Adfærdsøkonomi

Fisher Investments Norden beskriver adfærdsøkonomi og nogle af de almindelige forudindtagelser, der er forbundet dermed.

Selv erfarne og kyndige investorer kan lave investeringsbommerter baseret på misforståede overbevisninger om finansielle markeder eller som følge af følelsesmæssige reaktioner på markedsudviklinger. Adfærdsøkonomi er et studieområde, der kombinerer aspekter af psykologi og økonomi for at forsøge at forklare teorien bag investorernes adfærd – især den type adfærd, der kan føre til irrationelle beslutninger.

Hvis du lærer mere om adfærdsøkonomi, kan det eventuelt hjælpe dig med at genkende dine egne forudindtagelser. Finansielle markeder er ikke intuitive, og på mange måder er vores menneskelige hjerner ikke i stand til at forstå den kompleksitet, der er involveret i finansielle markeder. Det kan gøre det vanskeligt at vide, om du træffer en investeringsbeslutning baseret på fakta eller følelser. I mange situationer kan det give mening at følge dine instinkter – men ikke altid i investeringsuniverset.

Studier af menneskelig psykologi eller bevidsthed om, hvordan det påvirker investoradfærd inden for finans og økonomi, er ikke den perfekte løsning til at undgå at begå økonomiske fejl i fremtiden. Men forståelse af nogle grundlæggende koncepter inden for adfærdsøkonomi samt dine egne forudindtagelser kan hjælpe dig med at se, hvornår du måske reagerer følelsesmæssigt, og kan potentielt redde dig fra nogle almindelige investeringsfejl.

I denne artikel hjælper vi ved at beskrive nogle almindelige forudindtagelser, der eksisterer inden for adfærdsøkonomi.

Almindelige adfærdsmæssige forudindtagelser

Tabsaversion: Tabsaversion er en teori om, at mennesker har tendens til at opleve smerten ved tab mere intenst, end de oplever de positive følelser ved en tilsvarende gevinst. Hvis en investor oplever betydelige markedstab som dem, der opstår under en markedsnedgang, kan tabsaversion få dem til at frygte markederne og blive for konservative eller undgå aktiver med større markedsustabilitet. Men hvis du har brug for langsigtet vækst i dine investeringer for at nå dine økonomiske mål, vil det at investere i konservative aktiver med lavt udbytte måske ikke skabe den nødvendige vækst til at nå disse mål.

Bekræftelsesbias: Bekræftelsesbias beskriver menneskers tendens til kun at fokusere på og godtage oplysninger, som de er enige i, og ignorere alt, som de ikke er enige i. Hvis du går målrettet efter oplysninger, der bekræfter dine opfattelser eller teorier, og ignorerer alt, der ikke støtter dine meninger, kan det få dig til at overse vigtige oplysninger. Investorer kan overse pålidelige kilder og data, bare fordi det ikke stemmer overens med det, de i øjeblikket tror på.

Nyhedsbias: Nyhedsbias er en tendens til at lade nye tendenser påvirke din opfattelse af, hvad der vil ske i fremtiden. Hvis f.eks. aktier har oplevet positiv udvikling på det seneste, vil du måske tro, at det betyder, at den tendens vil fortsætte. Eller hvis aktier har oplevet konstant nedgang på det seneste, vil du måske gå ud fra, at de vil fortsætte den nedadgående tendens. Men aktier og andre aktiver bevæger sig ikke nødvendigvis i en helt lige linje, og tidligere præstationer forudsiger ikke fremtidige præstationer.

For stor selvtillid: Har du mere viden end andre investorer? Har du truffet en vellykket investeringsbeslutning tidligere og tror derfor, at du har evnerne til at fortsætte med at gøre det? Hvis du tidligere har truffet en dårlig investeringsbeslutning, tror du så, at det bare var, fordi du var uheldig? Hvis det er tilfældet, er det tanker, der kan være forbundet med menneskers tendens til at tilskrive deres succeser dygtighed og deres fiaskoer uheldige omstændigheder. Hvis du tror på det, har du måske tendens til at begå den fejl at have for stor selvtillid, når du investerer.

For stor selvtillid kan føre til investeringsbeslutninger, der måske ikke er det bedste valg for at nå dine langsigtede pensionsmål. Hvis du f.eks. har for stor selvtillid i alle dine investeringsvalg, vil du måske være fristet til at sætte en stor sum penge eller størstedelen af din opsparing i bare nogle få aktier – eller måske bare et enkelt værdipapir. Ved du med sikkerhed, at værdipapirer fra en bestemt virksomhed vil fortsætte med at stige? Er du villig til at satse hele din pensionsopsparing på den overbevisning? For stor selvtillid kan føre til øget risikovillighed, hvilket kan være farligt. 

Undgå almindelige adfærdsmæssige forudindtagelser

Vi har diskuteret nogle almindelige adfærdsmæssige forudindtagelser og vigtige koncepter, men der er mange andre typer adfærd, der kan få folk til at begå investeringsfejl. Desuden bør du huske på, at det ikke er enhver artikel eller teori, der beskrives som adfærdsteori, som bør opfattes som perfekt eller en løsning til at træffe vanskelige investeringsvalg.

Så hvordan kan du undgå disse forudindtagelser eller faldgruber? Bare det at være opmærksom på dem er et godt første skridt. Men det kan være vanskeligt at identificere dine egne adfærdsmæssige forudindtagelser. Investorer vil måske tro, at de har undgået at begå en almindelig fejl, og så springe direkte på hovedet ned i en anden fejl.

For at hjælpe med at identificere dine egne forudindtagelser kan du spørge dig selv:

  • Er din beslutningstagningsstrategi baseret på fakta eller følelser?
  • Er dine økonomiske beslutninger baseret på en kortsigtet reaktion på en begivenhed på de finansielle markeder, eller er de baseret på dit fokus på dine langsigtede mål?
  • Følger du en bestemt finansiel strategi, fordi alle andre gør det, eller fordi det er den optimale plan til din situation og dine langsigtede mål?

Din hjerne udviklede sig ikke til intuitivt at forstå økonomi og finans. Faktisk har den menneskelige hjerne en række tendenser, der kan forårsage fejltrin i den finansielle verden. Det kan måske virke overvældende at forsøge at holde styr på alle dine adfærdsmæssige tendenser, når du træffer investeringsbeslutninger. Før du træffer en beslutning, bør du overveje, hvor dine naturlige menneskelige tendenser måske kan føre dig på afveje, og virkelig få styr på kilden til dine beslutninger og hvordan de stemmer overens med dine langsigtede mål.

Få en anden persons mening

Det kan være vanskeligt at holde fast ved en rationel beslutningstagningsstrategi i forbindelse med dine finanser og investeringer, og det er helt normalt at være følelsesladet eller bekymret på tidspunkter med markedsustabilitet! Men det kan være afgørende for din langsigtede økonomiske succes at kontrollere disse nogle gange følelsesmæssige reaktioner og holde fast ved din sunde fornuft og rationalitet.

En pålidelig økonomisk rådgiver kan eventuelt hjælpe dig med at undgå almindelige adfærdsmæssige finansfaldgruber. Kontakt Fisher Investments Norden, eller download en af vores informative investeringsvejledninger i dag for at få mere at vide.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.