Focus-Business magazine A Top Mittelstand Employer

Een middelgrote werkgever uit de topklasse

In 2020 riep het tijdschrift Focus-Business op basis van gegevens van Kununu, een internetplatform voor de beoordeling van werkgevers, Grüner Fisher Investments uit tot "Top Arbeitgeber Mittelstand"*. "We zijn bijzonder trots op onze vierde plaats in de financiële sector. Er zijn in totaal 4.000 ondernemingen erkend", verklaarde een vertegenwoordiger van het bedrijf.

Meer informatie over Grüner Fisher Investments vindt u op: https://www.gruener-fisher.de/startseite.html.

* Het begrip Mittelstand wordt in Duitsland en Oostenrijk iets ruimer geïnterpreteerd dan wat wij interpreteren als "middenstand", en betekent soms MKB (Nederland) of KMO's (België, EU). Het wordt vaak geassocieerd met succesvolle bedrijven die economische schommelingen kunnen doorstaan

Meer dan 950.000 ondernemingen en meer dan vier miljoen werknemerformulieren zijn door Kununu, een internetplatform, geanalyseerd. Er werd nagegaan welke middelgrote Duitse werkgevers de beste zijn. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de website https://www.kununu.com/de/gruener-fisher-investments.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons