Lovgivningsmæssige oplysninger

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nr. 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør til en outsourcingaftale.

Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Storbritannien

Fri telefon: 800 1444 731
Fax: 800 1444 729

Fisher Investments Norden
Telfon: 8025 0554
Fax: 7014 1989
E-mail: info@fisherinvestments.dk

MiFID II

Top 5 - mæglere og eksekveringsresultater
(data for kalenderåret 2017)

Herunder følger en oversigt over de fem største mæglere målt på deres eksekverede handler sidste år for kunder hos Fisher Investments Europe. Vi udleverer disse oplysninger årligt ifølge bestemmelserne i MiFID II.

Broker Execution Score Rank % of Notional Traded % of Notional Traded Equity % of Notional Traded Fixed Income % of Notional Traded Mutual Funds % of Notional Traded Derivatives Trade Volume Rank
Nordnet Bank 14 26.5% 25.8% 22.5% 54.3% 0.0% 1
Insinger Gilissen 11 23.8% 23.9% 16.4% 22.5% 19.5% 2
Avanza Bank 6 14.2% 14.6% 29.9% 0.0% 0.0% 3
Banco Inversis S.A. 5 7.7% 7.6% 0.0% 11.8% 3.1% 4
UBS Europe SE (Succursale Italia) 1 6.9% 7.1% 19.0% 0.0% 0.0% 5

*Gns. eksekveringsresultat: alle handler for hver godkendt mægler måles ifølge tre benchmarks:

  • Handelsdato primo
  • VWAP (Volume Weighted Average Price)
  • Handelsdato ultimo

Forskellen mellem gennemsnitskurser og benchmarks udtrykkes i procent (forskellen divideret med handelsværdien) og beregnes med et vægtet gennemsnit i procent, som udtrykker forskellen på tværs af tre benchmarks for hver mægler. Alle 19 godkendte mæglere rangeres på tværs af de tre forskellige benchmarkmål (topplaceringen gives til den mindste procentvise forskel i.f.t. benchmark). Vægtningen anvendes for hver benchmark-rangering (handelsdato primo = 70 %, VWAP = 15 %, handelsdato ultimo = 15 %) og gennemsnittet beregnes med en samlet “gennemsnitlig eksekveringsresultat.”

Eksempel:

Mægler X:

  • Handelsdato primo, rangering: 5
  • VWAP, rangering: 10
  • Handelsdato ultimo, rangering: 15
  • Eksekveringsresultat = (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

Eksekveringskvaliteten gennemgås ugentligt af vores handelsteam ved hjælp af TCA-software (Trade Cost Analysis). Der udarbejdes et TCA-sammendrag hvert kvartal, som gennemgås i detaljer sammen med vores Trading Practices Committee. En eventuel afvigelse gennemgås med henblik på at finde frem til de faktorer, der har bidraget til eksekveringsresultatet og om der er tale om resultater, som mægleren har haft kontrol over.

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige resultater. Værdien af investeringer og deres afkast vil variere med verdensmarkederne og internationale valutakurser.