Lovgivningsmæssige oplysninger

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Fisher Investments Norden mødes med kvalificerede privatkunder, som ønsker mere information om diskretionær investeringsforvaltning fra Fisher Investments Europe Limited.

Fisher Investments Europe Limiteds tilbyder diskretionær investeringsforvaltning samt løbende investeringsrådgivning med en personlig udpeget investeringskonsulent med base i Storbritannien.

Den beskyttelse, som følger med de engelske regler samt garantiordningen (FSCS), gælder for aktiviteter udført af Fisher Investments Europe og enhver anden britisk serviceudbyder. Dog gælder denne beskyttelse ikke for tjenester, som leveres af Fisher Investments Norden (udover hvad der følger af investorgarantiordningen), Fisher Investments eller andre udenfor Storbritannien. Aktiver som tilhører kunder i Danmark opbevares generelt hos en depotbank i Danmark. For den aktuelle garantiordning gælder en begrænsning for gyldige krav vedrørende investeringer på £ 50.000 pr. person. Der er yderligere information om FSCS online på www.fscs.org.uk. I det omfang aktiver investeres i fonde eller ETF'er, som ikke er britiske, gælder beskyttelsen ikke.

Nærværende dokument indeholder Fisher Investments Nordens og Fisher Investments Europe Limiteds generelle holdning og bør ikke opfattes som personlig investerings- eller skatterådgivning eller som en fremstilling af kunderesultater. Der gives ikke nogen garanti for, at Fisher Investments Norden eller Fisher Investments Europe Limited fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i nærværende, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Det er kun vejledende. Aktuelle og fremtidige markedsforhold kan ændre sig markant i forhold til nærværende oplysninger. Der gives heller ikke nogen garanti for estimaters rigtighed i dette sammendrag.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Ikke alle tidligere estimater er eller fremtidige estimater vil være lige så præcise som andre. Vi garanterer ikke, at investeringsafkastet fra en given strategi eller allokering er bedre end afkastet fra en anden strategi eller allokering.

Nærværende dokument er godkendt og kommunikeret af Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Storbritannien

Fri telefon: 800 1444 731
Fax: 800 1444 729

Fisher Investments Norden
Telfon: 8025 0554
Fax: 7014 1989
E-mail: info@fisherinvestments.dk

MiFID II

Top 5 - mæglere og eksekveringsresultater
(data for kalenderåret 2018)

Herunder følger en oversigt over de fem største mæglere målt på deres eksekverede handler sidste år for kunder hos Fisher Investments Europe. Vi udleverer disse oplysninger årligt ifølge bestemmelserne i MiFID II.

*Gns. eksekveringsresultat: alle handler for hver godkendt mægler måles ifølge tre benchmarks:

  • Handelsdato primo
  • VWAP (Volume Weighted Average Price)
  • Handelsdato ultimo

Forskellen mellem gennemsnitskurser og benchmarks udtrykkes i procent (forskellen divideret med handelsværdien) og beregnes med et vægtet gennemsnit i procent, som udtrykker forskellen på tværs af tre benchmarks for hver mægler. Alle 19 godkendte mæglere rangeres på tværs af de tre forskellige benchmarkmål (topplaceringen gives til den mindste procentvise forskel i.f.t. benchmark). Vægtningen anvendes for hver benchmark-rangering (handelsdato primo = 70 %, VWAP = 15 %, handelsdato ultimo = 15 %) og gennemsnittet beregnes med en samlet “gennemsnitlig eksekveringsresultat.”

Eksempel:

Mægler X:

  • Handelsdato primo, rangering: 5
  • VWAP, rangering: 10
  • Handelsdato ultimo, rangering: 15
  • Eksekveringsresultat = (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

Eksekveringskvaliteten gennemgås ugentligt af vores handelsteam ved hjælp af TCA-software (Trade Cost Analysis). Der udarbejdes et TCA-sammendrag hvert kvartal, som gennemgås i detaljer sammen med vores Trading Practices Committee. En eventuel afvigelse gennemgås med henblik på at finde frem til de faktorer, der har bidraget til eksekveringsresultatet og om der er tale om resultater, som mægleren har haft kontrol over.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.