Når man skal se på fordelingen af aktiver, er det en meget vigtig forudsætning at fastlægge pensionsmålene. Det kræver som regel forskellige investeringer at nå forskellige mål.

Tidshorisont og fordeling af aktiver

Vi mener, at nogle fagfolk og virksomheder i finanssektoren vægter nogle faktorer for højt – f.eks. investorens alder og umiddelbare ønsker til risikoprofil – når de fastlægger investeringshorisonten og fordelingen af aktiver. En sådan fremgangsmåde betyder måske, at man ikke i tilstrækkelig grad tager højde for kundens særlige behov, mål og omstændigheder.

Sandheden er, at der ikke findes ét rigtigt svar eller ufejlbarlige retningslinjer for, hvordan fordelingen af aktier og obligationer skal være. Den rigtige fordeling afhænger af den enkeltes investeringsmål og tidshorisont for investeringen. Tidshorisonten, der generelt defineres som den periode, investeringen skal dække, kan være den forventede levetid for investoren eller ægtefællen eller andre, investoren skal forsørge, eller det tidsrum, arven skal vare efter investorens død.

Jo længere tidshorisonten er, desto mere sandsynligt er det, at aktier er den bedste løsning – ikke mindst hvis der er behov for vækst. Når du overvejer tidshorisonten for din investering, er det vigtigt at huske, at den gennemsnitlige levetid løbende stiger. Du lever måske længere, end du tror, og medicinske og teknologiske fremskridt har revolutioneret sundhedstilstanden og livet som ældre. Er dine investeringer fordelt sådan, at du får tilstrækkelig indkomst til at dække hele tidshorisonten for din investering? 

Inflation og fordeling af aktiver

Når inflationen stiger, falder købekraften med tiden. Det er en vigtig faktor, som investorerne skal tage højde for ved gennemgang af investeringsfordelingen.

Hvis man vælger lavtforrentede investeringsformer såsom obligationer eller lader en væsentlig del af opsparingen stå som frie midler, er det en strategi, der jævnligt ikke giver den nødvendige vækst, som kan sikre indtægterne som pensionist. Den type forsigtige strategier kan faktisk ende med at udgøre den størst tænkelige økonomiske risiko – at pengene slipper op i løbet af pensionsårene. Når det handler om investering, betyder lavere usikkerhed ikke nødvendigvis en mindre risiko for lavere samlet porteføljevækst.

Investering i aktier kan være den bedste vej at gå for at opnå den vækst, der på længere sigt er behov for for at sikre indtægterne som pensionist. Ofte kan væksten ikke blot bidrage til at udligne inflationseffekten, men også til at afbøde andre udfordringer, der måtte opstå i løbet af tilværelsen som pensionist – det kunne eksempelvis være en længere investeringshorisont end forventet eller et pludseligt opstået likviditetsbehov.

Det er langt fra risikofrit at have obligationer. De kan svinge med tiden, og de kan også miste værdi – ikke kun i teorien – og er særligt udsatte for inflationens udhulende virkning. Hvis der er perioder med vedvarende inflation, kan renterne stige, hvilket betyder et proportionalt fald i kursen og dermed værdien af obligationerne.

Hvis man har sin pensionsopsparing helt eller delvist placeret som frie midler, er der også en risiko for ikke at opnå tilstrækkelige indtægter på langt sigt. Kontant opsparing kan synes at være et sikkert valg, når man tænker på risiko, men inflationen kan med tiden udhule købekraften. Hvis inflationen fortsætter, får man brug for betydeligt flere penge målt i kroner og øre for at opretholde den samme købekraft.

Hvis man investerer tidligt nok og har tilstrækkeligt lang investeringshorisont, vil eksponering i aktier ofte være det rigtige valg, såfremt der er behov for formuevækst.

Sådan genereres pensionsindtægter og likviditet

Når du lægger budget for, hvilken indtægt du skal have som pensionist, skal du overveje, hvor stort dit forbrug er til den tid – både budgetterede udgifter (leveomkostninger, gæld, skat m.v.) og uforudsete udgifter (bl.a. uventede rejseudgifter og udgifter til familien).

Hvis du allerede har taget højde for investeringshorisonten, inflationseffekten og den mest hensigtsmæssige fordeling af aktiver ud fra dine behov, skal du stadig finde ud af, hvordan du vil opnå indtægter og likviditet som pensionist.

Du har muligvis både en pensionsopsparing og forskellige andre depoter og konti, som kan forventes at give en indtægt eller skaffe likviditet. Gennemgå nøje, hvordan disse kilder kan være med til at finansiere din pensionisttilværelse.

Udtrækning af obligationer, aktieudbytte og frie midler kan være med til at skaffe dig indtægt efter pensionering. En måske lidt overset mulighed for at generere likviditet er at sælge aktier, hvilket faktisk udgør en fleksibel mulighed, når man skal skaffe pensionslikviditet. Der tænkes her på salg af udvalgte aktier som udbytte, man selv har gjort sig fortjent til. Der er en lang række fordele ved denne fleksibilitet. Man kan fortsat blive i markedet på en måde, der hænger sammen med de langsigtede pensionsmål, og samtidig sælge udvalgte aktier for at få likviditet fra porteføljen, hvis behovet opstår. Det kan også indebære en større skattemæssig fleksibilitet at skaffe sig likviditet via investeringerne.*

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

I sidste ende afhænger spørgsmålet om, hvorvidt det er bedst at investere i aktier eller obligationer, af den enkelte investor og dennes forhold.

Fisher Investments Norden ønsker at hjælpe investorerne med at vurdere deres investeringsporteføljer og samtidig inddrage deres investeringsvalg og -strategier, så de kan nærme sig deres langsigtede økonomiske mål. Kontakt os i dag, og få mere at vide ved at tale med en af vores eksperter.

* Indholdet i dette dokument er ikke udtryk for skatterådgivning. Der henvises i stedet til revisorer og skatterådgivere.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem svinger i takt med udviklingen på de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.