Lovgivningsmæssige oplysninger

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”)

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Norden og selskabets repræsentanter afholder møder med kvalificerede private investorer, der er interesserede i at høre mere om Fisher Investments Nordens diskretionære investeringsforvaltningstjenester.

Fisher Investments Norden uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede virksomheder.

Fisher Investments er moderselskabet for Fisher Investments Norden samt Fisher Investments UK og er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nummer 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nummer 801-29362). Fisher Investments UK er godkendt og reguleres af den britiske tilsynsmyndighed FCA (Financial Conduct Authority) (FCA-nummer 191609).

Den beskyttelse, der ligger i Luxembourgs lovgivende system, herunder loven af 18. december 2015 og Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (“SIIL”), gælder for Fisher Investments Nordens aktiviteter. Hvis en kunde har et gyldigt krav mod Fisher Investments Norden and Fisher Investments Norden ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af sine finansielle omstændigheder, kan SIIL refundere kunden for kravets fulde beløb op til EUR 20.000. Kunder kan kontakte Fisher Investments Norden eller SIIL med henblik på at få flere oplysninger om betingelserne for en sådan erstatning. Dog gælder en sådan beskyttelse ikke, hvad angår tjenester, der udbydes af Fisher Investments UK, Fisher Investments eller en depositar eller bank, der er beliggende uden for Luxembourg, eller hvor en kundes aktiver er investeret i fonde eller ETF'er, der ikke er hjemmehørende i Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Det er ikke alle tidligere estimater, der er lige præcise, og det samme gælder for fremtidige estimater. Vi garanterer ikke, at investeringsafkastet fra en given strategi eller allokering er bedre end afkastet fra en anden strategi eller allokering.

Dette dokument er godkendt og kommunikeres af Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg og som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og selskabets handelsnavn, Fisher Investments Europe, er registreret i selskabsregistret i Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés (“RCS”), under selskabsregistreringsnr.B228486. Fisher Investments Europe reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Fisher Investments Europe’s hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe udliciterer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK eller andre datterselskaber.

Fisher Investments er moderselskabet for Fisher Investments Europe og Fisher Investments UK og er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nummer 801-29362). Fisher Investments UK er godkendt og reguleres af den britiske tilsynsmyndighed FCA (Financial Conduct Authority) (FCA-nummer 191609).

Den beskyttelse, der ligger i de luxembourgske tilsynsordninger, herunder loven af 18. december 2015 og Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (“SIIL”), gælder for Fisher Investments Europe's aktiviteter. Hvis en kunde har et gyldigt krav mod Fisher Investments Europe, og Fisher Investments Europe ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af sine finansielle omstændigheder, kan SIIL refundere kunden for kravets fulde beløb op til EUR 20.000. Kunder kan kontakte Fisher Investments Europe eller SIIL med henblik på at få flere oplysninger om betingelserne for en sådan kompensation. Dog gælder sådan beskyttelse ikke, hvad angår tjenester, der udbydes af Fisher Investments UK, Fisher Investments eller en depositar eller bank, der er beliggende uden for Luxembourg, eller hvor en kundes aktiver er investeret i fonde eller ETF'er, der ikke er hjemmehørende i Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i nærværende illustrationer, er nøjagtige.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Det er ikke alle tidligere estimater, der er lige præcise, og det samme gælder for fremtidige estimater. Vi garanterer ikke, at investeringsafkastet fra en given strategi eller allokering er bedre end afkastet fra en anden strategi eller allokering.

Dette dokument er godkendt og kommunikeres af Fisher Investments Europe.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.