Bear-markeder


Mange investorer forstår ikke helt, hvad bear-markeder er og hvordan man genkender dem. Denne artikel hjælper med dette ved at diskutere bear-markeder, hvordan man identificerer dem og nogle almindelige kendetegn for bear-markeder. Følg de viste links for mere dybdegående artikler om hvert emne.  

Hvad kendetegner et bear-marked?

Vi definerer et bear-marked som et marked med faldende priser og kurser (20 % eller mere) over en længere periode. Siden 1929 har der ifølge S&P 500 været 13 bear-markeder med et gennemsnitligt fald på 40 % og med en varighed på mere end 21 måneder i gennemsnit.[i]

Ud over disse definerende faktorer husker folk ofte bear-markeder for den udstrakte usikkerhed og frygt, som de har tendens til at forårsage for investorer, når de ser deres kontos værdi falde. Denne frygt får ofte investorer til at gå i panik og afvige fra deres investeringsstrategi, hvilket i sidste ende kan skade deres langsigtede afkast, hvis de går glip af den efterfølgende opgangsperiode.

Identificering af et bear-marked

En korrektion – eller et stemningsdrevet markedsfald på ca. 10 % til 20 % – kan også føre til udbredt usikkerhed og angst. Men du kan eventuelt skelne et bear-marked fra en korrektion ved at se efter og fortolke årsagen til et nyligt fald i aktiepriser. For eksempel starter bear-markeder sjældent med et pludseligt, angst-baseret fald, mens korrektioner ofte starter med et brag.

I stedet har bear-markeder tendens til at starte med en ubetydelig nedbremsning af markedets momentum på et tidspunkt, hvor de fleste investorer oplever en falsk følelse af sikkerhed eller hvor markedseufori et på sit højdepunkt. Når de bagvedliggende fundamentale betingelser udviser svaghed eller advarselssignaler, lægger euforiske investorer ikke mærke til dem, men kigger i stedet for efter grunde til, at aktierne vil fortsætte med at stige.

Vi har fire grundlæggende retningslinjer, der hjælper os med at identificere bear-markeder. Selvom disse måske ikke gælder for alle bear-markeder, kan de være nyttige til at skelne mellem bear-markeder og korrektioner.

Fire regler for bear-markedet

  • Toprocentsreglen. Det er vores erfaring, at aktiepriserne ofte falder med ca. 2 % om måneden ved starten af et bear-marked. Denne indikation kan give investorer et tidsvindue til at vurdere markederne og overveje, om den aktuelle situation virkelig er et bear-marked eller en frygtbaseret korrektion.
  • Tremånedersreglen. Noget af farligste, som investorer kan gøre, er at udpege et højdepunkt for tidligt og gå glip af bull-marked-afkast. I stedet for at gætte på, hvornår et marked topper, opmuntrer denne regel dig til at vente tre måneder, før du gør noget, hvilket giver dig tid til at vurdere fundamentale data.
  • Reglen om to tredjedele/en tredjedel. Vi har observeret, at de mindste prisfald ofte forekommer i løbet af de første to tredjedele af et bear-marked, og at de største og mest dramatiske fald typisk sker under bear-markedets sidste tredjedel.
  • 18-måneders-reglen. Vi har lagt mærke til, at bear-markeder sjældent varer to år eller længere. Hvis man venter for længe med at reinvestere i aktier, kan det betyde, at man går glip af en dramatisk opgang, når et nyt bull-marked starter.

Bear-markedsindikatorer

Selvom der ikke er en enkelt indikator, der hver gang helt præcist kan signalere, at et bear-marked er på vej, tror vi på, at en kombination af ledende indikatorer sammen med research og analyse kan hjælpe dig med at identificere et bear-marked i de tidlige faser og potentielt undgå noget af det efterfølgende fald. 

Efter vores mening spiller fundamentale betingelser en afgørende rolle ved klarlæggelsen af markedets aktuelle status. Svag selskabsindtjening, inverterede afkastkurver (hvor kortsigtede obligationsrenter er højere end langsigtede obligationsrenter) og faldende indtjeningsvækst er alt sammen eksempler på negative fundamentale betingelser.

Men noget lige så vigtigt som fundamentale betingelser er, at historien har vist, at en euforisk investorstemning kan være et forvarsel om et bear-marked. Når euforiske investorer bliver ved med at finde årsager til, hvorfor aktierne bør blive ved med at stige, men ignorerer nedbremsende eller negative fundamentale betingelser, kan det være vanskeligt for virksomheder at leve op til de høje forventninger til dem. Når investorer afviser negative fundamentale betingelser og aktierne bliver ved med at stige, kan der være et bear-marked på vej.

Hvad sætter bear-markedet i bevægelse?

Alle bull-markeder klatrer op ad den såkaldte “bekymringsmur” – kortsigtede bekymringer, der forårsager kortsigtet investorfrygt og ustabilitet under et bredere bull-marked. Denne vedvarende frygt kan føre til ustabilitet på aktiemarkedet og måske endda bull-marked-korrektioner, der ofte forveksles med bear-markeder. Men disse korrektioner er som regel kortvarige, stemningsdrevne nedgange, der ikke har samme størrelse og omfang som et ægte bear-marked.

En kontrast til muren er det store “slag” – et økonomisk slag, der er stort nok til at reducere det globale BNP med adskillige billioner USD. At se et slag i rette størrelsesforhold er det allervigtigste, når man analyserer potentielle negative effekter. Ofte fejlfortolker investorer en begivenheds indflydelse, uden at forstå, hvordan den passer ind i et større billede. Overvurdering af en begivenheds potentielle indflydelse kan få investorer til at reagere uheldigt på bestemte begivenheder, hvilket kan gøre, at de går glip af efterfølgende bull-marked-afkast.

Det er ikke et bear-marked!

Når der er så mange faktorer, der skal tages i betragtning, kan det være vanskeligt at afgøre, hvad der fører til starten på det næste bear-marked, og hvad der er en almindelig bull-marked-korrektion. Korrektioner er korte, skarpe, stemningsdrevne markedsfald på ca. 10-20 %. Disse nedgange er uforudsigelige svingninger – som regel baseret på frygt og ofte uden bear-markedets svage økonomiske fundamentale baggrund. Det er næsten umuligt konsekvent at forudsige korrektioner, da de starter med et brag og slutter lige så hurtigt. Desuden kan det at gå i defensiven på det forkerte tidspunkt potentielt forsinke opfyldelsen af dine mål. Efter vores mening er det ofte bedre, hvis du bevarer disciplinen og rider stormen af i forbindelse med korrektioner og anden markedsudsving på bull-markedet.

Længere og kraftigere

Til sidst vil vi gerne aflive en af de mest udbredte og farlige investeringsmyter: Et stort bear-marked og så er du færdig! Selv hvis du med stoisk ro har klaret dig igennem ethvert bear-marked uden at foretage nogen defensive handlinger, vil din aktieportefølje stadig have vokset og skabt akkumuleret fortjeneste på langt sigt, da bull-markeder generelt varer længere og er kraftigere end de foregående bear-markeder! Selvom det gennemsnitlige bear-marked har varet ca. 16 måneder med et gennemsnitligt akkumuleret afkast på -40 %, har det gennemsnitlige bull-marked – ikke medregnet det nuværende – varet ca. 57 måneder og budt på et gennemsnitligt akkumuleret afkast på 164 %![ii]

Lad ikke ét stort bear-marked skræmme dig helt væk fra aktier. Du kan have brug for deres langsigtede vækst for at kunne opfylde dine mere langsigtede investeringsmål.

Fisher Investments hjælper med at navigere på kapitalmarkederne og besvarer løbende kundernes spørgsmål. Du kan få mere at vide ved tale med en af vores erfarne fagfolk i dag.[i] Baseret på den tekniske definition, at et fald på 20 % eller mere udgør et bear-marked.

Prisniveauer er vist i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast. Totalindekset S&P 500 er et kapitaliseringsvægtet, ukontrolleret indeks, der måler 500 populære amerikanske aktier for førende virksomheder inden for førende industrier, og repræsenterer dermed det brede amerikanske aktiemarked. Kilde: FactSet, pr. 30/06/2017.

[ii] Baseret på den tekniske definition, at et fald på 20 % eller mere udgør et bear-marked.

Prisniveauer er vist i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast. Totalindekset S&P 500 er et kapitaliseringsvægtet, ukontrolleret indeks, der måler 500 populære amerikanske aktier for førende virksomheder inden for førende industrier, og repræsenterer dermed det brede amerikanske aktiemarked. Kilde: FactSet, pr. 30/06/2017.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.