Aktiemarkedets cyklusser


Når man investerer, er det vigtigt at kunne forstå aktiemarkedets cyklusser for at kunne lave velunderbyggede markedsprognoser. For at opbygge en sådan forståelse kan der være behov for research, viden og branchekendskab – noget, som den gennemsnitlige investor ikke altid selv har. Fisher Investments Norden og Fisher Investments Europe overlader porteføljestyringen til det amerikanske moderselskab Fisher Investments. Fisher Investments har på baggrund af sin viden om porteføljestyring og sit branchekendskab fastlagt tre primære faktorer, som virksomheden mener styrer markedets løbende udvikling: økonomi, politik og stemningen blandt investorerne.

  • Økonomiske faktorer: Fisher Investments' store analyseafdeling følger de vigtige økonomiske nøgletal såsom bankernes rentabilitet, virksomhedernes indtjening m.v. Disse grundlæggende økonomiske forhold bidrager til at underbygge de beslutninger, som vores investeringspolitiske udvalg (Investment Policy Committee) træffer. Udvalget består af fem medlemmer, der har ansvaret for de overordnede emner i kundernes porteføljer. 
  • Politiske faktorer: Politik kan spille en stor rolle i aktiemarkedets cyklus. Når Fisher Investments vurderer forskellige lande og områder, inddrages faktorer som handelshindringer/kapitalmarkedsrestriktioner, politisk stabilitet og mulige lovgivningsmæssige risici.
  • Stemningsrelaterede faktorer: Det er afgørende for Fisher Investments' løbende markedsprognoser at forstå, hvordan investorerne og finansmedierne oplever aktiemarkedet. Stemninger er svære at måle, men Fisher Investment inddrager mange kilder, bl.a. ekspertprognoser, mediernes overskrifter og markedet for børsnoteringer – det vil sige, hvor mange virksomheder der børsnoteres på et bestemt tidspunkt. Disse kilder kan give en overordnet idé om, hvor man befinder sig inden for en given cyklus på aktiemarkedet.

Sådan forløber aktiemarkedets cyklusser

Hvis du ligner en del andre investorer, skal du formodentlig investere i aktier for at nå dine langsigtede investeringsmål. Hvis det er tilfældet, er det måske svært for dig at holde hovedet koldt, når der opstår usikkerhed på markedet og kortvarige kursudsving. Opgaven er ikke så let, når din pension afhænger af, hvordan det går med porteføljen, og derfor er det ikke så mærkeligt, at selv den mindste ændring i aktiemarkedets cyklus kan fremkalde panik eller spænding.

Det kan være en farlig reaktion at foretage paniksalg ved kortvarige negative udsving eller at jagte stigninger i faser, hvor en bestemt investeringsstil eller sektor er populær, fordi det kan forringe det langsigtede porteføljeafkast betydeligt. Noget tilsvarende gælder for dem, der forsøger at regne markedet ud. At forsøge at købe billigt og sælge dyrt på de helt rigtige tidspunkter i markedets cyklus er ofte en umulig øvelse, der kan begrænse dine muligheder for at nå dine langsigtede mål.

Fisher Investments Europe tror på, at vejledning af investorerne er den bedste hjælp til, at de kan holde fast i strategien, når de oplever de uundgåelige tidspunkter med bekymring og begejstring, der er en del af det at handle på aktiemarkedet. Det indebærer også at forstå, hvordan man genkender de forskellige faser inden for et aktiemarkeds cyklus, og de vigtigste faktorer bag.

Bull-markeder og bear-markeder

Måske er du stødt på begreberne "bull-marked" og "bear-marked", men ikke alle ved, hvad de betyder. Begrebet "bull-marked" anvendes til at beskrive længerevarende perioder med stigende aktiekurser. Efterhånden som bull-markedet udvikler sig, får investorerne langsomt tillid til markedet. Denne udvikling kan medføre uberettiget tillid eller optimisme med hensyn til en bestemt investeringsstil, sektor eller et bestemt område. Det kan også ende med eufori, hvor glade investorer har alt for høje forventninger og derfor byder kurserne op, samtidig med at de ser bort fra grundlæggende faktorer, der trækker nedad.

Betegnelsen "bear-marked" dækker det modsatte. Begrebet bruges til at beskrive en periode, hvor aktiemarkedet er kendetegnet ved et længerevarende fald – normalt mere end 20 % i forhold til, da markedet toppede. I nedgangsperioder går nogle investorer i panik og bliver bange, hvilket kan få folk til at reagere ud fra deres følelser og sælge værdipapirer for at begrænse deres tab. Denne følelsesmæssige reaktion kan føles som det rigtige i øjeblikket, men ofte er det en afvigelse fra den langsigtede investeringsstrategi og kan medføre betydelige tilbageslag, hvis investorerne går glip af stigningen, når kursen efterfølgende retter sig.

Fisher Investments Europe ser det som en vigtig opgave at hjælpe kunderne til at holde fast ved deres langsigtede investeringsstrategi under de følelsesmæssige op- og nedture, som aktiemarkedets cyklusser byder på. Derfor er virksomhedens servicemodel bygget op om personlig kundeservice og vejledning af kunderne.

Walls, wallops og korrektioner

Et bear-marked kan efter vores opfattelse begynde på to måder: The Wall og The Wallop. The Wall er en betegnelse for den mur af bekymring, som kan ramme investorerne i en bull-markedscyklus som følge af aktuelle begivenheder og markedsudsving. Så længe investorerne er bange og tilbageholdende, fortsætter bull-markedet normalt, men når der breder sig eufori blandt investorerne, kan det være et tegn på, at et bear-marked er på vej. Modsat betegner The Wallop (hårdt slag) en stor uønsket begivenhed, der kommer som en overraskelse og trodser alle indikatorer, og som er stærk nok til at skære mange billioner af verdens BNP. Eksempler på et sådant hårdt slag kan være en verdenskrig, lovgivningsmæssige ændringer og omfattende ændringer af pengemængden.

Forskellige medier beretter om skræmmende begivenheder stort set hver dag – ikke mindst i vores tid, hvor der hele tiden er adgang til digitale nyheder. De skræmmende overskrifter og investorernes frygt bidrager til muren af bekymringer på bull-markeder, og noget af denne frygt kan udløse korrektioner på bull-markedet i form af korte, stemningsudløste markedsfald på omkring 10-20 %. Der er måske ingen grundlæggende årsag til dem ud over den generelle stemning på markedet, og det er stort set umuligt at forudsige dem.

Nogle investorer, der forsøger at undgå at blive ramt af korrektioner på et bull-marked, ender ganske enkelt med et lavere afkast på langt sigt, fordi de sælger, når den største del af det psykologisk betingede fald er en realitet, og dermed går glip af, at markedet retter sig. Denne form for følelsesbaseret og misforstået handel er blot en af årsagerne til, at en god investeringsrådgiver sandsynligvis vil kunne hjælpe dig til at nå dine langsigtede investeringsmål.

Sådan kan Fisher Investments Europe hjælpe

Fisher Investments Europe har i mange år hjulpet investorerne med at forstå aktiemarkedets cyklusser og vejledt dem om metoder til at nå deres langsigtede mål. Du kan få mere at vide ved at downloade en af vores informative investeringsvejledninger eller kontakte en af vores erfarne fagfolk i dag.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.