Bear-markedsindikatorer


"Der findes ikke noget enkelt svar på spørgsmålet: Hvad forårsager et bear-marked? … Der er ingen grundlæggende indikator, ingen teknisk indikator, ingen magisk faktor, intet, som alene kan forudsige, hvornår et bear-marked starter".

–Ken Fisher, The Only Three Questions That Count

Selvom der os bekendt ikke er nogen, der har haft held med konsekvent at forudsige ethvert bear-marked – ikke engang os selv – så mener vi, at det er muligt at identificere nogle bear-markeder på et tidligt stadie på baggrund af grundig research og analyse. Men man skal ikke tage let på beslutningen om at sælge ud af aktierne – at ændre din portefølje til en defensiv strategi er en af de største risici, du kan løbe med din investering. Hvis du tager fejl, kan det at gå glip af positive afkast fra et bull-marked have stor betydning for din mulighed for at kunne nå dine investeringsmål.

I det følgende beskrives nogle indikatorer eller tegn, som vi holder øje med, og som vi mener, kan hjælpe dig med at fastslå, om et bear-marked er under udvikling: negative nøgletal, euforisk investorstemning og eventuelle store negative effekter. Husk, at der ikke findes én enkelt indikator, som kan forudsige bear-markeder alene – og alle bear-markeder er forskellige – men disse indikatorer kan hjælpe dig med at afklare, om det, du oplever, i realiteten er et bear-marked.

Negative nøgletal

Indikator Beskrivelse
Svag selskabsindtjening/ fortjeneste Svækkes eller falder aktiemarkedernes indtjening flere kvartaler i træk?
Invers rentekurve Rentekurven viser forholdet mellem den lange rente og den korte rente. Er dag-til-dag-renten højere end den lange, 10-årige obligationsrente? Det kan betyde, at bankerne ikke har et tilstrækkeligt incitament til at låne ud, hvilket kan medføre strammere kreditgivning i fremtiden og dermed resultere i, at virksomhedernes aktiviteter – og aktierne – falder.
Faldende indtjeningsvækst Indtjeningen kan påvirkes af eksterne faktorer. Omsætningen påvirkes i mindre omfang.
Stor lagerbeholdning, lav efterspørgsel Er virksomhedernes lagerbeholdninger ved at hobe sig op, mens forbrugernes efterspørgsel ser ud til at aftage?
Tendenser, ikke datapunkter Et datapunkt er ikke tilstrækkelig dokumentation. Tendensen kan forventes at vise sig efter flere målinger og i flere lande.

Euforisk investorstemning

Indikator Beskrivelse
Aktivitetsniveauet for lånefinansierede opkøb er højt Låner virksomhederne penge (optager gæld) for at opkøbe konkurrenter eller andre virksomheder?
Børsintroduktioner prisfastsat for højt Sælges børsintroduktioner af ekstremt lav kvalitet – private selskaber, der børsnoteres med henblik på at rejse kapital – til skyhøje priser? Bliver selskaber børsnoteret alene med henblik på at blive optaget på børsen?
Stigende virksomhedsgæld Optager virksomhederne mere gæld for at rejse kapital til trods for lavere – eller en faldende tendens i – omsætning og indtjening?
Et ensartet optimistisk mediebillede Udviser medierne konsekvent optimisme – og er de medier, der allerede var optimistiske, nu euforiske?
“Det er anderledes denne gang” Diskuteres det i vidt omfang, hvordan “det er anderledes denne gang”?
Eufori Taler alle om aktier? Følger de med i nyhederne i de finansielle medier frem for i fodbold? Flokkes investorer for at investere i kollektive aktieinvesteringsordninger? Giver selv din taxachauffør dig aktie-tip?

En stor, uventet negativ begivenhed — kraftig nok til at reducere det globale BNP med flere billioner

Indikator Beskrivelse
Eskalerende toldsatser/ handelskrige Opbygger lande rundt omkring i verden ekstreme handelshindringer?
Pengepolitiske fejl Har en større centralbank begået en alvorlig pengepolitisk fejl?
Lovgivningsmæssige ændringer Har der været store ændringer i lovgivning eller regnskabsregler, som kan påvirke virksomhederne negativt?
Større geopolitisk konflikt Er der risiko for, at en større global konflikt vil bryde ud?
Andre ukendte negative forhold Er der andet, som kan reducere det globale BNP med flere billioner USD?


At forlade aktiemarkedet er en af de største investeringsrisici, du kan løbe. Hvis du tager fejl, og markedet fortsætter med at stige, går du glip af afkast, der er vigtige for dine langsigtede investeringsmål. Det at sælge eller gå i defensiven skal være en taktisk beslutning, som ikke bør være baseret på en mavefornemmelse. Ved at holde øje med disse markedssignaler kan du forblive objektiv og være bedre i stand til at identificere et kommende bear-marked, så du kan træffe beslutninger som følge deraf.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.