Markedspsykologi

Selv erfarne og vidende investorer kan begå investeringsfejl på grund af fejlopfattelser om de finansielle markeder eller som følge af følelsesmæssige reaktioner på udviklingen i markedet. Markedspsykologi er det studieområde, hvor man kombinerer aspekter af psykologi og økonomi i et forsøg på at forklare teorien bag investoradfærd og særligt den adfærd, der kan føre til irrationelle beslutninger.

Hvis du forstår betydningen af markedspsykologi, kan det muligvis hjælpe dig med at genkende dine egne forudfattede meninger. De finansielle markeder er ikke intuitive, og vores menneskehjerner er på mange måder ikke i stand til at forstå den kompleksitet, der er forbundet med de finansielle markeder. Det kan gøre det vanskeligt at vide, om du foretager en investering på baggrund af fakta eller følelser. Der kan være mange situationer, hvor det kan være fornuftigt at følge sit instinkt. Det er imidlertid ikke altid tilfældet i investeringsuniverset.

At studere eller blive bevidst om, hvordan menneskelig psykologi påvirker investoradfærd i en finansiel og økonomisk kontekst, er ikke den perfekte løsning på, hvordan man undgår at begå økonomiske fejl i fremtiden. Hvis man imidlertid forstår nogle væsentlige markedspsykologiske begreber og sammenholder dem med sine forudfattede meninger, kan det muligvis hjælpe med at indse, hvornår man måske reagerer følelsesmæssigt og derved forhindre, at man begår almindelige investeringsfejl.

I denne artikel beskriver vi nogle almindelige forudfattede meninger inden for området “markedspsykologi”.

Almindelige adfærdsbaserede, forudfattede meninger

Tabsaversion: Tabsaversion er en teori om, at mennesket har en tendens til at føle smerten ved et tab i meget højere grad end glæden ved en gevinst. Hvis en investor oplever betydelige tab i markedet, som f.eks. tab under et fald i markedet, kan tabsaversion udløse frygt for markederne, overdreven forsigtighed eller afholde en investor fra helt at investere i aktiver, der har en tendens til at opleve markedsvolatilitet. Hvis du imidlertid har behov for langsigtet vækst af dine investeringer for at kunne nå dine økonomiske mål, vil forsigtige aktiver med lavt udbytte sandsynligvis ikke kunne give den vækst, der sætter dig i stand til at nå dine mål.

Bekræftelsesbias: Bekræftelsesbias beskriver menneskets tendens til kun at søge og acceptere oplysninger, som de er enige i, og at ignorere alt det, de ikke er enige i. Denne tendens til at søge bekræftelse af tanker eller teorier eller at ignorere alt det, der ikke understøtter de meninger, man har, kan betyde, at vigtige oplysninger måske overses. Investorer kan risikere at overse pålidelige kilder og data blot, fordi de ikke stemmer overens med det, som den pågældende investor indtil da har troet på.

Nyhedsbias: Nyhedsbias er tendensen til at lade de seneste tendenser få indflydelse på dine forventninger om, hvad der vil ske i fremtiden. Hvis aktierne f.eks. har været positive i den seneste tid, så forventer du måske, at denne tendens vil fortsætte. Eller hvis aktierne på det seneste er faldet konsekvent, antager du måske, at de vil fortsætte deres faldende tendens. Aktier og andre aktiver bevæger sig imidlertid ikke nødvendigvis i en helt lige linje, og tidligere resultater er ikke en indikation om fremtidige resultater.

Overdreven selvtillid: Er du mere vidende end andre investorer? Har du tidligere truffet vellykkede investeringsbeslutninger og derfor mener, at du kan fortsætte med det? Hvis du tidligere har truffet en dårlig investeringsbeslutning, tror du så, at det skyldtes, at du blot var uheldig? Hvis det er tilfældet, kan sådanne tanker henføres til menneskets tendens til at forklare deres succes med dygtighed og deres nederlag med manglende held. Hvis det er din opfattelse, har du en tendens til at have overdreven selvtillid, når du foretager investering.

Overdreven selvtillid kan medføre investeringsbeslutninger, som måske ikke er de valg, der sætter dig i stand til at opfylde dine langsigtede mål for din pensionisttilværelse. Hvis du f.eks. har overdreven selvtillid, når du træffer alle dine investeringsbeslutninger, kan du måske være fristet til at investere en stor sum penge eller en stor del af din opsparing i blot en håndfuld aktier - eller blot et enkelt værdipapir. Ved du med sikkerhed, at en virksomheds værdipapir vil fortsætte med at stige? Er du villig til at risikere hele din pensionsopsparing på baggrund af den selvtillid? Overdreven selvtillid kan føre til øget risikovillighed, hvilket kan være farligt.

Undgå almindelige adfærdsbaserede, forudfattede meninger

Vi har gennemgået nogle almindelige adfærdsbaserede, forudfattede meninger og nogle centrale begreber, der kan få mange investorer til at begå investeringsfejl. Herudover skal man huske, at ikke alle artikler eller teorier, der betegnes som markedspsykologi eller adfærdsøkonomi, skal betragtes som perfekte eller som løsninger på, hvordan man træffer vanskelige investeringsbeslutninger.

Så hvordan kan du undgå disse forudfattede meninger eller faldgruber? Ganske enkelt at være bevidst om dem er en god begyndelse. At identificere dine egne adfærdsbaserede, forudfattede meninger kan imidlertid være vanskeligt. Investorer kan tro, at de har undgået af begå en almindelig fejl samtidig med, at de springer på hovedet ind i den næste.

For at hjælpe dig med at undgå disse fejl skal du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er din beslutningsstrategi baseret på fakta eller følelser?
  • Er dine økonomiske beslutninger baseret på en kortsigtet reaktion på en hændelse i de finansielle markeder eller på at nå dine langsigtede investeringsmål?
  • Følger du en vis finansiel strategi, fordi alle andre investorer gør det, eller fordi det er en optimal plan, som afspejler din situation og dine langsigtede mål?

Din hjerne er ikke udviklet til intuitivt at forstå økonomi og finans. Den menneskelige hjerne har rent faktisk udviklet en række tendenser, der kan medføre nogle fejltrin i den finansielle verden. Det kan virke overvældende at skulle forsøge at tage højde for alle dine adfærdsmæssige tendenser, når du træffer investeringsbeslutninger. Inden du træffer en beslutning, skal du derfor tænke på, hvornår dine naturlige menneskelige tendenser kan føre dig på afveje og grundigt analysere dine beslutninger og hvordan de stemmer overens med dine langsigtede mål.

Få en faglig vurdering

At opretholde en rationel beslutningsstrategi, når det drejer sig om dine finansielle forhold og investeringer, kan være vanskeligt, og det er ganske normalt at være følelsesmæssigt påvirket og bekymret under tider med volatilitet. Hvis du imidlertid er i stand til at kontrollere disse reaktioner og følelser og holde hovedet koldt og rationelt, så kan det være afgørende for din langsigtede økonomiske succes.

En betroet rådgiver kan være i stand til at hjælpe dig med at undgå nogle af disse adfærdsbaserede, finansielle faldgruber. Kontakt Fisher Investments Norden, eller hent en af vores oplysende vejledninger som den første af vores løbende indsigter for at få flere oplysninger.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.