Aktiemarkedets cyklusser


Når man foretager investeringer, er det vigtigt at forstå aktiemarkedets cyklusser for derefter at udarbejde markedsanalyser på et oplyst grundlag. En sådan forståelse kan kræve analyse, indsigt og brancheerfaring - noget, som lægmand (investor) måske ikke allerede har. Fisher Investments Europe uddelegerer visse dele af porteføljeforvaltningen til sit moderselskab i USA, Fisher Investments. Fisher Investments har på baggrund af sin ekspertise i porteføljeforvaltning og sin brancheerfaring identificeret tre primære faktorer, som, vi mener, er afgørende for resultaterne i markedet: Økonomiske faktorer, politiske faktorer og stemningsbaserede faktorer.

  • Økonomiske faktorer: Fisher Investments store analyseafdeling holder nøje øje med vigtige økonomiske meddelelser såsom bankers rentabilitet, virksomhedernes indtjening og meget andet. Disse økonomiske nøgletal bidrager til at underbygge de beslutninger, der træffes af Investeringskomitéen, som består af fem medlemmer af koncernens ledelse, der er ansvarlige for de vigtigste temaer i kundernes porteføljer. 
  • Politiske faktorer: Politik kan have stor indflydelse på aktiemarkedets cyklus. I vurderingen af de forskellige lande og regioner tager Fisher Investments faktorer såsom handelsbarrierer/barrierer for risikovillig kapital, regeringers stabilitet og eventuelle lovgivningsmæssige risici i betragtning.
  • Stemningsbaserede faktorer: Det er afgørende for Fisher Investments’ udarbejdelse af sine markedsprognoser at have en god forståelse af, hvad investorer og de finansielle medier mener om aktiemarkedet. Stemning er vanskelig at måle, men Fisher Investments bruger i denne sammenhæng forskellige kilder, herunder professionelle prognoser, nyhedsoverskrifter og markedet for børsintroduktioner, f.eks. hvor mange virksomheder, som børsintroduceres på et bestemt tidspunkt. Disse kilder kan give et omtrentligt billede af, hvor man kan befinde sig i et givent cyklisk aktiemarked.

Forstå aktiemarkedets cyklusser

Du hører muligvis til de investorer, som vil skulle investere i aktier for at kunne opfylde deres langsigtede investeringsmål. Hvis det er tilfældet, kan det måske være vanskeligt for dig at opretholde disciplinen, når du står over for usikre markedsforhold og kortsigtet volatilitet. Og det er formentlig ikke nogen nem opgave i en situation, hvor din pension afhænger af afkastet fra din portefølje. Derfor kan det heller ikke undre, at panik og spænding kan opstå som følge af enhver mindre hændelse i det cykliske aktiemarked.

At reagere ved at foretage paniksalg på tidspunkter med kortsigtet negativ volatilitet eller jagte vækst fra værdipapirer i perioder, hvor en bestemt aktiekategori eller sektor er særligt attraktiv eller “varm”, kan være farligt og kan i høj grad forringe dit langsigtede afkast fra din portefølje. På tilsvarende måde kan et forsøg på at være en "markedstimer", dvs. forsøge at købe til en lav kurs og sælge til en høj kurs på det rigtige tidspunkt i en markedscyklus, vise sig at være en nytteløs øvelse, som kan forhindre dig i at nå dine langsigtede mål.

Fisher Investments Norden mener, at den bedste måde at hjælpe investorer med at opretholde disciplinen på under de uundgåelige situationer med angst og spænding, som er relateret til handel på aktiemarkedet, er ved at formidle oplysning. Sådan oplysning omfatter at give investorer viden om, hvordan de kan identificere de forskellige stadier i et cyklisk aktiemarked og de primære drivende faktorer.

Aktiemarkedets bull- og bear-cyklusser

Du har muligvis hørt begreberne "bull-marked" og "bear-marked". Det er imidlertid ikke alle, der ved, hvad de betyder, eller hvordan aktiemarkedet skifter mellem disse cyklusser. Begrebet "bull-marked" anvendes til at beskrive længerevarende perioder med stigende aktiekurser. I takt med, at et bull-marked udvikler sig, opbygger investorer langsomt tillid til markedet. Denne udvikling kan føre til optimisme eller uberettiget optimistisk tillid til en bestemt værdipapirkategori, sektor eller region. Det kan yderligere udvikle sig til eufori, dvs. når optimistiske investorer har overdrevent høje forventninger og derved byder kursen op og ignorerer svækkede underliggende nøgletal.

Dette står i kontrast til udtrykket "bear-marked", som bruges til at beskrive en periode, hvor aktiemarkedet er kendetegnet ved et fundamentalt drevet, vedvarende fald – normalt på mere end 20 % i forhold til markedets top. Det hænder, at investorer under et bear-marked går i panik og bliver bange, hvilket kan få dem til at reagere følelsesmæssigt og sælge deres værdipapirer for at begrænse deres tab. En sådan følelsesmæssig reaktion kan føles som det rigtige i øjeblikket, men ofte er det en afvigelse fra den langsigtede investeringsstrategi og kan medføre betydelige tilbageslag, hvis investorerne går glip af afkastet fra det efterfølgende opsving.

Fisher Investments Norden mener, at det er vigtigt at hjælpe sine kunder med at opretholde disciplinen og deres langsigtede investeringsstrategi gennem de følelsesmæssige top- og lavpunkter af et aktiemarkeds cyklus. Af netop denne årsag er Fisher Investments’ servicemodel baseret på at give kunderne service og oplysning i verdensklasse.

Muren, uventede, negative begivenheder og korrektioner

Et bear-marked kan efter vores opfattelse begynde på to måder: Muren eller en uventet, negativ begivenhed. Muren er en betegnelse for den ”bekymringsmur”, som henviser til de mange bekymringer, aktuelle begivenheder og markedsvolatilitet, som kan ramme investorerne i en bull-markedscyklus. Så længe investorstemningen er præget af frygt, bør bull-markedet fortsætte sin udvikling, men når euforien sætter ind, kan det være et tegn på, at et bear-marked er under udvikling. På den anden side kan en stor uventet, negativ begivenhed slå adskillige milliarder kroner af det globale BNP - mod al forventning og økonomiske indikatorer. Som eksempel på eventuelle store uventede, negative begivenheder er verdenskrig, regulatoriske ændringer og ekstreme ændringer af pengemængden.

Nyhedsmedier fortæller om skræmmende begivenheder næsten dagligt - særligt i en tid med konstant digitale nyheder. Disse skræmmende overskrifter og frygtsomme investorer kan bidrage til at danne denne “bekymringsmur” under et bull-marked, og noget af denne frygt kan endda udvikle sig til en korrektion - dvs. korte, stemningsdrevne fald i markedet på mellem ca. 10 % - 20 %. En korrektion kan opstå uden nogen egentlig grund andet end den generelle markedsstemning, og det kan være næsten umuligt konsekvent at time en korrektion.

De investorer, der forsøger at undgå korrektioner i et bull-marked, ender ganske enkelt med at skade deres langsigtede afkast ved at sælge deres aktier efter, at det meste af det frygtdrevne fald er overstået, og går derved glip af det efterfølgende tilbagespring. Handel baseret på følelser og vildledning er blot én ud af flere årsager til, at en god økonomisk rådgiver muligvis vil kunne hjælpe dig med at nå dine langsigtede investeringsmål.

Sådan kan Fisher Investments Norden hjælpe

Fisher Investments Norden har hjulpet investorer ved at give dem oplysning og viden om aktiemarkedets cyklusser og hvordan de kan nå deres langsigtede økonomiske mål. Få mere at vide ved at hente en af vores informative investeringsvejledninger som den første af vores løbende indsigter, eller ved at kontakte en af vores erfarne medarbejdere i dag.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.