Bear-markedsindikatorer


“Der er ganske enkelt ikke noget simpelt svar på spørgsmålet: Hvad forårsager et bear-marked? … Der er ingen fundamental indikator, ingen teknisk indikator, ingen magisk faktor, intet som alene kan forudsige, hvornår bear-markedet starter.”

–Ken Fisher, The Only Three Questions That Count

Et bear-marked er et fundamentalt drevet fald på ca. 20 % eller mere hen over en længere periode. Vi tror på, at man ved grundig research og analyse kan identificere forestående bear-markeder og dermed undgå noget af bear-markedets nedgang. Men husk, at der ikke nogen, der konsekvent og korrekt har forudsagt ethvert bear-marked på forhånd.

Efter vores erfaring starter bear-markeder på to måder – med en “bekymringsmur” eller med et stort “slag”. Muren henviser til opfattelsen af, at når bull-markeder modner, bliver forskellige former for investorfrygt accepteret og fordrevet. Disse forskellige former for frygt bliver mursten i muren, der til sidst fører til skyhøje forventninger og eufori, der rammer investorerne.  Et slag henviser til et uventet, urokkeligt objekt, der er stort nok til at reducere det globale BNP med adskillige procentpoint.

I det følgende beskrives nogle indikatorer eller tegn, der kendetegner negative fundamentale betingelser, euforisk investorstemning og potentielle store negative effekter. Selvom disse indikatorer kan være nyttige, er vi ikke af den mening, at en enkelt indikator kan forudsige bear-markeder alene.

 

Negative fundamentale betingelser

FIg1

Euforisk investorstemning

Fig2

Det kraftige slag – stort nok til at reducere det globale økonomiske BNP med flere billioner

Fig3bull-marked – en vedvarende periode med stigende aktiepriser. Mindre, regionale konflikter er som regel ikke kraftige nok. For eksempel har det aktuelle bull-marked allerede overvundet frygten omkring Israel-Hamas-konfliken, den russisk-ukrainske krise og nordkoreanske missiltests – disse frygttilfælde er ganske enkelt blevet til mursten i den “bekymringsmur”, som dette bull-marked er klatret op ad. Selv når globale magter eskalerer en lokal krig, vil det som regel ikke afspore et bull-marked, så længe konflikten forbliver geografisk begrænset.

Selvom aktier kan svinge som følge af usikkerhed, når en konflikt starter, vil markedet typisk, når konflikten først er i gang, fordøje dette og komme videre. Lokale konflikter har ofte ikke nok kraft eller vidtrækkende økonomisk indflydelse til at afspore et globalt bull-marked. Dermed har geopolitiske konflikter sjældent en varig effekt på markedets retning. En enkelt undtagelse er begyndelsen på 2. verdenskrig, der gav det igangværende bull-marked et stort slag i 1937, hvor det blev tydeligt, at krigen ville eskalere til en global krig. Alligevel nåede aktierne bunden i 1942, hele tre år før slutningen af 2. verdenskrig. Aktier kan og vil stige selv i perioder med betydelig væbnet konflikt. En større, uventet konflikt, der gør global skade, kan være stor nok til at være et stort slag.

At forlade aktiemarkedet er en af de største investeringsrisici, du kan løbe. Hvis du tager fejl og markedet fortsætter med at stige, går du glip af afkast, der er vigtige for dine langsigtede investeringsmål. Det at sælge eller gå i defensiven skal være en taktisk beslutning, det bør ikke være baseret på en mavefornemmelse. Ved at holde udkig efter disse markedssignaler kan du forblive objektiv og blive bedre i stand til at identificere et kommende bear-marked, så du kan tage beslutninger som følge heraf.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl is the branch name used by Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Denmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is a private limited liability company incorporated in Luxembourg (Company Number: B228486) that also trades under the name Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Fisher Investments Europe’s registered address is: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe partially outsources aspects of the day-to-day investment advice, portfolio management, and trading functions to its affiliates.