Bear-markeder


Mange investorer forstår ikke helt, hvad et bear-marked er, og hvordan man genkender det. I denne artikel gør vi rede for bear-markeder i detaljer, herunder hvordan man identificerer dem, og vi beskriver nogle af deres almindelige kendetegn.

Hvad kendetegner et bear-marked?

Vi definerer et bear-marked som et fundamentalt drevet fald i markedet på 20 % eller mere over en længere periode. Siden Anden Verdenskrig og frem til og med 2019 har der ifølge S&P 500 været 11 bear-markeder med et gennemsnitligt fald på 34 % og med en gennemsnitlig varighed på 16 måneder.

Folk husker ofte bear-markeder for den udstrakte usikkerhed og frygt, som de har tendens til at forårsage for investorer, der oplever, at værdien af deres investering reduceres. Denne frygt får ofte investorer til at gå i panik og afvige fra deres investeringsstrategi, hvilket i sidste ende kan skade deres langsigtede afkast, hvis de går glip af det efterfølgende opsving.

Identificering af et bear-marked

Bear-markeder har en tendens til at starte med en ubetydelig nedbremsning af den økonomiske drivkraft på et tidspunkt, hvor de fleste investorer oplever en falsk følelse af sikkerhed, eller hvor markedseuforien er på sit højeste. Når de underliggende nøgletal udviser svaghed eller advarselssignaler, lægger euforiske investorer ikke mærke til dem, men kigger i stedet for efter grunde til, at aktierne vil fortsætte med at stige. Bear-markeder kan også i mere sjældne tilfælde begynde, når en stor, uforudset negativ økonomisk begivenhed pludselig sender økonomien ind i en recession.

Generelt set er det utrolig vanskeligt at identificere et bear-marked i dets tidlige stadie, men med grundig analyse og øvelse mener vi, at det er muligt og at det måske endda kan undgås, hvis det identificeres, før der forekommer fald i porteføljen. Hvis du identificerer et bear-marked på et sent stadie, og porteføljens værdi allerede er blevet betydeligt reduceret, mener vi, at du sandsynligvis vil være bedre tjent med at fastholde din investering. Uanset hvor vanskeligt det kan være at fastholde sin investering, vil det kunne forhindre, at du realiserer tab i din portefølje. Og hvis du desuden har en rimelig lang investeringshorisont, kan det være en god måde, hvorpå du kan sikre, at du stadig vil være i markedet og derfor vil være i stand til at høste gevinsten, når det næste bull-marked uundgåeligt begynder.

Fire regler for bear-markedet

Vi har fire grundlæggende retningslinjer, der hjælper os med at identificere bear-markeder. Det er vigtigt at huske, at der ikke er to bear-markeder, der er ens, og der findes derfor ikke et perfekt redskab, der kan identificere alle bear-markeder.

  • Toprocentsreglen. Det er vores erfaring, at aktiekurserne ofte falder med ca. 2 % om måneden ved starten af et bear-marked Stik imod hvad folk tror, begynder bear-markeder ofte ikke med et kraftigt, pludseligt fald. Hvis markedet falder kraftigt med mere end 2 % om måneden, så er det muligvis bare en kortsigtet korrektion og ikke et bear-marked.
  • Tremånedersreglen. Noget af det farligste, som investorer kan gøre, er for tidligt at fastslå, at et toppunkt er nået, og dermed gå glip af afkast fra bull-markedet. Denne regel anbefaler, at man venter tre måneder efter det tidspunkt, hvor man mener, at markedet har toppet, før man går i defensiven. Det giver tid til at vurdere fundamentale data, markedsudviklingen og de eventuelle faktorer, der driver bear-markedet.
  • Reglen om to tredjedele/en tredjedel. På baggrund af vores analyser har vi bemærket, at ca. en tredjedel af faldene i bear-markedet ofte forekommer i løbet af de første to tredjedele af et bear-marked, og at ca. to tredjedele af faldene forekommer i den sidste tredjedel af et bear-markeds levetid. Det er derfor muligvis ikke så afgørende at undgå det indledende fald som det er at undgå de kraftigere fald, der ofte forekommer på et senere stadie af et bear-marked.
  • 18-månedersreglen. Vi har konstateret, at nyere tids bear-markeder i gennemsnit varer mindre end 18 måneder, og at de sjældent varer to år eller derover. Af den grund mener vi, at det typisk ikke vil være i ens bedste interesse at forblive i defensiven i mere end 18 måneder. Hvis man venter for længe med igen at investere i aktier, kan det betyde, at man går glip af et kraftigt opsving, når et nyt bull-marked starter.

Ikke en regel: Recessioner. Man skal ikke forveksle en økonomisk recession med et bear-marked. Selvom de to kan indtræffe samtidigt, kan et bear-marked forekomme uden en tilsvarende recession og omvendt. Da aktier typisk er en ledende indikator for økonomien, bør man ikke identificere et bear-marked ud fra en recession – til den tid er et bear-marked sandsynligvis allerede startet og har måske allerede nået sin afslutning.

Flere indikatorer på et bear-marked

Selvom der ikke er en enkelt indikator, der hver gang helt præcist kan signalere, at et bear-marked er på vej, tror vi på, at en kombination af ledende indikatorer sammen med research og analyse kan hjælpe dig med at identificere et bear-marked i dets tidlige stadie og muligvis undgå noget af det efterfølgende fald.

Efter vores mening spiller nøgletal en afgørende rolle ved fastlæggelsen af markedets aktuelle status. Følgende er nogle få eksempler på negative nøgletal:

  • Svag selskabsindtjening
  • Inverterede rentekurver (når den korte obligationsrente er højere end den lange obligationsrente)
  • Faldende indtjeningsvækst

Men noget lige så vigtigt som nøgletal er, at historien har vist, at en euforisk stemning blandt investorerne kan være et forvarsel om et bear-marked. Følgende kan være indikatorer for eufori:

  • Mange lånefinansierede opkøb
  • Stigende virksomhedsgæld
  • Børsintroduktioner prisfastsat for højt

Når euforiske investorer bliver ved med at finde årsager til, hvorfor aktierne bør vedblive med at stige, men ignorerer forværrede eller negative nøgletal, kan et bear-marked være under udvikling.

Hvilke tegn indikerer, at et bear-marked kan være under udvikling?

Alle bull-markeder klatrer op ad den såkaldte "bekymringsmur" – kortsigtede bekymringer, der forårsager kortsigtet frygt blandt investorerne og volatilitet i et bredere bull-marked. Denne vedvarende frygt kan føre til volatilitet på aktiemarkedet og måske endda korrektioner i et bull-marked – kraftige stemningsbaserede fald på ca. 10 - 20 %, som ofte forveksles med bear-markeder. Men disse korrektioner er som regel kortvarige, stemningsdrevne fald, der ikke har samme størrelse og omfang som et ægte bear-marked, og da de ofte er baseret på frygt, kan det være nytteløst at forsøge at foretage handler ud fra korrektioner.

En kontrast til muren er, når et bull-marked løber ind i en uventet negativ begivenhed, der er stor nok til at reducere det globale BNP med adskillige billioner USD. Tænk på det som en stor, slem, uventet og negativ hændelse, der slår luften ud af en ellers stærk økonomi og et stærkt bull-marked.

Disse store uventede, negative begivenheder er forekommet, men de er dog sjældne. Ofte fejlfortolker investorer en begivenheds indflydelse, uden at forstå, hvordan den passer ind i det større billede. Hvis investorer overvurderer en begivenheds eventuelle indflydelse, kan det måske få dem til fejlagtigt at tro, at de oplever en uventet, negativ begivenhed, eller til at forveksle en korrektion med et bear-marked.

Det er ikke et bear-marked!

Når der er så mange faktorer, der skal tages i betragtning, kan det være vanskeligt at afgøre, hvad der fører til starten på det næste bear-marked, og hvad der er en almindelig korrektion i et bull-marked. Korrektioner er uforudsigelige udsving – som regel baseret på frygt og ofte uden det svage økonomiske miljø, som er kendetegnende for et bear-marked. Det er næsten umuligt konsekvent at forudsige korrektioner, da de starter med et brag og slutter lige så hurtigt. Desuden kan det at gå i defensiven på det forkerte tidspunkt forsinke opfyldelsen af dine mål. Efter vores mening er det ofte bedre at opretholde disciplinen og ride stormen af i forbindelse med korrektioner og anden volatilitet i bull-markedet.

Forudse opsvinget

Til sidst vil vi gerne aflive en af de mest udbredte investeringsmyter: Ét stort bear-marked og så er du færdig! Vores analyser viser, at selv hvis du med stoisk ro har klaret dig igennem ethvert bear-marked uden at foretage nogen defensive handlinger, vil din aktieportefølje stadig have vokset og skabt akkumuleret fortjeneste på langt sigt, da bull-markeder generelt varer længere og er kraftigere end de foregående bear-markeder. Alle bear-markeder er blevet efterfulgt af et bull-marked. Hvis man som investor venter for længe med igen at gå ind på aktiemarkedet efter et styrtdyk, kan man risikere at gå glip af det næste bull-markeds indledende tilbagespring.

Lad ikke ét stort bear-marked skræmme dig helt væk fra at investere i aktier. Du kan have brug for deres langsigtede vækst for at kunne opfylde dine mere langsigtede investeringsmål.

Hvis du er bekymret for volatilitet eller et bear-marked - så kan vi hjælpe. Vi støtter vores kunder, når markederne stiger, og når de falder – selv i udfordrende, skræmmende tider. Vi kan fungere som samarbejdspartner og holde dig på rette spor. Kontakt os direkte for at finde ud af hvordan.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.