Aktiemarkedets bull- og bear-cyklusser


Du er måske stødt på begreberne "bull-marked" og "bear-marked". Det er imidlertid ikke alle, der ved, hvad de betyder, eller hvordan aktiemarkedet skifter mellem disse cyklusser. Begrebet "bull-marked" anvendes til at beskrive længerevarende perioder med stigende aktiekurser. …

Dette står i kontrast til udtrykket "bear-marked", som bruges til at beskrive en periode, hvor aktiemarkedet er kendetegnet ved et fundamentalt drevet, vedvarende fald – normalt på mere end 20 % i forhold til markedets top. Det hænder, at investorer under et bear-marked går i panik og bliver bange, hvilket kan få dem til at reagere følelsesmæssigt og sælge deres værdipapirer for at begrænse deres tab. Denne følelsesmæssige reaktion kan føles som det rigtige i øjeblikket, men ofte er det en afvigelse fra den langsigtede investeringsstrategi og kan medføre betydelige tilbageslag, hvis investorerne går glip af afkastet fra det efterfølgende opsving.

Muren, uventede, negative begivenheder og korrektioner

Et bear-marked kan efter vores opfattelse begynde på to måder: Muren eller en uventet, negativ begivenhed. Muren er en betegnelse for den ”bekymringsmur”, som kan ramme investorerne i en bull-markedscyklus som følge af aktuelle begivenheder og markedsvolatilitet. …


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.