Internationale beleggingskansen


Beleggen kan buitengewoon leerzaam zijn omdat nieuwe kansen en marktontwikkelingen waardevolle lessen met zich meebrengen. In sommige media worden oppervlakkige beleggingsstrategieën, zoals het volgen van een index, afgedaan als vrijwel risicoloos of als een intelligente oplossing. Uw beleggingsstrategie moet echter volledig zijn afgestemd op uw beleggingsdoelen voor de lange termijn om een goed gespreide beleggingsrekening op te bouwen.

Sommige beleggers begaan mogelijk de fout om alleen maar in hun eigen land of regio te beleggen. Natuurlijk geeft het beleggers een veilig gevoel om te beleggen in producten en bedrijven waar ze bekend mee zijn. Deze strategie lijkt misschien veilig, maar ze houdt geen rekening met een van de grootste valkuilen voor beleggers: het concentratierisico. Concentratierisico doet zich voor wanneer u te veel belegt in een enkel effect of groep effecten die op dezelfde wijze reageren, zoals aandelen in één marktsector of obligaties met dezelfde looptijd.

Door uw beleggingen te beperken tot zeer specifieke marktsegmenten, zoals uw eigen land, kan uw portefeuille gevoeliger worden voor lokale factoren, zoals de nationale politiek, valutaschommelingen en extreme weersomstandigheden; deze kunnen een enorme impact hebben op een marktsector of regio en dus extreme gevolgen voor uw portefeuille. Deze verhoogde gevoeligheid voor lokale markten kan tevens uw beleggingsmogelijkheden beperken, waardoor u misschien moeilijker uw beleggingsdoelen voor de lange termijn kunt halen.

In dit artikel zullen we de voordelen bespreken van internationaal beleggen.

De voordelen van diversificatie

Diversificatie is het proces van het combineren van effecten met verschillende kenmerken en invloeden om zo het risico van een portefeuille te verlagen. U kunt voor diversificatie zorgen door te beleggen in verschillende marktsectoren en landen, in bedrijven van verschillende omvang of door andere parameters te hanteren. Door effecten met weinig tot geen correlatie te combineren, kunt u uw portefeuillerisico gedeeltelijk verlagen, omdat deze effecten anders kunnen reageren op verschillende marktomstandigheden en -ontwikkelingen.

Indien correct toegepast, kan wereldwijde spreiding voor beleggers vele voordelen hebben. Wanneer uw portefeuille bijvoorbeeld alleen maar effecten uit Europa of uit een enkel land bevat, leidt dat niet alleen tot concentratierisico, maar worden ook potentiële beleggingskansen in andere landen en regio’s wereldwijd gemist. Internationaal beleggen biedt u een ruimer aanbod aan beleggingskeuzes, wat voor een grotere flexibiliteit in uw strategie kan zorgen. Wanneer u bijvoorbeeld zou willen beleggen in grote technologiebedrijven, dan zijn de mogelijkheden in uw eigen land mogelijk beperkt (afhankelijk van het land waar u woont). Wanneer u echter internationaal kunt beleggen, dan kunt u kiezen uit de grootste technologiereuzen ter wereld.

Europese aandelen vormen maar een klein gedeelte van de totale internationale aandelenmarkt. Als u al uw geld op de Europese beurzen zou beleggen, loopt u het risico beleggingskansen mis te lopen in de VS, China, Japan en andere delen van de wereld.

Soms denken beleggers ten onrechte dat het volstaat te beleggen in verschillende aandelen of fondsen om een adequate spreiding te verkrijgen, maar spreiding moet zorgvuldig aangepakt worden. Alleen het feit dat u uit een enkel land gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aandelen of vastrentende effecten bezit, volstaat niet om het concentratierisico afdoende uit te schakelen. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen hebben uiteenlopende beleggingsstijlen en alleen het feit dat u een gemeenschappelijk beleggingsfonds bezit betekent niet dat uw beleggingen goed gespreid zijn. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds kan bijvoorbeeld gericht zijn op kleine Europese bedrijven in de gezondheidszorg. Dit type fonds zou in meerdere effecten beleggen, maar deze effecten zouden waarschijnlijk heel erg op elkaar gelijken en grotendeels dezelfde risico's lopen.

Daarnaast kan internationaal beleggen uw beleggingsportefeuille beschermen tegen al te grote gevolgen van gebeurtenissen als:

  • Geopolitieke spanningen: regionale oorlogen of conflicten tussen twee landen kunnen een negatief effect hebben op bedrijven in deze landen en op hun aandelen.
  • Natuurrampen: vulkaanuitbarstingen, orkanen, aardbevingen of tsunami's kunnen een land totaal ontwrichten en impact hebben op bijvoorbeeld de infrastructuur en de lokale economie.
  • Nieuwe wetgeving: soms wordt er in een land nieuwe wetgeving van kracht met een negatief effect op bedrijven in hun binnenlandse markten.

Beleggen in meerdere landen en regio's kan de gevoeligheid van uw portefeuille voor al deze individuele landenrisico's verlagen. Doordachte wereldwijde spreiding kan u helpen een te hoge blootstelling aan deze risico's in een bepaald land, regio of sector te voorkomen. Deze benadering kan bescherming bieden tegen de gevolgen van een binnenlandse economische achteruitgang en tegelijkertijd kan zij portefeuilles openstellen voor internationale beleggingskansen met meer potentieel.

Wisselend leiderschap

Geen enkel activum, sector, regio of land presteert voortdurend beter dan alle andere. Als dat het geval zou zijn, zou elke belegger weten in welke landen hij moest beleggen Het tegendeel is waar: van jaar tot jaar kan variëren wie de top aanvoert. Het kan best zijn dat uw eigen land in een bepaald jaar beter presteert dan andere landen, maar het is goed mogelijk dat die andere landen het jaar daarna beter presteren dan uw land.

Bij Fisher Investments Nederland zijn we van mening dat wereldwijd beleggen en de spreiding van uw portefeuille over verschillende landen, sectoren en nog veel meer, een van de beste manieren is om uw kansen te vergroten en het risico te verlagen. Wij vinden dat uw beleggingsportefeuille zo zou moeten zijn gestructureerd dat u een ruime internationale spreiding hebt waardoor het concentratierisico van uw portefeuille en het landspecifieke risico worden beperkt. Geen enkel land, sector of stijl is het meest geschikt om de hele tijd in te beleggen, maar met een wereldwijd gespreide portefeuille stijgen uw kansen om in een bepaald jaar te profiteren van de best presterende regio’s en kunt u voorkomen dat slechts in een enkel land wordt belegd dat in een bepaald jaar een ondermaats rendement oplevert.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland is van mening dat wereldwijde spreiding voor beleggers een belangrijke overweging is. Wij zetten ons dan ook in om de benodigde voorlichting en documentatie aan te bieden om beleggers te helpen de potentiële voordelen hiervan te ontdekken. Bent u een belegger met EUR 350.000 of meer aan belegbare activa? Dan kan onze moedermaatschappij Fisher Investments Europe mogelijk uw huidige portefeuille evalueren om na te gaan of dit voor uw financiële doelen de meest geschikte strategie is. We kunnen u vervolgens een assetallocatie op maat voorstellen om u te helpen bij de opbouw van een wereldwijde portefeuille die overeenstemt met uw behoeften en doelen.

Voor meer informatie over Fisher Investments Nederland en onze benadering van internationaal beleggen kunt u contact met ons opnemen of een van onze vele informatieve beleggingsgidsen downloaden

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.