Fisher Investments Europe Limited
Fortrolighedspolitik
7. Januar 2019

1. Generelt

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Fisher Investments Europe Limited bruger information om personer (“enkeltpersoner”). Det omfatter:

 • kommende kunder, kunder og deres repræsentanter;
 • websitebrugere;
 • forretningskontakter, der arbejder med leverandører og
 • enkeltpersoner, som accepterer at deltage i markedsanalyse.

Fisher Investments Europe Limited og dets afdelinger driver virksomhed under forskellige navne i forskellige lande herunder Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden og Fisher Investments UK (her samlet benævnt “Fisher Investments Europe”). For mere information om Fisher Investments Europes afdelingsnavne og registreringer nederst på Fisher Investments Europes website.

Fisher Investments Europe behandler personlige oplysninger omhyggeligt og anvender kun information, som kan identificere enkeltpersoner (“persondata”) i overensstemmelse med denne politik. Denne politik gælder alle Fisher Investments Europes websteder og interaktioner.

Enkeltpersoner kan kontakte Fisher Investments Europe vedrørende nærværende politik som følger:

Fisher Investments Europe Limited
Attention: Head of Compliance
2nd Floor, 6-10 Whitfield Street
London W1T 2RE
United Kingdom
privacy@fisherinvestments.co.uk
+44 0800 144 4731

Enkeltpersoner kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige for Fisher Investments Europe og moderselskabet Fisher Investments her:

Frank Nies, Data Protection Officer
Fisher Investments
5525 NW Fisher Creek Drive
Camas, Washington 98607
United States
f.nies@fi.com
+1 650 851 3334

2. Hvilke persondata Fisher Investments Europe anvender

Fisher Investments Europe anvender følgende persondata for følgende kategorier af enkeltpersoner:

Kommende kunder, kunder og deres repræsentanter;

 • Fisher Investments Europe anvender navn, adresse og e-mailadresse på enkeltpersoner fra tredjepartsleverandører for at tilbyde dem Fisher Investments Europes informations­materiale. Disse persondata kan stamme fra offentlige kilder og/eller leverandørers private databaser.
 • Fisher Investments Europe anvender navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kategori for enkeltpersoner, som leverer denne information på det tidspunkt, hvor de beder om Fisher Investments Europes informationsmateriale, og på det tidspunkt hvor de udtrykker interesse i de services, der tilbydes af Fisher Investments Europe.
 • Når enkeltpersoner beder Fisher Investments Europe udarbejde egnethedsvurdering og investeringsstrategianbefalinger og/eller antager Fisher Investments Europe som diskretionær investeringsforvaltninger, anvender Fisher Investments Europe persondata direkte modtaget fra enkeltpersoner herunder:
  • Information fra den fortrolige kundeprofil;
  • Information fra den fortrolige kundeaftale, kontoudtog, kontooprettelsesaftaler for Fisher Investments Europe og/eller depotbank og yderligere anvisninger eller fuldmagts­formularer angående Fisher Investments Europes diskretionære investeringsforvaltnings­service;
  • Information givet til agent- og medarbejderrepræsentanter for Fisher Investments Europe (personligt og telefonisk) herunder information, som Fisher Investments Europe løbende kan bede om for at hjælpe med at levere services til den enkelte.
 • Med henblik på at udføre en egnethedsvurdering og udarbejde en anbefalet investeringsstrategi for enkeltpersoner samt foretage løbende egnethedsvurderinger for kunderne anvender Fisher Investments Europe information, der leveres af enkeltpersoner om deres psykiske og fysiske helbred (“helbredsdata”), herunder også udførelsen af en beskyttet vurdering af den enkeltes forventede levetid og påvirkning af investeringshorisonten for den enkeltes aktiver.
 • Fisher Investments Europe er forpligtet til ifølge den britiske lov om hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og pengeoverførsel, EU-direktiv 2015/849 pr. 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme (“AML-direktivet”), lokal lovgivning til implementering af AML-direktivet og øvrige love og bestemmelser om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge (samlet “AML-lovgivning”) at foretage identitetskontrol, sanktionskontrol og forebyggende foranstaltnin­ger mod hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Således anvender Fisher Investments Europe Limited navn, fødselsdag og adresse fra enkeltpersoner, som ønsker at blive kunde hos Fisher Investments Europe, til at kontrollere forebyggende foranstaltninger for hvidvask af penge med hjælp af services fra tredjepartsleverandør, som kan afsløre information om tidligere domme eller lovovertrædelser.
 • Fisher Investments Europe skal ifølge reglerne fra det britiske finanstilsyn (“FCA”) og EU-direktivet om markeder for finansielle instrumenter 2014/65/EU (“MiFID II”) optage telefonsamtaler vedrørende aktiviteter i finansielle instrumenter. Således optages der visse telefonsamtaler mellem den enkelte og Fisher Investments Europe samt mellem kunden og vedkommendes investeringsrådgiver hos Fisher Investments Europe.

Websitebrugere ;

 • Fisher Investments Europe kan indrykke annoncer på websteder eller i e-mails enten direkte via udgiveren eller via en tredjepart. Som følge af enkeltpersoners interaktion med reklameindhold indsamler annoncefirmaer enkeltpersoners domænetype, IP-adresse og clickstreamdata.
 • Fisher Investments Europes websites anvender cookies og anden online sporingsteknologi, som indsamler information om internet-browsingvaner og -historik (samlet benævnt “cookies” i denne politik). Du kan få mere information i vores cookiepolitik nedenfor i sektion 9.

Forretningskontakter hos serviceudbydere og leverandører:

 • I sit samarbejde med serviceudbydere og leverandører modtager Fisher Investments Europe information om forretningskontakter, herunder navn, titel, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mailadresser.

Enkeltpersoner som accepterer at deltage i markedsanalyse:

 • Når enkeltpersoner accepterer at deltage i markedsanalyser, anvender Fisher Investments Europe information om enkeltpersoners marketing-, investerings- og servicepræferencer. Disse data afgives direkte af enkeltpersoner til Fisher Investments Europe eller en tredjepartsleverandør, der antages af Fisher Investments Europe til at foretage en sådan markedsanalyse.

3. Fisher Investments Europes brug af persondata

Fisher Investments Europe kan anvende persondata til følgende formål og på det retlige grundlag, som fremgår af tabellen herunder.

Formål med Fisher Investments Europes brug af persondata

Det retlige grundlag, som Fisher Investments Europe gør gældende

For at vurdere egnethed og udformning af investeringsstrategiens anbefalinger

Heri indgår at yde økonomisk analyse.

Fisher Investments Europe kan gøre brug af persondata til dette formål, idet det er nødvendigt for at indgå en aftale, som den enkelte er part i eller for at træffe foranstaltninger på vegne af den enkelte inden indgåelse af en aftale.

Fisher Investments Europe kan også gøre brug af helbredsoplysninger til det formål, for så vidt den enkelte har givet sit samtykke

For at yde diskretionær investeringsforvaltningsservice

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, fordi det er nødvendigt med et aftalegrundlag, som den enkelte er part i.

For at verificere identitet

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, hvis det kræves for at opfylde AML-lovgivning.

For at gennemføre sanktioner og udføre kontrol med hvidvaskning af penge

Fisher Investments Europe anvender navn, fødsels­dato og adresse for at undersøge sanktioner og screene for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som kan afsløre data vedrørende tidligere straffe eller lovovertrædelser.

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, hvis det kræves for at opfylde AML-lovgivning.

Med henblik på at tilbyde tredjepartsprodukter eller -services kan Fisher Investments Europe bruge persondata til det formål Med henblik på at tilbyde tredjepartsprodukter eller -services kan Fisher Investments Europe bruge persondata til det formål, idet det er nødvendigt for at udforme en aftale, som den enkelte er part i, eller for at træffe foranstaltninger på anmodning af den enkelte inden indgåelse af en aftale.

For at optage telefonsamtaler

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, hvis det kræves for at opfylde FCA-regler og MiFID II-krav.

For at foretage direkte markedsføring

Det indebærer at sende post og e-mails til enkeltpersoner på lister, der lånes af tredjepartsleverandører. Det omfatter opfølgning og at sende reklamemateriale pr. e-mail, telefon eller post til enkeltpersoner, som har bedt om informationsmateriale og løbende  materiale om økonomiske forhold og Fisher Investments Europes investeringsforvalt­ningsservice.

 

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til markedsføring til enkeltpersoner på lister, for så vidt vedkommende har givet sit samtykke hertil.

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til markedsføring i forhold til enkeltpersoner, som har bedt om informationsmateriale og løbende orientering fra Fisher Investments Europe, for så vidt vedkommende har givet sit samtykke hertil.

Endvidere kan Fisher Investments Europe anvende persondata til markedsføring i forhold til enkelt­personer, som tidligere har bedt om informations­materiale fra Fisher Investments Europe, fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse at markedsføre sin virksomhed overfor interes­serede enkeltpersoner.

For at optimere markedsføring

Det omfatter analyse af besøg på Fisher Investments Europes website og antal click-throughs på siderne for at bede om informationsmateriale. Det omfatter også brugen af cookies til at vise Fisher Invest­ments Europes online annoncer til enkeltpersoner, som kan forventes at være interesserede.

Fisher Investments Europe hverken indsamler eller modtager persondata, herunder IP-adresser med sine cookies. Fisher Investments Europe kan gøre brug af cookies til det formål, for så vidt vedkom­mende har givet sit samtykke.

For at foretage markedsanalyse

Det omfatter at foretage markedsanalyse og bede enkeltpersoner om deres markedsførings-, investe­rings- og servicepræferencer.

Fisher Investments Europe kan også gøre brug af persondata til det formål, for så vidt vedkommende har givet sit samtykke.

For at registrere oplysninger

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål for at overholde FCA-regler, MiFID II-krav og lokal lovgivning, der implementerer MiFID II, øvrige gældende love og bestemmelser om finansielle services, persondata­forordningen (“GDPR”) og lokal lovgivning vedrørende GDPR, AML og øvrige love og bestemmelser  (“gældende lov”).

Endvidere kan Fisher Investments Europe bruge persondata til det formål ud over den lovbestemte opbevaringsperiode, fordi Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at beholde data så længe, loven foreskriver, således at Fisher Investments Europe kan forsvare og gøre sin retlige interesse gældende.

For at dele data med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder

Det indebærer at dele information med FCA og lokale finansielle tilsynsmyndigheder, Information Commissioner’s Office (“ICO”) i England og lokale databeskyttelsesmyndigheder, den britiske ’Financial Ombudsman Service’ og lokale klagenævn og/eller EU's klagenetværk for finansielle tjeneste­ydelser (“FIN-NET”), det britiske ’Financial Intelligence Unit’ og lokale organer, der bekæmper hvidvaskning af penge, samt øvrige relevante lovgivningsmæssige og retshåndhævende myndigheder som påkrævet.

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, hvis det kræves for at opfylde gældende lovgivning.

For at opfylde Fisher Investments Europes forpligtelser ifølge gældende bestemmelser og lovgivning

Det indebærer en gennemgang af persondata, for at Fisher Investments Europe kan opfyldelse deres forretningsforpligtelser herunder overvågning af rådgiv­ningsprocessen, supervision af deres repræsentanter og i henhold til samtykke.

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, hvis det kræves for at opfylde gældende lovgivning.

For at dele data med domstole og tribunaler

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål som følge af Fisher Investments Europes legitime interesse i at håndhæve og forsvare sin juridiske ret.

For at træne internt personale

 

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, som følge af Fisher Invest­ments Europes legitime interesse i at træne sine medarbejdere med henblik på at levere den bedst mulige service.

 

For at kontakte serviceudbydere og leverandører

Det omfatter kontakt til forretningskontakter hos serviceudbydere og leverandører ved hjælp af deres forretningskontaktoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål som følge af dets legitime interesse i at kontakte dets serviceudbydere og leverandører.

For at forhindre enkeltpersoner i at blive kontaktet

 

Fisher Investments Europe kan anvende person­data til dette formål, fordi det er i Fisher Investments Europes legitime interesse at undlade at kontakte enkeltpersoner, som har bedt om ikke at blive kontaktet, eller som, Fisher Investments Europe mener, ikke bør kontaktes.

 

 

For så vidt Fisher Investments Europe har gjort sin ‘legitime interesse’ gældende som juridisk grundlag for et bestemt formål, har de foretaget en ‘afbalancering’ for at sikre sig, at der tages hensyn til enkeltpersoners rettigheder og interesser ved brug af vedkommendes persondata. Yderligere information om denne afbalancering fås ved at kontakte Fisher Investments Europes databeskyttelsesansvarlige.

Hvis enkeltpersoner ikke afgiver persondata

For så vidt at Fisher Investments Europe har brug for at indsamle persondata for at opfylde en retlig forpligtelse eller ifølge aftalevilkår, som Fisher Investments Europe indgår med en enkeltperson eller på anmodning fra en enkeltperson inden indgåelse af en aftale, og såfremt vedkommende ikke afgiver disse data, kan Fisher Investments Europe måske ikke levere sine services og vil måske være nødt til at annullere aftalen. Hvis en enkeltperson tilsvarende ikke giver samtykke til at afgive helbredsdata med ovenstående formål, kan Fisher Investments Europe måske ikke levere sine services og vil måske være nødt til at annullere aftalen. Fisher Investments Europe orienterer den enkelte, hvis det er tilfældet på tidspunktet. Hvis en enkeltperson, som beder om informationsmateriale og løbende indsigt, ikke giver samtykke til at modtager dette, kan Fisher Investments Europe ikke levere materiale og indsigt.

4. ‘Specielle persondata’ og data om straffede personer

“Specielle persondata” indeholder data om racemæssig og etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske holdninger eller fagforeningsmedlemskab. Det omfatter genetiske data, biometriske data med henblik på unik identifikation af den enkelte, data om sundhed eller data vedrørende den enkeltes sexliv eller seksuelle orientering.

Som nævnt ovenfor indsamler og bruger Fisher Investments Europe sundhedsdata med henblik på at vurdere egnethed med den enkeltes samtykke. Endvidere gør Fisher Investments Europe sanktioner og kontrol gældende for hvidvaskning af penge med henblik på at opfylde AML-lovgivning, som kan afsløre data om straffede personer eller lovovertrædelser. Indsamling eller brug af andre typer specielle persondata sker kun med samtykke fra den enkelte person.

5. Fisher Investments Europes deling af persondata

Hvem deler Fisher Investments Europe data med?

Fisher Investments Europe vil ikke sælge eller udleje enkeltpersoners persondata til tredjepart.

For så vidt angår formål nævnt i sektion 3 ovenfor, kan Fisher Investments Europe dele persondata med:

 • Fisher Asset Management, LLC, med handelsnavnet “Fisher Investments”, som er Fisher Investments Europes moderselskab. Fisher Investments fungerer som serviceudbyder af markedsføring, HR, finans, IT og juridisk support og fungerer som underforvalter for Fisher Investments Europe. I denne kapacitet er al data indsamlet af Fisher Investments Europe  tilgængeligt for Fisher Investments. Fisher Investments er hjemmehørende i USA. Således har Fisher Investments Europe truffet sikkerhedsforanstaltninger i form af standardkontrakter med Fisher Investments som beskrevet herunder.
 • Fisher Investments Europes autorisede leverandører, serviceudbydere, agenter og repræsentanter. Disse organisationer er følgende:
  • Tilknyttede agenter for Fisher Investments Europe, som fremmer investering­sforvaltningsservices fra Fisher Investments Europe, og omfattet af MiFID II, FCA-regler og relevante regler for lokale finansielle services (samlet benævnt “lovgivning om finansielle services”). Ifølge lovgivning om finansielle services kan tilknyttede agenter kun yde denne service til Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europes tilknyttede agenter er aktuelt placeret i Danmark, Frankrig, Italien, Holland, Spanien, Sverige og Storbritannien og har kontakt til enkeltpersoner i disse lande samt Belgien og Norge. Tilknyttede agenter er registrerede i forhold til lovgivning om finansielle services i lande, hvor de har kontakt med enkeltpersoner på vegne af Fisher Investments Europe.
  • Depotbanker og banker for enkeltpersoners aktiver, der forvaltes af Fisher Investments Europe, samt depotbanker, mæglere og handlere, der udfører vores handelsordrer for individuelle kunder hos Fisher Investments Europe. Depotbanker og banker for enkeltpersoners aktiver, har endvidere et direkte kontraktmæssigt forhold med de enkeltpersoner, hvis aktiver de har indestående. Disse depotbanker og banker er generelt hjemmehørende i EØS (“EØS”), sædvanligvis i det land, hvor vedkommende enkeltperson er hjemmehørende og er omfattet af gældende lovgivning om finansielle services. Hvis en enkeltperson beder om en konto, som er indestående hos en depotbank, der er hjemmehørende i USA, vil Fisher Investments Europe kun overføre persondata i forbindelse med kontoen med vedkommende enkeltpersons samtykke.
  • Udbydere af investeringsrelaterede forsikringsprodukter i Frankrig, Luxembourg og øvrige EØS-lande, som omfattes af gældende lov om forsikrings- og/eller finansydelser.
  • Regulatory DataCorp, Inc. (“RDC”), som gør sanktioner og forebyggende foranstalt­ninger for hvidvaskning af penge gældende på vegne af Fisher Investments Europe, som beskrevet ovenfor i afsnit 3. RDC er hjemmehørende i USA. Således har Fisher Investments Europe truffet sikkerhedsforanstaltninger i form af standardkontrakter med RDC som beskrevet herunder.
  • Direkte markedsføringsagenter og serviceudbydere herunder virksomheder, som hoster websites, der indsamler persondata på vegne af Fisher Investments Europe fra enkeltpersoner med interesse i Fisher Investments Europes informationsmateriale, firmaer der foretager opfølgende telefonsamtaler med enkeltpersoner, som har udtrykt interesse for Fisher Investments Europes informationsmateriale, servicefirmaer, der sørger for, at maillister er korrekte, og servicefirmaer, der sørger for at sende e-mails til enkeltpersoner på vegne af Fisher Investments Europe. Disse agenter og serviceudbydere kan være hjemmehørende enten i eller uden for EØS; Fisher Investments Europe har truffet sikkerhedsforanstaltninger i form af standardkontrakter med dem, der er uden for EØS som beskrevet herunder.
  • Udbydere af informationsteknologi herunder af internet firewall- og malware-analyseprodukter. Disse udbydere befinder sig generelt i USA. Således vil Fisher Investments Europe sørge for, at disse udbydere anvender foranstaltninger i form af standardkontraktbestemmelser som beskrevet ovenfor eller at de er Privacy Shield-certificerede.
  • Udbydere af ekstern professionel rådgivning såsom advokater og revisorer.
 • Tilsynsmyndigheder (herunder relevante finanstilsyn eller datatilsyn) og lovhåndhævende myndigheder som beskrevet ovenfor i afsnit 3.
 • Hvis Fisher Investments Europe sælger, overfører eller samler sine forretningsaktiviteter helt eller delvist eller forsøger at gøre det, kan tredjepart modtage persondata.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er der truffet for data, der føres uden for EØS?

Hvis data overføres til Fisher Investments, overføres enkeltpersoners data til USA, hvor lovgivningen ikke yder samme databeskyttelse som i det land, hvor enkeltpersonen oprindeligt afgav sine data. Fisher Investments Europe foretager således overførsel ifølge EU's standardkontrakter (“standardkontraktbestemmelser”). Europa-Kommissionen har besluttet, at standardkontrakter yder tilstrækkelig sikring af enkeltpersoners privatliv og grundlæggende rettigheder og frihed herunder muligheden for at gøre deres rettigheder gældende. Du kan læse mere om EU's standard­kontraktbestemmelser på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Som beskrevet ovenfor kan visse tredjepartsleverandører, som behandler persondata på vegne af Fisher Investments Europe, befinde sig i lande uden for EØS, som ikke ifølge Europa-Kommissionen yder tilstrækkelig databeskyttelse. I disse tilfælde har Fisher Investments Europe truffet foranstaltninger med henblik på tilstrækkelig sikring af enkeltpersoners persondata  ved indgåelse af standardkontrakter med tredjepart­sleverandører eller ved at sikre, at tredjepartsleverandører er certificeret i henhold til EU-US ’Privacy Shield’. Du bedes kontakte Fisher Investments Europe (se kontaktoplysninger i afsnit 1 ovenfor), hvis du har spørgsmål vedrørende disse foranstaltninger om beskyttelse af persondata ved overførsel til andre lande end EØS (herunder hvordan man får en kopi af eller information om disse foranstaltninger).

6. Samtykke

Ifølge gældende databeskyttelseslovgivning kan enkeltpersoner, som giver Fisher Investments Europe samtykke til brug af vedkommendes persondata, løbende kontakte Fisher Investments Europe for at meddele, at de vil trække deres samtykke tilbage, og at de ikke ønsker deres persondata anvendt til dette formål. Enkeltpersoner kan gøre dette ved at kontakte Fisher Investments Europe ifølge oplysningerne i afsnit 1 ovenfor.

I den forbindelse skal man gøre følgende:

 • sørge for at oplyse fulde navn og adresse og/eller e-mailadresse præcist som oplyst i formularen, der oprindeligt blev afleveret til Fisher Investments Europe, for at undgå eventuel forveksling med en anden person og
 • sikre at formålet med samtykke, der trækkes tilbage, oplyses specifikt. Den anvendelse, som Fisher Investments Europe gør brug af samtykke til, fremgår af afsnit 3 ovenfor.

Enkeltpersoner kan afmelde sig fra direkte markedsføring via Fisher Investments Europes online formular på https://www.fisherinvestments.com/da-dk/unsubscribe.

7. Den enkeltes rettigheder

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov kan enkeltpersoner gøre deres rettigheder gældende vedrørende de persondata, som Fisher Investments Europe har om vedkommende.

Den enkeltes rettigheder ifølge gældende lov kan omfatte adgang til de persondata, som Fisher Investments Europe behandler om vedkommende, retten til at få persondata rettet eller slettet, retten til at begrænse behandlingen af den enkeltes persondata samt retten til dataportabilitet. For så vidt at Investments Europe har indhentet den enkeltes samtykke til behandling af persondata, har den enkelte ret til løbende at trække sit samtykke tilbage. Det påvirker ikke gyldigheden af behandlingen, som sker på grundlag af samtykke før en tilbagetrækning. Enkeltpersonen har også ret til løbende at gøre indsigelse hvad angår behandlingen af persondata, der baseres på Fisher Investments Europes legitime interesser. For så vidt Fisher Investments Europe behandler persondata med henblik på direkte markedsføring, har den enkelte ret til løbende at gøre indsigelse gældende vedrørende denne behandling herunder vedrørende profileringsformål, for så vidt det vedrører direkte markedsføring. Hvis en enkeltperson gør indsigelse vedrørende behandling med henblik på direkte markedsføring, behandler Fisher Investments Europe ikke længere enkeltpersonens persondata til dette formål.

For at gøre deres rettigheder gældende skal enkeltpersoner kontakte Fisher Investments Europe ifølge oplysningerne i afsnit 1 ovenfor. I hvert tilfælde skal man som enkeltperson sørge for at oplyse fulde navn og adresse og/eller e-mailadresse præcist som oplyst i formularen, der oprindeligt blev afleveret til Fisher Investments Europe for at undgå eventuel forveksling med en anden person. Hvis man som enkeltperson ikke er tilfreds med den måde, som Fisher Investments Europe håndterer anmodningen på, kan vedkommende klage til tilsynsmyndighederne i sit hjemland.

8. Sikkerhed

For Fisher Investments Europe er sikker behandling af persondata i højsædet. For at forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse har Fisher Investments Europe truffet passende fysiske, elektroniske og administrative foranstaltninger for at sikre indsamlede persondata. Fisher Investments Europe anvender kryptering ved indsamling eller overførsel af følsomme data.

9. Cookies

Klik her for yderligere information omkring cookies og hvordan du kan håndtere dem.

En cookie er en lille tekstfil med identifikationsmærke, der oprettes og downloades på brugerens computer (eller en anden enhed), når vedkommende besøger websites, der bruger cookies. Cookies gør websiden i stand til blandt andet at gemme og hente information om brugerens online aktivitet, browsingvaner eller brugerens computer (eller anden enhed) og afhængigt af den information, der modtages og måden, som brugeren anvender computeren (eller en anden enhed) på, kan informationen anvendes til at genkende brugeren. 

Cookies kategoriseres efter, hvem der gemmer dem:

 • Førstepartscookies: Disse cookies downloades på brugerens computer (eller en anden enhed) fra en computer eller et domæne, der administreres af udgiveren, hvis service brugeren ønsker.
 • Tredjepartscookies: Disse cookies downloades til brugerens computere (eller en anden enhed) fra en server eller et domæne, som ikke administreres af udgiveren af webstedet, men af en anden enhed, som kan lede efter data, der indsamles med cookies.

Cookies kan endvidere kategoriseres efter varighed:

 • Sessionscookies: Disse cookies har til hensigt at indsamle og gemme data, mens brugeren tilgår et websted. De anvendes ofte til at gemme information, så længe et websted besøges (fx hvilken konto brugeren er logget på med). Når brugeren forlader webstedet, slettes sessionscookien.
 • Permanente cookies: Disse cookies gemmer data på brugerens computer (eller en anden enhed) i den periode, som fremgår af cookie-filen, hvilket bestemmes af enheden, der kontrollerer denne cookie, og kan vare fra et par minutter til flere år, eller til brugeren manuelt sletter dem.

Endelig kan cookies kategoriseres efter funktion. Fisher Investments Europe anvender følgende typer første- og tredjepartscookies:

1. Funktionscookies

Fisher Investments Europe anvender funktionscookies til at følge med i, om brugeren har givet samtykke eller ej til, at andre typer cookies gemmes på vedkommendes computer (eller en anden enhed), og hvis brugeren har givet sit samtykke, noteres det hvornår samtykke er modtaget. Funktionscookies indeholder ikke persondata.  Aktivering af funktionscookies kan være nødvendigt for adgang til alt indhold på webstedet.

2. Personlige cookies

Personlige cookies gør webstedet i stand til at huske information, der ændrer sidens udseende eller adfærd såsom valgt sprog til visning af siden.

3. Analysecookies

Analysecookies kan analysere webstedsstatistik, og hvordan brugere browser på Fisher Investments Europes websteder, og giver Fisher Investments Europe mulighed for at måle antallet af besøgende på webstedet samt måle og analysere brugernes interaktion med webstedet. Denne information anvendes til at forbedre Fisher Investments Europes websteder og de produkter eller services, der tilbydes.

4. Adfærdscookies

Fisher Investments Europe annoncerer på forskellige websites ved hjælp af tredjepartsvirksomheder. Hvis en bruger besøger Fisher Investments Europes website eller klikker på en annonce fra Fisher Investments Europe, gemmes der adfærdscookies på brugerens computer (eller en anden enhed). Adfærdscookies giver Fisher Investments Europe mulighed for at administrere og optimere den digitale markedsføring (fx bannerannoncer, sider med informationsmateriale, e-mailkampagner, osv.). Adfærdscookies kan anvendes til at lave en brugerprofil og give brugere indhold, der er mere relevant for deres interesser. De tilpasser reklamer og indhold, som brugeren ser på websteder baseret på deres browsingadfærd, herunder hvordan brugere navigerer på Fisher Investments Europes website og andre websites, som brugeren besøger, samt brugernes interaktion med online annoncer.

Fisher Investments Europe anvender tredjeparts-, personaliserings-, analyse- og adfærdscookieservices fra nedenstående firmaer, og disse firmaer kan have adgang til information, der indsamles med cookies. Yderligere information omkring disse cookies kan findes her.

 • Adform
 • Adobe Analytics
 • Adobe Marketing Cloud ID Service
 • DoubleClick Floodlight
 • Facebook Pixel
 • Google AdWords
 • Google Universal Analytics
 • LinkedIn
 • Pingdom
 • Taboola
 • Selligent
 • Tealium

10. Administration af cookies

Brugeren kan selv administrere sine cookiepræferencer for Fisher Investments Europes websites ved hjælp af Fisher Investments Europes online cookiepræferenceværktøj på her.

Nogle browsere har en såkaldt “Do Not Track”-funktion, hvorved brugeren kan sende et signal tilbage til den website, som de besøger, om at brugeren ikke ønsker at blive sporet. Fisher Investments Europes websites reagerer ikke nødvendigvis på den form for signaler.

11. Hvor længe Fisher Investments Europe beholder data

Information om enkeltpersoner, som er kunder hos Fisher Investments Europe (omfatter den enkelte, som har modtaget investeringsstrategianbefaling eller antaget Fisher Investments Europe som diskretionær investeringsforvalter), opbevares så længe kundeforholdet varer plus yderligere ti år, således at Fisher Investments Europe kan opfylde registreringskrav i henhold til den relevante lov om finansielle services samt for at kunne forsvare eller gøre sine juridiske rettigheder gældende. Dog opbevares information om pensionsoverførsel for evigt ifølge gældende lov om finansielle services. Information vedrørende identitetskontrol, sanktionskontrol og forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge opbevares så længe kundeforholdet varer plus fem år, således at Fisher Investments Europe kan opfylde registreringskrav i henhold til den relevante AML-lov. Optagelse af telefonsamtaler opbevares i en periode på fem år, således at Fisher Investments Europe kan opfylde registreringskrav ifølge gældende lov om finansielle services. Information om enkeltpersoner opbevares i en periode på fem år fra datoen, hvor den enkelte har givet sit samtykke til direkte markedsføring, eller til vedkommende beder om sletning af sine oplysninger. Men hvis en enkeltperson giver samtykke til, at vedkommendes information kan beholdes af virksomheden med henblik på at modtage løbende information og orientering (abonnement) fra virksomheden, bliver vedkommendes information gemt, til vedkommende framelder sig, medmindre vedkommende ikke løbende har fået mulighed for at framelde sig.- i så fald gemmes information i fem år efter samtykketidspunktet. I visse tilfælde kan den generelle opbevaringsperiode forlænges med op til ti år for visse enkeltpersoner, som er længere fremme i deres dialog med Fisher Investments Europe, eller som har regelmæssig interaktion eller møde med Fisher Investments Europe om investeringsforvaltningsservices, medmindre vedkommende beder om førtidig sletning af sin information. Information, der indsamles med henblik på markedsanalyse, beholdes i op til to år efter analysen, medmindre vedkommende beder om førtidig sletning af sin information. Kontaktinformation for leverandører/serviceudbydere og kontaktinformation på enkeltpersoner via lister (navn, adresse, e-mail-adresse og/eller telefonnummer) gemmes for evigt.

12.Spørgsmål og klager

Hvis man som enkeltperson har spørgsmål til eller klager over Fisher Investments Europes databeskyttelsespraksis, beder Fisher Investments Europe enkeltpersoner om at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor. Som enkeltperson har man endvidere ret til at klage hos Datatilsynet, hvis der er mistanke om, at Fisher Investments Europe har overtrådt databeskyttelsesreglerne. Der kan specifikt klages til Datatilsynet i det land, hvor man som enkeltperson normalt lever, normalt arbejder eller det land, hvor man som enkeltperson mener, at overtrædelsen er sket.

13. Ændring af privatlivs- og cookiepolitik

Fisher Investments Europe kan løbende anvende persondata til et nyt og uventet formål, der ikke tidligere er oplyst i nærværende, for så vidt at det tillades ifølge gældende lov. Hvis vores praksis for persondata ændrer sig i fremtiden, vil Fisher Investments Europe offentliggøre ændringen her: https://www.fisherinvestments.com/da-dk/fortrolighedspolitik og orientere enkeltpersoner om ændringen samt give dem mulighed for at framelde sig eller for ikke længere være omfattet af den ændrede anvendelse.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.